Poslání, cíle a cílová skupina

“... Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a umožnit klientům, kteří mají z různých důvodu sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí ...”
"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."

1. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ


Posláním Komunitního centra Luxor Poděbrady je překonávání bariér v nás i okolo nás, a tím umožnit klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.

Posláním sociální služby Odborné sociální poradenství je poskytnout klientům informace, pomoc a podporu. Jedná se především o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé nebo složité sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Pokud sami nejsou schopni ji řešit, mohou vyhledat naši odbornou sociální poradnu. Současně mají možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě § 4 vyhlášky 505/2006 Sb.

Konkrétním posláním je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace, a sám se co nejvíce podílel na řešení dané situace.

Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:
 • Pomoc s orientací v sociálních systémech, např. pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči.
 • Zprostředkování návazné sociální služby.
 • Pomoc s orientací v důchodovém systému.
 • Poskytnutí psychosociální podpory.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podpora při jednání s úřady. Pomoc se sociálním začleněním.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek k sebeobsluze, např. mechanický vozík, chodítko, nástavce na WC, podavače, navlékače ponožek, modifikované příbory a další. Pomoc se zajištěním vlastní kompenzační pomůcky…

 • Veřejný závazek - Komunitní centrum
  ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA (ke stažení ZDE)


  2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE


  Posláním Komunitního centra Luxor Poděbrady je překonávání bariér v nás i okolo nás, a tím umožnit klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.

  Posláním Sociální rehabilitace je především zvyšovat dovednosti našich klientů a posilovat jejich návyky nezbytné pro samostatný život.

  Sociální rehabilitace je poskytována dle § 35 vyhláška č. 505/2006 Sb.

  Hlavním cílem naší služby je pomáhat klientům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posilovat pozitivní návyky a nacvičovat s nimi výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat je v dosažení, co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Individuální podporou zaktivnit konkrétní potenciál a zvýšit kvalitu života s ohledem na specifický zdravotní stav klientů, sociální situaci a prostředí, v němž žijí. Podporovat a zvýšit orientaci ve vlastních právech a povinnostech a v neposlední řadě zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím. Podporovat je v dosažení, co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Individuální podporou zaktivnit konkrétní potenciál a zvýšit kvalitu života s ohledem na specifický zdravotní stav klientů, sociální situaci a prostředí, v němž žijí. Podporovat a zvýšit orientaci ve vlastních právech a povinnostech a v neposlední řadě zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím.

  Veřejný závazek - Komunitní centrum
  SOCIÁLNÍ REHABILITACE (ke stažení ZDE)


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady