Rychlé odkazy: DOMOV PRO SENIORY
KOMUNITNÍ CENTRUM
- ODBORNÁ SOC. PORADNA
- SOCIÁLNÍ REHABILITACE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
DOBROVOLNÍCI
REHABILITACE
VÝROČNÍ ZPRÁVY
NÁŠ ČASOPIS
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
KONTAKTY
KDE NÁS NAJDETE
KDE ZAPARKOVAT
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKAZpracování osobních a citlivých údajů v rámci poskytování sociální služby Domov pro seniory
V rámci poskytování sociální služby Domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., §49 zpracováváme osobní a citlivé údaje osob. Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5, odst. 2). Osobní a citlivé údaje poskytovatel sociálních služeb zpracovává pouze v rozsahu odpovídajícím poskytované službě, tak jak je charakterizováno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování osobních a citlivých údajů je dále uvedeno ve vnitřním předpise Domova pro seniory, směrnice Pravidla pro vedení dokumentace a archivace dokumentů dle platného znění.


Nabídky zaměstnání: Všeobecná sestra, zástup pracovnice prádelny

LUXOR PODĚBRADY, poskytovatel sociálních služeb ul. Tyršova 678/21, 29001 Poděbrady III je zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, sídlo Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Budova Luxoru se nachází v centru města Poděbrady a je v blízkosti lázeňského parku. Tvoří ji 6 podlaží a je zde výtah.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Luxor Poděbrady Domov pro seniory
Motto:

VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ,
ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ BUDEME U CÍLE!

Původní soukromý lázeňský Penzion Luxor sloužil pro lázeňské hosty. Po 2. světové válce byl útočištěm pro české Židy, kteří se neměli kam vrátit. Od roku 1957 zde byl založen „Židovský domov“ a již od té doby do současnosti složí seniorům.
Posláním Domova pro seniory Luxor Poděbrady (dále jen Domov) je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali součástí místního společenství.
Cílem Domova pro seniory Luxor Poděbrady je podpora a poskytování takových služeb, které vedou k udržení a prodloužení soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce blízkých běžnému životu.

Komunitní centrum Luxor Poděbrady
Komunitní centrum vzniklo v rámci projektu "Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby.", který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje. Realizace a udržitelnost projektu probíhala od února 2006 do února 2011.
Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA je překonávání bariér v nás i okolo nás a tím umožnit klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.

Poskytuje tyto registrované ambulantní služby:
Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitaci


Copyright 2024 © Luxor Poděbrady