Koordinátoři dobrovolnictví:

Výtvarný kroužek
Pravidelně každý týden Domov pro seniory navštěvuje dobrovolnice paní Milada Stehlíková, která vede výtvarný kroužek. S našimi klienty vytváří výrobky k různým příležitostem, jako jsou velikonoční svátky, vánoční svátky, výstavy, soutěže, kterými se poté prezentují např. na akci „Šikovné ruce našich seniorů“ v Lysé nad Labem. Tato tvůrčí dobrovolnická aktivita je stále pro naše klienty atraktivní, naplňuje jejich volný čas a přispívá ke zlepšení fyzického i psychického stavu. Mezi činnosti na výtvarném kroužku patří např.:

Výroba klobouků

Výroba velikonočních slepiček

Tvorba velikonoční dekorace

Výroba velkého látkového stromu

Výroba zvířátek a kytiček

Ukázka dalších výrobků našich klientů

….a ješte několik fotografií z výstav prací našich seniorů


Copyright 2024 © Luxor Poděbrady