Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v přímé péči, dobrovolníci, studenti)
 • Bohoslužba - 1x měsíčně
 • Biblická hodinka - 1x měsíčně
 • Křeslo pro hosta (besedy se zajímavými osobnostmi, lékařem a podobně)
 • ZUŠ - 1x měsíčně, vždy poslední středa v měsíci
 • Canisterapie - 1x za 3 týdny
 • Předčítání z knih a beseda - 1x měsíčně
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ a ZŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy a setkání v rámci Univerzity volného času
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Celodenní stravování obohacené každodenní nabídkou výběru ze 4 zeleninových a ovocných salátů


 • Plánované aktivity:
  Odpoledne s překvapením (přednáška)
  Odpoledne her - karty, stolní hry, šachy
  Akce 2014 31. 12. 2014 Silvestr
  Na Silvestra bylo v Domově veselo, dokonce se i tančilo. Přichystáno bylo občerstvení a šumivý sekt. Každý si mohl nabídnout, na co měl chuť, zazpívat nebo zatančit.  24. 12. 2014 Štědrovečerní večeře
  I v Domově probíhal Štědrý večer tak, jak se patří. Na stolech bylo cukroví a ovoce. K večeři bylo na výběr mezi smaženým kaprem neb řízkem. Nechyběl ani bramborový salát.  23. 12. 2014 Povídání u čaje s paní Z. Vachovou
  Paní Zdeňka Vachová si pro klienty Domova připravila vlastní tvorbu poezie. Klientům se přednášené básně velmi líbily.  23. 12. 2014 Rotaract club Poděbrady
  I letos v Domově vystoupili mladé slečny a mladí pánové z poděbradského Rotaract clubu. Klientům Domova zazpívali a zahráli vánoční koledy.  20. 12. 2014 Biblická hodinka
  Paní magistra Bušková si v předvánočním čase pro klienty Domova připravila čtení z Písma svatého – Předpověď Ježíšova narození a Narození Ježíšovo z Lukášova evangelia.

  18. 12. 2014 Vystoupení dětí z MŠ Hakenova v Poděbradech
  Čtvrteční dechovku obohatily děti s učitelským doprovodem z mateřské školy z Hakenovi ulice v Poděbradech. Děti klientům Domova zazpívaly krásné Vánoční koledy a předaly přáníčka s Vánočním stromečkem. Vystoupení se moc líbilo.  16. 12. 2014 Vystoupení MŠ TGM Poděbrady
  O Vánocích klientům Domova udělaly radost děti z mateřské školy T. G. Masaryka. Děti z třetí třídy spolu s paní učitelkou si připravily krásné vystoupení plné vánočních písniček a písniček Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení se velice líbilo. Děti si také pro seniory připravily přáníčka.  15. 12. 2014 Zpívání koled ZŠ Václava Havla
  Vánoční svátky zpříjemnili seniorům našeho Domova žáci první třídy základní školy Na Valech. Prvňáčci si připravili typické Vánoční koledy a přáníčka pro seniory.  13. 12. 2014 Bohoslužba
  Každý měsíc se koná v Domově bohoslužba Římskokatolické farnosti v Poděbradech. Bohoslužby se zúčastňují nejen klienti, ale mohou ji navštěvovat i věřící z okolí. Bohoslužba se nesla v duchu adventu, svátku Sv. Lucie a příchodu narození Ježíše Krista. Mons. Vladimír Hronek vzpomněl památku zemřelých paní Kurfürstové a paní Čáslavské.  10. 12. 204 Česko zpívá koledy
  Klienti Domova se také zúčastnili akce Česko zpívá koledy. Koledy si klienti zazpívali spolu s pěveckým sborem Kantiléna pod vedením pana Ing. Krále.  11. 12. 2014 Vystoupení dětí z MŠ Mozaika Poděbrady
  Předvánočním vystoupením klienty Domova potěšily děti z česko - anglické mateřské školky Mozaika. Děti přinesly seniorům Vánoční hvězdu a přáníčka.  11. 12. 2014 Vystoupení studentů ze Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech
  Vánoční atmosféru navodili v Domově studenti ze zemědělské školy. Studenti si připravili koledy, písně a mluvené slovo. Mile klienty Domova potěšili upečeným cukrovím, které moc chutnalo.  06. 12. 2014 Canisterapie
  Dnes za klienty Domova přišel se svojí paničkou Bc. Lenkou Koubkovou čtyřletý labradorský retríver Ešly. Velký hnědý pes nejprve budil obavy, ale svou velmi přátelskou a milou povahu si získal všechny klienty, kteří ho spatřili.  06. 12. 2014 Filmový klub
  Sobotní deštivé odpoledne si klienti Domova zpříjemnili filmem pro pamětníky z roku 1939 U pokladny stál, v hlavní roli s Vlastou Burianem.  05. 12. 2014 Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
  Členové Národního divadla v Praze klientům Domova zprostředkovali nevšední a krásný zážitek, když si mohli Českou mši poslechnout v pohodlí svého domova.  04. 12. 2014 Mikulášská zábava
  Jako každoročně, tak i letos, jsme Mikuláše oslavili s kapelou Poděbradka pod vedením pana O. Hořáka. Za klienty Domova se přišel podíval Mikuláš, čert i anděl, a každému nadělil něco dobrého k chuti a pro dobrou náladu. Klientům se zábava velice líbila, dokonce se i tančilo.  03. 12. 2014 Kroužek pečení
  Nejen na Vánoce, ale celý rok pravidelně každou středu, klienti Domova, kteří mají zájem, chodí s paní Mgr. M. Stehlíkovou péct sladké a někdy i slané pochoutky. Tuto středu klienti upekli sladký koláč s drobenkou.  02. 12. 2014 Taneční vystoupení - Country tance
  Členové tanečního kroužku pod vedením paní Králové v rámci SPCCH Poděbrady nám v jídelně předvedli své umění v country tancích.  28. 11. 2014 Tvořivý pátek
  I když jsou svátky, tak se v práci v Domově nezahálí. Klientky si na kroužku „Tvořivý pátek” mohli vlastnoručně vyrobit své svíčky.  26. 11. 2014 Vystoupení žáků Lidové školy umění v Poděbradech
  Žáci lidové školy umění si pro seniory Domova připravili předvánoční vystoupení se zpěvem a hrou na hudební nástroje. Žáky doprovázel pan učitel Sklenička.  24. 11. 2014 Přátelská setkání
  Každé pondělí hraje na harmoniku písničky dle přání klientů pan Mgr. Měchura. V době jeho nepřítomnosti se dále s klienty setkáváme a pouštíme si oblíbené písničky.  13. 11. 2014 Den Dánska
  Ve čtvrtek náš Domov navštívil dánský velvyslanec pan Christian Hoppe. V doprovodu dvou sličných asistentek a řidiče strávil ve společnosti našich seniorů hodinku, vyplněnou příjemným a zajímavým povídáním. Vyprávěl o své zemi, o tom co jeho zemi a naši zemi spojuje. Vyprávěl o věhlasném hvězdáři Tychonovi de Brahe. Na závěr svého vyprávění se svěřil, že má velmi rád dánská města, ale přesto za nejkrásnější město považuje Prahu. Praha se mu velmi líbí a dobře se mu zde žije. Někteří z našich seniorů Dánsko navštívili a se svými vzpomínkami se podělili s ostatními. Klientům Domova se Den Dánska velice líbil, protože po povídání s panem velvyslancem ještě ochutnali k obědu i tradiční dánské jídlo.  12. 11. 2014 Turnaj Člověče, nezlob se!
  V turnaji se utkalo družstvo Domova pro seniory Luxor a Klubu parkinsoniků. Družstvo Luxoru vyhrálo 5:1. Bodovaly hlavně ženy. Klientky se ze své výhry velmi těšily.  11. 11. 2014 Povídání u čaje
  Aktivitu Povídání u čaje s panem ředitelem mají klienti Domova velmi rádi. Mohou se na cokoliv, co je zajímá zeptat, sdělit svá přání i problémy. Dnešní téma bylo o životě a o mládí. Všichni klienti se zapojili do vyprávění svých příběhů a hodinka u čaje uplynula velmi rychle.  31. 10. a 14. 11. 2014 Tvořivý pátek
  I když je venku ošklivé počasí, umí se klienti našeho Domova zabavit. Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak se povedlo podzimní tvoření výtvarného kroužku.  30. 10. 2014 Povídání nad fotografiemi
  V úzkém kruhu si klienti zavzpomínali nad fotografiemi. Promítali se fotografie manželů Vašíčkových od jejich přestěhování do Domova až do současnosti. Dále se promítali fotografie dalších klientů, kteří o to měli zájem. Vzpomínalo se díky fotografiím i na ty, kteří už odešli a byli velmi příjemnými spoluobyvateli Domova.  30. 10. 2014 Dechovka
  Jako každý čtvrtek si klienti Domova mohli poslechnout nejrůznější české lidové písničky a příjemně si posedět s kávou a sladkým koláčem s jablky a drobenkou.  24. 10. 2014 Vystoupení dětí ze Základní umělecké školy
  Poslední středu před podzimními prázdninami k nám zavítali žáci ZUŠ Poděbrady. Připravili si pro naše seniory vystoupení – hru na hudební nástroj, zpěv a umělecký přednes. Vystoupení se seniorům velmi líbilo, některé písničky zpívali společně s dětmi.  17. 10. 2014 Křeslo pro hosta
  V rámci Univerzity třetího věku, kterou pravidelně pořádáme v domově pro seniory Luxor, přivítal ředitel Domova Mgr. Jaromír Novák námořního kapitána Ing. Petra Polesného. Ing. Polesný není v našem domově poprvé. Pravidelně nejméně dvakrát ročně našim seniorům poutavě vypráví o svých zážitcích při práci na moři, o profesi námořního kapitána a přidává vzpomínky z cest, z dnešní doby, kdy pracuje jako průvodce cestovní kanceláře.  15. 10. 2014 Kroužek pečení
  Kroužek pečení patří mezi oblíbenou aktivitu našich klientů. Můžete se sami podívat, jak se to klientům Domova povedlo.  08. 10. 2014 I. ročník celostátní soutěže o nej …. časopis domova pro seniory roku 2013
  Letos poprvé jsme se zúčastnili soutěže o nej … časopis. I když se náš časopis „Náš Domov“ velice líbil, nedosáhli jsme tentokráte na vavříny vítězů.
