Koordinátoři dobrovolnictví:

Aktuality
Dobrovolnická činnosti v roce 2014
V rámci dobrovolnické činnosti slečny Tereza Čeplová a Zuzana Fejfarová studentky hotelové školy v Poděbradech vypracovaly za podpory svých profesorů Kuchařku staročeských receptů a ohlédnutí se zpět do minulosti.

Projekt Management dobrovolnictví

Naše organizace se zapojila do Projektu „MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH SK“
"Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR“
Projekt se zaměřuje na rozvoj managementu dobrovolnictví v pobytových sociálních službách pro seniory a pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. Část probíhá formou školení různých témat k managementu dobrovolnictví a další část jsou odborné konzultace a supervize pro koordinátory dobrovolnictví v organizaci.

Časový harmonogram: 20.8.2012 – 31.7.2013
Dodavatel: Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk.

Bližší informace:
www.visk.cz/node/429
www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/individualni-projekt-zvysovani-kvality-soc.-sluzeb-v-SK/klicova-aktivita-9/
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady