Motto:

VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ, ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ, BUDEME U CÍLE!

Domácí řád Domácí řád ke stažení
Domácí řád ke stažení (velké písmo)

Stručný přehled standardů Standard č. 1 Veřejný závazek Domov pro seniory Luxor Poděbrady
Veřejný závazek
Veřejný závazek (velké písmo)

Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu
Domov pro seniory - Informace pro zájemce a žadatele

Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory (velké písmo)
O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb (velké písmo)
Ceník úhrad od 1. 1. 2024
Ceník - fakultativní služby
Pravidla pro výplatu důchodu a úhradu za ubytování a stravu
Pravidla pro výplatu důchodu a úhradu za ubytování a stravu (velké písmo)

Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Status výboru obyvatel Status výboru obyvatel ke stažení
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady