VIDEOHOVORY přes tablet s našimi klienty
Akce 2023 27. 11. 2023 Křeslo pro hosta
Cestování nás baví, ale již jen hlavně zprostředkovaně. Dnes náš domov navštívil známý cestovatel Mgr. Petr Horák. Tentokrát jsme s ním jeli do Mexika, kde nám ukázal známé památky, ale i skutečný život prostých lidí v této zemi. Budeme se těšit zase na další výpravu.24. 11. 2023 Křeslo pro hosta
Pozvání do „Křesla pro hosta“ přijal probošt Římskokatolické farnosti Poděbrady pan Mgr. Kubant a vyprávěl na téma ADVENT, který za pár dní začíná. Toto téma bylo prodiskutováno nejen z hlediska křesťanství, ale také současného života a přístup k období adventu. Vedení domova se domluvilo na obnovení spolupráce s farností a zavedení od nového roku pravidelné bohoslužby v našem domově pro klienty.21. 11. 2023 Tvořivé setkání s dětmi z MŠ TGM
Pokračuje spolupráce s Mateřskou školkou TGM, kdy nás navštívily děti se svými učitelkami a připravily si společné tvoření. Tentokrát jsme vyráběli draky, kterými jsme si vyzdobili jídelnu. Děti nám i přednesly podzimní básničku. Těšíme se na další setkání, která nám dodá mnoho pozitivní energie a elánu do života.13. 11. 2023 Sv. Martinská vína s kapelou Veleňanka
I když sv. Martin na bílém koni nepřijel, jeho svátek jsme si připomněli tradičním obědem – pečenou husou a sv. Matinským vínem. Příjemnou pohodu nám navodila kapela Veleňanka. Vlastnoručně vyrobené bílé koníky nám přinesly děti ze ZŠ TGM a přednesly i krásnou básničku. Děkujeme paní učitelce, že vede děti k úctě ke starší generaci.10. 11. 2023 Hudební vystoupení
Poprvé nás navštívil mladý nadaný hudebník Pája Minařík, který nádherně hraje na elektrické klávesy. Krásným zpěvem ho doprovodila zpěvačka, která zpívala anglické balady. Vystoupení se neslo v příjemné atmosféře, určitě si Páju pozveme znovu a budeme se těšit i na české písničky s jeho doprovodem.03. 11. 2023 Hudební vystoupení
Tento pátek jsme pozvali hudební duo Pavel a Pavel Šálkovi, kteří nám zahráli folk, country i písničky z Divadla Semafor. Krásný hudební doprovod jsme podpořili společným zpěvem. Děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další setkání.13. 10. 2023 Křeslo pro hosta
V pátečním Křesle pro hosta jsme přivítali nutričního terapeuta pana Jaroslava Uhera, DiS., který s naším domovem spolupracuje na sestavování jídelníčku. Během setkání na jídelně klientům vysvětlil základní dělení živin a co si pod názvy bílkoviny, tuky a sacharidy představit. Klienti kladli různé dotazy, mohli se doptat na skladbu našeho jídelníčku a co by si přáli tam zařadit. S panem Uherem určitě setkání zopakujeme, protože téma výživy ve stáři jsem nevyčerpali.12. 10. 2023 Dechovka s oslavou 100 let paní Gabrielové Jarmily
Dnešní dechovku jsme pojali více slavnostně a popřáli naší dlouholeté klientce paní Jarmile Gabrielové k jejímu významnému životnímu jubileu 100 let. Jakožto nejstarší obyvatelce města Poděbrady přišel osobně popřát starosta pan Roman Schulz. Klienti dostali malé občerstvení, oslavenkyně plno květin a krásný dort.04. 10. 2023 Beseda o víně s ochutnávkou burčáku
Právě v době vinobraní jsme pozvali do našeho domova pana Michala Karbana, který nám odborně a poutavě povídal o víně a celém procesu práce a výroby. Přivezl i ochutnat výborný burčák, při kterém jsme si zazpívali písničky o víně.03. 10. 2023 Muzikohraní
Jako každý měsíc i v říjnu nás navštívil pan Hampl s paní Guzkovou a klienti si užili hudební hodinku, kde si zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Poté došli navštívit také klienty na pokojích a zazpívat a zahrát jim živě na přání.27. 09. 2023 Vystoupení ZUŠ Poděbrady
V září jsme obnovili spolupráci se základní uměleckou školou a studenti nám zahráli různé ukázky hry na hudební nástroje. Některé písničky klienti i znali a hudebníky podpořili zpěvem.22. 09. 2023 Křeslo pro hosta
