Koordinátoři dobrovolnictví:

Canisterapie v domově pro seniory Luxor Poděbrady
Terapeutka Agáta
Agáta je dvanáctiletá fenka peruánského naháče, která pomohla tolika dětem i dospělým lidem, jako žádný canisterapeutický pes. Proto je navrhovaná na titul Pomáhající psí srdce. Agáta celých 10 let pracovala na klinice u své paničky, magistry Ivy Bajtelrové. Pomáhala při nejrůznějších terapiích, a to jak známým polohováním při poúrazové terapii nebo u dětí s genetickými pohybovými poruchami, tak při řadě dalších terapií. Jejich výčet by byl dlouhý, uveďme tedy alespoň některé. Agáta je vítaným pomocníkem při terapeutických postupech u dětí s dawnovým syndromem, jiným zase pomáhá při nápravě koordinací, a jako skvělý motivátor slouží při logopedických nebo zrakových cvičeních. Dále působí i u dětí s autismem. Peruánka má velkou zásluhu i na pokroku v klinickém využívání canisterapeutických psů. Díky touze po práci s pacienty pomohla Agáta magistře Bajtlerové vypracovat celý soubor terapií s využitím psů. Od ledna 2013 je Agáta v psím důchodu, ale i tak dochází za osmi desítkami žáků do speciální školy v Poděbradech. Za svoji desetiletou canisterapeutickou kariéru odpracovala v ambulanci více jak 420 hodin čistého času a ročně pomohla průměrně 165 dětem, které by na běžnou terapii nereagovaly. Její další aktivity ve speciálních školách, zdravotnických a sociálních zařízeních, stejně jako v kurzech a na konferencích, se dají jen těžko spočítat. To vše ukazuje na výjimečnou pomoc této fenky postiženým dětem i dospělým.


Labradorský retrívr „Ešly“
Naše zařízení navštěvuje v rámci canisterapie labradorský retrívr „Ešly“, celým jménem Aschley Draco Minor. Spolu se svou paničkou, Bc. Lenkou Koubkovou, mají za sebou intenzivní canisterapeutický výcvik, ve zkouškách prospěli na výbornou. S Ešlym jsme se měli již možnost setkat v našem zařízení v rámci skupinové canisterapie, kdy se nám představili psi a jejich majitelé z kurzu Mgr. Bajtlerové v létě roku 2014. Ešly je sice velmi veliký, ale moc hodný a poslušný. Opravdu poslouchá na pokyn rukou. Je velmi klidný. Paní Koubková s ním navštěvuje i speciální školu zde v Poděbradech a děti ho mají velmi rády a vyprávějí si o něm jako o medvídkovi. V prosinci byl Ešly u nás na individuální canisterapii a klienti na pokojích ho přijali velmi pozitivně.18. 01. 2014 Canisterapie
Velice žádanou terapii s psíkem zajišťuje v našem domově slečna Jana Pánková se svou fenkou Sněženkou. Ohlas na první návštěvu Sněženky v tomto roce byl obrovský. Sněženka je velmi oblíbená nejen mezi klienty, ale i zaměstnanci. Slečna Pánková se Sněženkou zajišťuje většinou individuální terapii, aby měl každý klient, který má zájem, fenku alespoň chvilku sám pro sebe.Dne 22. 04. 2013 proběhlo canisterapeutické odpoledne pod vedením paní Mgr. Ivy Bajtlerové. Paní Bajtlerová spolu se svými kolegy canisterapeuty navštívila domov pro seniory s 11 psy.

Odpoledne bylo nejen příjemné ale i velice přínosné. Terapeutická návštěva psů probíhala současně na jídelně, kde bylo několik klientů se psy a zároveň individuálně na pokojích.

Na jídelně se canisterapeuti se svými psy střídali u jednotlivých klientů. Klienti se věnovali psům podle svých potřeb, někdo psa krmil psími pamlsky, kartáčoval mu srst nebo se jen mazlil. Canisterapeutičtí psi byli nejrůznějších plemen od Staforda po Labradorského retrievera. Největší úspěch však mělo roztomilé štěňátko.Na pokojích psi navštívili klienty se zhoršenou mobilitou nebo ty, kteří chtěli mít psa jen pro sebe. Někomu postačilo, když se pes posadil na židli u postele a mohl si ho prohlédnout a povídat o nich. Jindy se pejsek mohl i posadit na postel a klient si užil jeho blízkost. Kdekdo se rozpovídal o svém psu, kterého měl doma. Klienti vítali návštěvu a doufají v pokračování pravidelného setkávání.
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady