Pro koho je určeno:

“... Pro všechny lidi, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností a pro ty, kteří o ně pečují ...”
"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."
Půjčování pomůcek Nejsme klasickou půjčovnou kompenzačních pomůcek, ale osobám v tíživé sociální situaci pomůžeme překonat období, které je potřeba pro získání vlastní kompenzační pomůcky. Poskytneme Vám potřebnou pomoc a poradenství pro získání vaší vlastní kompenzační pomůcky.

Pravidla půjčování kompenzačních pomůcek:
 • půjčování pomůcek je bezplatné
 • s klientem je sepsána smlouva o výpůjčce
 • pracovník klienta poučí, jak má pomůcku používat
 • maximální doba výpůjčky je 3 měsíce, v ojedinělých případech lze dobu prodloužit na základě dohody v týmu pracovníků Komunitního centra
 • o prodloužení výpůjční doby je sepsán dodatek ke smlouvě
 • klient má po dobu výpůjčky za pomůcku odpovědnost
 • pomůcka musí být vrácena v pořádku
 • pokud dojde k poškození, je klient povinen uhradit vzniklou škodu nebo opravu
 • poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení pomůcky i před skončením stanovené doby zapůjčení v těchto případech:
 • - jestliže klient věc neužívá řádně
  - jestliže ji užívá v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě
  - jestliže ji bude poskytovatel mimořádně nutně potřebovat z vážných oprávněných důvodů

  Smlouva o výpůjčce pomůcky – vzor k nahlédnutí

  POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ: Pomůcky POHYB:
 • mechanický vozík
 • chodítko čtyřbodové pevné

 • Pomůcky OBLÉKÁNÍ:
 • navlékač ponožek (plastový)
 • navlékač punčoch

 • Pomůcky KOUPELNA, TOALETA:
 • nástavec na WC (10cm)
 • prodloužená houba na mytí
 • kartáč s přísavkami

 • Pomůcky SEBEOBSLUHA:
 • podavače 45 cm, 70 cm
 • univerzální otvírák
 • zapínač knoflíků
 • držák hole plastový
 • držák hole kovový
 • protiskluzová podložka
 • prkno pro přesun (z vozíku)

 • Pomůcky KUCHYNĚ:
 • příbor ergonomický - lžíce, nůž, vidlička
 • zahnutý nůž
 • okraj na talíř
 • prkénko na přidržení potravin
 • škrabka na potraviny


 • “... ukázky některých pomůcek ...”

  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady