Postup při jednání se zájemcem: Pokud máte o naši službu zájem, můžete se osobně zastavit v Domově nebo si můžete zjistit informace telefonicky, dopisem, emailem.
1. Pokud budete mít zájem, umožníme Vám prohlídku zařízení.
2. Poskytujeme také poradenství: jak podat žádost a základní sociální poradenství – jak a kde požádat o příspěvek na péči, kontakty na jiná zařízení sociálních služeb, aj.
3. Od nás získáte tiskopisy: „Žádost o poskytování služeb LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb do Domova pro seniory“ a „Dotazník o individuální situaci žadatele“, který vyplníte.
4. Dále tiskopis „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele do Domova pro seniory“, který vyplní Váš praktický nebo ošetřující lékař.
5. Zájemce se stává žadatelem po podání a zaevidování úplné žádosti.
6. Vaše žádost bude obodována komisí. Komise hodnotí zejména naléhavost žádosti, v případě obdobné naléhavosti u více žadatelů rozhoduje při příjmu datum podání žádosti a přání žadatele týkající se ubytování.
7. Pokud budete zařazeni v evidenci žadatelů, vyčkáváte na vhodné volné místo, které Vám nabídne sociální pracovnice zařízení.

Postup žadatele ke stažení
Postup žadatele o službu v LUXORu Poděbrady Formuláře ke stažení
Copyright 2022 © Luxor Poděbrady