Místo poskytování služby:
Tyršova 678/21, Poděbrady III

Sociální poradna Komunitního centra je soustředěna do suterénních prostor budovy LUXOR Poděbrady, poskytovatele sociální služby. Vstup do budovy je bezbariérový, je možné použít osobní výtah.

Službu poskytujeme zdarma.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 - 12:00
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00
Pátek: 8:00 - 12:00

nebo dle dohody

Kontakt:
Telefon: 325 512 670
Mobil sociální pracovník: 775 593 603"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ


Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě § 4 vyhlášky 505/2006 Sb.

Konkrétním posláním je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace, a sám se co nejvíce podílel na řešení dané situace.

Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:
 • Pomoc s orientací v sociálních systémech, např. pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči.
 • Zprostředkování návazné sociální služby.
 • Pomoc s orientací v důchodovém systému.
 • Poskytnutí psychosociální podpory.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podpora při jednání s úřady. Pomoc se sociálním začleněním.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek k sebeobsluze, např. mechanický vozík, chodítko, nástavce na WC, podavače, navlékače ponožek, modifikované příbory a další. Pomoc se zajištěním vlastní kompenzační pomůcky…

 • Pravidla poskytování služby – odbor. sociální poradna k nahlédnutí

  Cílová skupina:

  Služby Komunitního centra poskytujeme:
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním
 • seniorům

 • Službu poskytujeme osobám od 19 let věku sociálně vyloučeným a osobám v nepříznivé sociální situaci, nebo osobám, kteří jsou touto situací ohroženi.
  Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje.

  Službu poskytuje sociální pracovnice komunitního centra: Mgr. Jana Málková, DiS.

  Kapacita:

  20 intervencí (30 min. jednání)/týden.
  Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme potřebnou pomoc či podporu.

  Konzultace probíhají nejčastěji individuálně za účasti klienta a sociálního pracovníka.
  Délka konzultace je individuálně přizpůsobena klientovi a jeho potřebám.

  TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!!

  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady