Postup při jednání se zájemcem: Pokud máte o naši službu zájem, můžete se osobně zastavit v Domově nebo si můžete zjistit informace telefonicky, dopisem, e-mailem.
1. Pokud budete mít zájem, umožníme Vám prohlídku zařízení.
2. Poskytujeme také poradenství: jak podat žádost, jak a kde požádat o příspěvek na péči, kontakty na jiná zařízení soc. služeb, aj.
3. Od nás získáte tiskopisy: “Žádost o poskytování služeb Domova pro seniory Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb a „Záznam o zdravotní péči o žadatele“ který vyplní žadatel a část o zdravotním stavu ošetřující lékař.
4. Zájemce se stává žadatelem po podání a zaevidování úplné žádosti.
5. Vaše žádost bude ohodnocena komisí, která hodnotí zejména potřebnost soc. služby dle hlediska nepříznivé sociální situace. V případě obdobné potřebnosti u více žadatelů rozhoduje datum podání žádosti a přání žadatele týkající se ubytování.
6. Pokud budete zařazeni v evidenci žadatelů, vyčkáváte na vhodné volné místo, které Vám nabídne sociální pracovnice zařízení.

Postup žadatele o službu v LUXORu Poděbrady Formuláře ke stažení
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady