Projekty:

... v našem zařízení byly k dnešnímu dni realizovány tři projekty, na jejichž spolufinancování se kromě KÚ Středočeského kraje využily dotace z EU a dále dotace SFŽP ..Projekt "Tepelná čerpadla" “... v našem zařízení DD Luxor Poděbrady došlo ke změně zdroje vytápění z původních plynových kotlů na "Tepelná čerpadla a solární systém", což jsou tzv. obnovitelné zdroje energie. Typ tepelných čerpadel je vzduch voda (MACH VHM 27,1).
Tento projekt "VYTÁPĚNÍ DOMOVA DŮCHODCŮ V PODĚBRADECH TEPELNÝM ČERPADLEM A PŘEDEHŘEV TÚV SOLÁRNÍM SYSTÉMEM" je spolufinancován EU a SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí České republiky).
Celkové náklady činily 3 234 100,- Kč, z toho 75% byly dotace z EU, 10% ze SFŽP ČR a 15% bylo ze spolufinancování. ...”

Dne 29.9.2006 byla zařízení předána do zkušebního provozu.
Více informací naleznete v jednotlivých kategoriích
Projekt "Komunitní centrum" “... tento projekt "Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby" je spolufinancován z EU. ...”
Více informací naleznete v jednotlivých kategoriích.

Služby Sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Projektu – Komunitní centrum byly v roce 2011 spolufinancovány za podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje.

Projekt "Denní centrum" “... tento projekt "Vzdělávací a denní centrum" je spolufinancován EU ...”
Výstavba byla dokončena ke 30. 4. 2007. Dne 11. 5. 2007 proběhlo kolaudační řízení,  a na základě toho bylo dne 15. 6. 2007 vydáno kolaudační rozhodnutí k užívání obou staveb. V současné době je naším hlavním cílem nalézt kvalitního partnera, který nám pomůže v realizaci námi zamýšlených projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání v sociálních a zdravotních službách.
Více informací naleznete v jednotlivých kategoriích

Copyright 2024 © Luxor Poděbrady