Dalším hostem, který přijal pozvání do Domova, byla paní Libuše Procházková, která je mimo jiné i velkou cestovatelkou. Dnes našim klientům přišla vyprávět za pomocí videoprojekce o cestování po Jižní Moravě. Posluchači měli i možnost klást zajímavé otázky. Děkujeme za poutavou přednášku!12. 09. 2023 Oslava Marušek s kapelou Veleňanka
Dnes slaví svátek všechny Marušky, kterých v Domově bydlí celkem 12!! Proto jsme jim v dopoledních hodinách popřáli s kytičkou a odpoledne jsme uspořádali oslavu. K přípitku i bohatému občerstvení nám přijela zahrát kapela Veleňanka, která dokáže vždy klienty rozveselit a rozezpívat. Společné setkání se velmi vydařilo, oslavu si užily nejen Marušky, ale i ostatní klienti!08. 09. 2023 Křeslo pro hosta
Na dnešní dopolední aktivitu Křeslo pro hosta přijala pozvání paní PharmDr. Petra Mendelová, vedoucí Dr. Max lékárny v Poděbradech, která přišla v doprovodu své kolegyně Pharm. Romany Volkové. Naši vzácní hosté přišli povídat na téma „Jak nám mohou léky pomoci?". Klienti se aktivně zapojili, kladli různé zajímavé otázky a bylo na nich vidět, že je dnešní beseda velmi zaujala a byla pro ně přínosem. Našim hostům děkujeme!05. 09. 2023 Muzikohraní
Tak jako každý měsíc, i dnes nás navštívili naši známí hosté: pan Jiří Hampl a paní Ivana Guzková. Nejdříve si všichni společně zahráli a zazpívali na jídelně a poté se mohli potěšit i klienti na pokojích, kteří se na společenskou místnost nedostanou. Děkujeme a za měsíc na viděnou!04. 09. 2023 Vyhodnocení turnaje v BINGU
Uběhlo dalších deset kol a naši klienti s napětím očekávali vyhodnocení v Bingu. Na třetím místě se umístila paní Zdenka Hutová, na stříbrné příčce se umístily dvě klientky: paní Marie Rákosníková a Miloslava Steklá a první místo obsadila paní Jarmila Chudobová. Všechny výherkyně si odnesly diplom a balíček s cenami. Gratulujeme a pokračujeme v dalších kolech oblíbené herní aktivity.01. 09. 2023 Křeslo pro hosta
Dnešní dopoledne jsme měli možnost strávit v rámci aktivity Křeslo pro hosta ve společnosti dalšího vzácného hosta, poděbradského rodáka pana Mgr. Petra Kukala, který je známým básníkem, spisovatelem a publicistou. Náš host zaujal vyprávěním o svém soukromém i pracovním životě a celkově dokázal naladit velmi příjemnou atmosféru. Petr Kukal je velmi všestranným člověkem, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk–literatura a občanská výchova. Pracoval jako učitel, dále jako šéfredaktor, působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve vedení Výzkumného ústavu pedagogického. Věnoval se i vzdělávání dospělých, pracoval na Ministerstvu kultury ČR, působil jako tiskový mluvčí Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Českého centra mezinárodního PEN klubu, České křesťanské akademie a individuálním členem Asociace muzeí a galerií ČR. Petr Kukal je držitelem několika literárních ocenění. Spolupracuje s Českým rozhlasem Dvojka, pro který píše a čte Ranní glosy. Ve své tvůrčí činnosti se věnuje básnické tvorbě, próze, literatuře pro děti a mládež, podílí se na spolupráci na učebnicích. Je zastoupen ve sborníku Nejlepší české básně 2017. Jeho verše byly přeloženy do ruštiny, polštiny, maďarštiny a bosenštiny. V roce 2018 mu byla udělena pamětní medaile města Poděbrad. Našemu hostu děkujeme za jeho vzácnou i velmi přínosnou návštěvu!09. 08. 2023 Křeslo pro hosta
Uplynulo 14 dní od poslední návštěvy pana Petra Horáka, který dnes našim klientům přišel vyprávět o svých dalších cestovatelských zážitcích, tentokrát ze Severní Austrálie. I tentokrát měl náš host svou přednášku perfektně připravenou i s bohatou fotodokumentací, která posluchače zaujala.04. 08. 2023 Křeslo pro hosta
Na páteční dopoledne přijala naše pozvání paní Vladimíra Kvíčerová, která patří v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ mezi pravidelně zvané hosty. Dnes si připravila přednášku o učiteli národů Janu Amosi Komenském. Našim klientům poutavě vyprávěla o jeho životě, tvorbě a dalších zajímavostech z jeho života. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání!26. 06. 2023 Hudební vystoupení: Vladimír Pecháček
Dnešní dopoledne strávili klienti ve společnosti našeho již známého hosta pana Vladimíra Pecháčka, který je bývalým členem legendární skupiny Šlapeto. Muzikant klientům zahrál na kytaru a zazpíval známé lidové písně, především hity Karla Hašlera i oblíbené melodie z filmů pro pamětníky. Jeho vystoupení je vždy velmi zajímavé, s klienty si během vystoupení i stihne popovídat. Děkujeme za velmi příjemně strávené dopoledne a budeme se těšit na další setkání!21. 07. 2023 Křeslo pro hosta
Páteční dopoledne strávili naši klienti na zahradě ve společnosti milého hosta pana Mgr. Petra Horáka, který přišel povídat o svých cestovatelských zážitcích z Jordánska, ze kterého se nedávno vrátil. Náš host svou poutavou přednášku zpestřil zajímavou prezentací z projektoru. Děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu v srpnu!14. 07. 2023 Poslech písniček na zahradě
Páteční dopoledne jsem si zpříjemnili posezením ve stínu na zahradě. Pan ředitel hrál klientům písničky na přání – lidové, za Šlágru i popové, každému dle jeho gusta. K příjemnému poslechu si klienti vychutnali kávu a meruňkovou buchtu, kterou upekly klientky z kroužku pečení. Buchta všem chutnala, a již vymýšlíme jakou upečeme na další setkání.11. 07. 2023 Muzikohraní na zahradě
Tentokrát jsem měli změnu a muzikohraní proběhlo dopoledne na naší zahradě. Pan Hampl s paní Guzkovová si pro klienty připravili krásné lidové české i moravské písničky. Klienti hráli na rytmické hudební nástroje. Po skupinovém setkání na zahradě šli ještě zazpívat i klientům na pokoje jejich oblíbené písničky. Tato aktivita vždy přinese dobrou náladu klientům i pracovníkům.28. 06. 2023 Opékání buřtů na zahradě
Dnešní odpoledne jsme strávili společně s klienty na zahradě, kde jsme grilovali buřty a popíjeli vychlazené pivo. U výborného jídla si klienti popovídali za poslechu reprodukované hudby a strávili společně velmi příjemný konec dne.26. 06. 2023 Hudební vystoupení: EVA A VAŠEK
Dnes nás potěšilo dlouho očekávané vystoupení manželské dvojice Evy a Vaška Ševčíkových, na které jsme se velmi těšili. Naši hosté patří mezi komerčně úspěšné české interprety, kteří vystupují často i v zahraničí. Klienti se zaposlouchali do starších převzatých hudebních hitů ve stylu lidových písní, dechovky, coutry, beatu, pop music, trampských písní a šlágrů 20. století, mohli si zazpívat a celkově se skvěle pobavit. Vystoupení našich hostů všichni klienti hodnotili jako nevšední zážitek a byli moc rádi, že se mohli takové významné akce zúčastnit.23. 06. 2023 Výlet vyhlídkovým vláčkem
Dnes jsme opět vyrazili s klienty, kteří se před 14 dny nemohli zúčastnit, na výlet vyhlídkovým vláčkem. Projížděli jsme již tradiční oblíbenou trasou, na soutoku se občerstvili a za doprovodu slunečních paprsků jsme se vraceli k Domovu.08. 06. 2023 Výlet vyhlídkovým vláčkem
Dnes jsme se všichni těšili na oblíbenou projížďku vyhlídkovým vláčkem. Naše trasa vedla jako obvykle přes park k vodotrysku, přes kolonádu kolem slunečních hodin, dále jsme Studentskou a Husovou ulicí přejeli k Labi, kde jsme projížděli kolem vyhlídkové lodi. Pokračovali jsme podél zámku směrem ke Střelnici až k soutoku, kde jsme měli přestávku na občerstvení. Klienti se osvěžili pivem, limonádou, ale i zmrzlinou, někdo si dal i kávu. Poté jsme se vraceli kolem prostor golfového hřiště zpět na hlavní hradeckou silnici přes Riegrovo náměstí domů. Klienti si jízdu užili, počasí nám přálo, jenom se všichni, kteří měli zájem, nemohli zúčastnit, proto domluvíme ještě jeden červnový termín.29. 05. 2023 Mezigenerační tvoření s dětmi z MŠ T.G. Masaryka + Turnaj v Bingu
Nový týden jsme zahájili na zahradě s dětmi a paními učitelkami z MŠ T. G. Masaryka. Děti s našimi klienty tvořili z barevných papírů tulipány, které lepili na čtvrtku. Všem se práce moc povedly a rádi si je vystavíme na chodbě Domova. Po společné tvorbě jsme s klienty hráli další kolo turnaje v Bingu.24. 05. 2023 Opékání buřtů na zahradě
Sešli jsme se poprvé v letošním roce na oblíbenou zahradní akci, což je opékání buřtů. Počasí nám přálo, klienti poseděli a popovídali si u kávy a vychlazeného piva a těšili se na pěkně ugrilované buřty s chlebem, hořčicí a křenem. K dobré náladě přispěly i písničky na přání, které pouštěl pan ředitel.18. 05. 2023 Návštěva dětí z Dětského domova Býchory
Páteční odpoledne našim klientům zpříjemnily děti z Dětského domova Býchory, kteří jsou již našimi známými a vždy vítanými hosty. Tentokrát se děti a paní vychovatelky s našimi klienty sešly v prostorách komunitního centra, kde si pěkně popovídaly. Děkujeme za jejich milou návštěvu a budeme doufat, že další setkání bude za příznivějšího počasí a děti se budou moci s klienty procházet v parku.09. 05. 2023 Den Irska
Dnešní návštěva velvyslankyně Irska paní Cliony Manahan byla již v pořadí 24. návštěvou velvyslance evropského státu v LUXORU při pořádání „Dne evropského státu“. Hosté, kteří přivezli klientům i pro Domov prezenty, byli přivítáni již tradičně naší kolegyní v národním kroji chlebem se solí a nezbytným přípitkem. Cílem těchto dnů je seznámení se s danou zemí, kdy velvyslanec představí svou zemi, zodpoví otázky obyvatel Domova a kuchařky v tento den uvaří speciality dané oblasti. Dnes jsme si pochutnali na polévce kukuřičný chowder, irish stew ( hovězí se zeleninou ) s bramborem a jako sladká tečka byl servírován dezert barmbrack. Pro klienty Domova je to nejen možnost dozvědět se a poznat něco nového, ale i příležitost pěkně se obléknout a vědět, že jsou stále váženými a zaslouženými členy naší společnosti, za kterými jezdí i tak významné osobnosti, jako jsou velvyslanci evropských zemí.03. 05. 2023 Tvořivé setkání s žáky ZŠ T. G. Masaryka
Po delší pauze jsem navázali opět spolupráci se žákovským parlamentem ZŠ T.G. Masaryka. Dnešní setkání bylo tvořivé – výroba jarních dekorací a příjemné popovídání. Dětem i klientům se setkání líbilo a budeme se těšit na další spolupráci a setkávání.02. 05. 2023 Vyhodnocení turnaje v BINGU
Odehráli jsme deset kol „Binga“ a přišlo vyhodnocení. Diplom a malou pozornost získala za třetí místo paní Miroslava Marečková, na druhém místě se umístila paní Helena Macková a zlatou příčku získala paní Božena Málková. Ostatní účastníci turnaje dostali malé pohoštění v podobě kávy a zákusku, aby měli motivaci dále soutěžit. A hned poté jsme zahájili další kolo této oblíbené hry.28. 04. 2023 Křeslo pro hosta
Pozvání do „Křesla pro hosta“ přijal pan Milan Čejka, který je novinář, fotograf a historik. Pro své povídání si připravil téma – Regionální pověsti. Klienti se dozvěděli zajímavosti například o Pouti v Libici nad Cidlinou z pohledu historie. Určitě jsme toto téma nevyčerpali a při další příležitosti budeme pokračovat ve vyprávění.27. 04. 2023 Oslava 101 let paní Miloslavy Lejnarové
Životní jubileum jsme oslavili s paní Míloslavou Lejnarovou, která se poslední dubnový den dožila 101 let. Byla to příležitost popřát hodně zdraví a užít si dopoledne v příjemné společnosti kapely Veleňanka. Přípitek i malé pohoštění potěšil každého a nejvíce byla překvapená oslavenkyně :)26. 04. 2023 Koncert žáků ZUŠ Poděbrady
Poslední středu v měsíci se těšíme na vystoupení žáků z místní základní umělecké školy. Vyslechli jsme krátké skladby hry na kytaru, housle i harmoniku. Některé písničky jsem si s radostí zazpívali.25. 04. 2023 Muzikohraní s panem Hamplem a paní Guzkovou
Hudební hodinku s panem Hamplem a paní Guzkovou si klienti užili zpěvem krásných českých písniček. Klienti si zahráli na rytmické hudební nástroje. Po společném zpívání na jídelně navštívili naši hosté také klienty na pokojích a zazpívali si s nimi na přání.24. 04. 2023 Tvoření s dětmi z MŠ TGM Poděbrady
Děti z mateřské školy nás přišly pozdravit a připravily si společné setí semínek. Klienti s dětmi vyzdobili sázecí kelímky a zaseli semínka řeřichy, o které budeme pečovat na jídelně. Všichni krásně spolupracovali a těšíme se na další setkání.21. 04. 2023 Křeslo pro hosta
Paní Kvíčerová navštívila opět náš domov a připravila si zajímavou přednášku o malíři Alfonsovi Muchovi. Přinesla klientům ukázat různé jeho plakáty, vyprávěla o jeho životě, tvorbě a dalších zajímavostech z jeho života.20. 04. 2023 Koncert kapela – Patrola ŠLAPETO
Do Luxoru jsme pozvali vzácné hudební hosty – kapelu Šlapeto. Zahrála nám známé písničky, které jsme si s ní radostně zazpívali. Hudební vystoupení bylo propojeno vtipy a dobrou náladou, kterou si všichni klienti užívali a odcházeli s úsměvem na tváři.10. 04. 2023 Velikonoce v Luxoru
Letošní svátky jara si i přes nepřízeň počasí naši klienti tradičně užili v pohodě a dobré náladě s pečením, zdobením, výslužkou a nakonec samozřejmě i s omlazující pomlázkou.31. 03. 2023 Křeslo pro hosta
Páteční dopoledne jsme si zpříjemnili besedou s panem Ladislavem Langrem, který nám přišel povyprávět o významných osobnostech Poděbrad. Zase jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, velice děkujeme za návštěvu.24. 03. 2023 Křeslo pro hosta
Cestování bylo koníčkem mnohých našich klientů, a tentokrát nás do Střední Ameriky vzal pan Jiří Kafka svou poutavou přednáškou. Procestovali jsme s ním stát Panamu a poznali krásy této země. Jeho vyprávění bylo velice zajímavé a těšíme se zase na další setkání.08. 03. 2023 MDŽ s kytičkou
Oslava Mezinárodního dne žen patří již k tradičním svátkům a tak jako každý rok, ani letos nezapomněl pan ředitel všechny klientky i pracovnice Domova obdarovat krásnou jarní květinou – petrklíčem, čímž všechny velmi potěšil a na jejich tvářích vykouzlil krásný úsměv!24. 02. 2023 Křeslo pro hosta
Pozvání do křesla pro hosta přijal velitel Městské policie Poděbrady pan Martin Havlíček. Představil práci a pravomoci městského strážníka. Klienti s ním diskutovali o aktuálních problémech v Poděbradech jako je parkování, doprava, cyklisté a další. Děkujeme za praktické ukázky z práce městské policie.23. 02. 2023 Den Rumunska
Den evropského státu, v Luxoru již v pořadí dvacátý třetí, zahájila velvyslankyně Rumunska J. E. pí. Maria-Antoaneta BARTA. Cílem těchto dnů je pro naše obyvatele blíže se seznámit s dalším evropským státem, kdy velvyslanec představí svoji zem, zodpoví otázky obyvatel a kuchařky pak uvaří speciality dané oblasti. Dnes mohli ochutnat polévku Ciorba de burta, hlavní chod Ardeii Umpluti s rýží a sladkou tečku tvořil třešňový řez. Pro klienty Domova takové setkání je však především možnost proměnit všední den v den sváteční, dozvědět se a poznat něco nového, ale i příležitost pěkně se obléknout a vědět, že jsou stále váženými a zasloužilými členy naší společnosti, za kterými jezdí i tak významné osobnosti jako jsou velvyslanci evropských zemí. Klienti dostali víno, které si otevřeli k tematickému obědu. Každý si mohl vybrat malou brož, která se nosí v březnu na oslavu jara a znovuzrození v Rumunsku.21. 02. 2023 Muzikohraní
Také v únoru nám dopoledne přijeli zpříjemnit pan Jiří Hampl a paní Ivana Guzková se svým zpěvem a hraním. Klienti si zazpívali lidové písně a rytmicky zahráli na hudební nástroje. Po společném zpívání navštívili také klienty na pokojích a zazpívali jejich oblíbené písničky. Tato aktivita je mezi klienty oblíbená a těšíme se další setkání příští měsíc.20. 02. 2023 MASOPUST
Oslavy Masopustu si naši klienti v letošním roce užili v pohodě a dobré náladě. Nechyběla zabíjačka s ovarem, tlačenkou, jitrnicemi a jelítky. Kapela Poděbradka pod vedením Oldy Hořáka tradičně zajistila tu nejlepší náladu se společně zazpívanými písničkami.20. 02. 2023 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka
Pondělní dopoledne strávili naši klienti ve společnosti dětí a paních učitelek z MŠ T. G. Masaryka. Věnovaly se výrobě masopustních masek, kterými jsme si poté dozdobili jídelnu, kde masopustní oslava bude probíhat. Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit na další setkání.17. 02. 2023 Křeslo pro hosta
V rámci aktivity Křeslo pro hosta nás dnes navštívil ředitel Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady Mgr. Vlastislav Sýkora, který se s našimi klienty podělil o zkušenosti ohledně vývoje školství a vzdělávání. Pan ředitel poutavě nejen vyprávěl, ale přinesl s sebou i prospekty, aby školu našim klientům ještě více přiblížil. Děkujeme za návštěvu!15. 02. 2023 Vystoupení studentek z Hotelové školy Poděbrady
Dnes nás potěšily svou návštěvou tři studentky z Hotelové školy v Poděbradech se svou paní profesorkou. Naposledy našim klientů zazpívaly v adventním čase vánoční koledy a dnes jsme měli možnost si poslechnout a zazpívat písničky od známých interpretů. Děkujeme všem za jejich krásné vystoupení!13. 02. 2023 Hudební vystoupení
Na dnešní den přijal naše pozvání zpěvák, herec, dabér, moderátor a nekorunovaný král české dechovky pan Josef Zíma. Náš host v divadle strávil dlouhých 35 let, jako filmový herec si zahrál svou nejznámější roli prince Radovana v pohádce „Princezna se zlatou hvězdou“. Jako dabéra ho známe z pohádky Mrazík v roli Ivana. Ale jsou to stovky písniček, desítky hudebních pořadů, kde byl dominantní pořad Sejdeme se na Vlachovce. Větší pamětníci si jej pamatují z filmu Dívka od vody, kde hrála i jeho žena Eva Klepáčová. Ve filmech se objevoval v rolích zpěváků, jako Ta naše písnička česká nebo Hříšní lidé města pražského, zpíval písničky v muzikálu Starci na chmelu, natáčel písničky i s Pavlínou Filipovskou Nej, nej, nej. Josef Zíma patřil k předním zpěvákům populární hudby, obdržel tři Zlaté desky a jednu Platinovou za prodej desek. Poté začal zpívat dechovky a stal se králem české dechovky. Náš významný host dnes zazpíval našim klientům krásné písničky a stačil i odpovídat na různé otázky.09. 02. 2023 Hudební vystoupení
Dnešní dopoledne strávili klienti ve společnosti hudebního dua – otce a syna Pavlů Šálkových, kteří nás poprvé navštívili před vánocemi. Naši hosté nám zazpívali a zahráli v doprovodu houslí a kytary, ale dokáží zahrát i na další rytmické nástroje. Naši hosté se snažili pečlivě vybrat písničky tak, aby je klienti znali, mohli si také společně zazpívat a odnést si příjemný kulturní zážitek.08. 02. 2023 Beseda na téma „Senior bez nehod“
Dnes jsme měli možnost se zúčastnit besedy s tématem „SENIOR BEZ NEHOD“, což je unikátní dlouhodobý projekt zaměřený na bezpečnost seniorů v dopravě v České republice. Svým rozsahem a komplexností se jedná o celosvětově unikátní projekt. Jeho cílem je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Naši tři hosté informovali klienty nejen slovem, ale i poutavou projektovou prezentací. Mluvili o specifikách chování seniorů v provozu a doporučili opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Klienti se seznámili s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, naši hosté jim připomněli pravidla silničního provozu, poukázali na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.27. 01. 2023 Křeslo pro hosta
Dnešní pozvání v rámci aktivity Křeslo pro hosta přijal pan Luboš Vaněk, vedoucí Záchranné stanice Huslík v Poděbradech. Areál ekocentra najdeme v bývalé Klicperově hájovně a funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy. Je přístupný v otevírací době návštěvníkům, kteří zde mohou vidět různá zvířata, především ptáky, srnky, krávy, kozy, jelena a další. Náš host klientům poutavě vyprávěl o činnostech záchranné stanice, o zvířatech, ale především se s námi podílel o příběhy ze života. Dokonce přinesl na ukázku hada, ježka, které si většina klientů pohladilo, a ještě netopýra a puštíka ušatého. Beseda byla moc zajímavá, děkujeme našemu hostu za návštěvu a budeme se těšit na další zajímavé setkání.23. 01. 2023 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka
Dnešní dopoledne strávili naši klienti ve známé společnosti dětí a paních učitelek z MŠ T. G. Masaryka. Věnovaly se výrobě ozdobných svícnů ze skleniček, které jsme si poté vystavili na jídelně. Děkujeme našim hostům za milou návštěvu a budeme se těšit na další tvořivé setkání.20. 01. 2023 Návštěva dětí z DD Býchory
Dnešní odpoledne strávili klienti ve společnosti dětí z DD Býchory, kteří jsou již našimi pravidelnými hosty. Dnešní návštěva pro nepřízeň počasí probíhala ve vnitřních prostorách Domova. Klienti si příjemně popovídali s dětmi i s paními vychovatelkami. Děkujeme za jejich milou návštěvu a budeme se těšit na další shledání!20. 01. 2023 Křeslo pro hosta
Na páteční dopoledne přijal naše pozvání další významný host – pan Ing. Jan Kocmánek, vedoucí střediska Školního statku Poděbrady při Střední zemědělské škole. Náš host představil klientům školní statek, který celkem obhospodařuje více než 1500 ha zemědělské půdy a ve svých stájích chová skot i další drobná hospodářská zvířata. Kromě nich zde ale mají ustájené i své soukromé koně. Hlavním posláním Školního statku je poskytování odborných praxí a praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů, vyučovaných středními školami v celém Středočeském kraji. Systém praktického vzdělávání je živým, neustále se měnícím komplexem, který reaguje na specifickou, v zemědělství vykonávanou činnost. Snahou tohoto pracoviště je maximálně motivovat studenty k práci a lásce ve zvoleném oboru, aby se prakticky uplatnili jak přímo ve výrobním procesu, tak v zemědělském managementu. Náš host se zúčastňuje se studenty různých výstav s hospodářskými zvířaty, kde již sklidili mnoho úspěchů. Každoročně také dochází k prodeji plemenných jalovic do zahraničí. Velkou zajímavostí navazující na chov skotu je výroba sýrů. Přednáška upoutala pozornost našich klientů, náš host zaujatě vyprávěl a bylo na něm vidět, že je to skutečně člověk na svém místě! Děkujeme a budeme se těšit na další příjemné setkání!13. 01. 2023 Křeslo pro hosta
Dnes jsme mezi námi přivítali známého a oblíbeného hosta: paní PhDr. Janu Hrabětovou, historičku, etnografku a autorku mnoha zajímavých knižních titulů. Paní Hrabětová je výbornou znalkyní města Poděbrad a dnešní dopoledne našim klientům vyprávěla a promítala snímky o proměnách Poděbrad.07. 01. 2023 Tři králové v Luxoru
Náš Domov navštívili v sobotu Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, a zazpívali svou krásnou koledu. Kdo chtěl, mohl přispět i do kasičky pro potřebné.Archiv akcí
Akce 2022


Akce 2021


Akce 2020


Akce 2019


Akce 2018


Akce 2017


Akce 2016


Akce 2015


Akce 2014


Akce 2013


Akce 2012


Akce 2011


Akce 2010


Akce 2009


Copyright 2023 © Luxor Poděbrady