  Hezkou vzpomínkou je nám Pamětní list.
  Pamětní list

  10. 10. 2014 Vystoupení žáků Hotelové školy v Poděbradech
  V 10 hod náš Domov navštívila skupinka studentů z Hotelové školy v Poděbradech. Studenti si připravili pro naše seniory vystoupení, recitovali úryvky např. z Nezvalovy Manon, zpívali lidové písničky, Ježkovy písničky z Osvobozeného divadla. Jedna studentka zahrála písničku na saxofon. Studenti našim seniorům příjemně zpestřili dopoledne. Další podobné vystoupení přislíbili v období Vánoc.  07. 10. 2014 Den otevřených dveří
  V úterý a ve středu byl náš Domov pro seniory otevřený pro zájemce o pobytové a ambulantní sociální služby a širokou veřejnost. Zájemci o naše služby se mohli podívat jak probíhá běžný den v domově seniorů. K zpříjemnění nálady nám v úterý od 14 hod zahrála kapela Velenka.  25. 9. 2014 Vystoupení kapely Camael
  Ve čtvrtek v našem Domově vystoupila velmi energická a se svým vystoupení strhují kapela plná výborných hudebníků a zpěváček. Klienti Domova si mohli poslechnout hudbu různých žánrů na typicky české nástroje jako jsou flétna, housle nebo basa.  24. 09. 2014 Opékání buřtů
  Poslední krásné dny jsme využili na opékání buřtů na zahradě Domova. K poslechu nám zahrál na kytaru pan Tomáš Fürbacher.  09. 09. 2014 Českobrodské hrátky
  S pětičlenným týmem jsme se zúčastnili přátelského setkání v domově Anna v Českém Brodě. Klienti se účastnili 9 disciplín. Někdo mohl uplatnit své znalosti ve vědomostním kvíze, někdo vynikal ve střelbě míčky a s šipkami na terč a další v ručních pracích. Každý zúčastněný si za účast odnesl krásný ručně vyráběný dárek. Děkujeme za pozvání!  08. 09. 2014 Projížďka výletním vláčkem
  I když je venku počasí jako na podzim nechtěli jsme promarnit ani jeden slunečný den a vyrazili jsme s klienty na projížďka výletním vláčkem po Poděbradech.  25. 08. 2014 Přátelská setkání
  V dnešním pondělním setkání si klienti Domova mohli prohlídnout fotografie Poděbradské plovárny zapůjčené z místního musea a shlédnou snímek Hrdinný kapitán Korkoran. Český film z roku 1934,v němž hlavní roli vytvořil Vlasta Burian a zavzpomínat, jaká byla poděbradská plovárna.  05. 08. 2014 Společenské hry
  Po velkém turnaji v Člověče nezlob, se! společenské hry zůstaly stále u klientů oblíbené. K nejrůznějším karetním hrám, které baví více pány než dámy přibila ještě Dáma.  04. 08. a 18. 08. 2014 Přátelská setkání
  V době prázdnin, se v pondělí klienti scházejí na Přátelském setkání v jídelně Domova a zpříjemňují si letní dny povídáním o cestování a krásných místech, které navštívili. Každý může povyprávět, na jakou dovolenou nejraději vzpomíná, či které hrady nebo zámky navštívil. Oblíbené povídání je i o ZOO, do kterých se člověk rád vrací bez ohledu na svůj věk.  04. 07. 2014 Tvořivý pátek
  V rámci tvořivých pátků klienti vytvářejí nejrůznější věci, nejen z papíru a výtvarných potřeb, ale i z květin a dalších materiálů, které jim dělají radost. Při pěkném počasí klienti pracují i venku na zahrádce. Jeden z posledních nápadů bylo osazování truhlíků květinami. Podívejte se, jak se to klientům povedlo.  02. 07. 2014 Kroužek pečení
  I o prázdninách se stále drží kroužek pečení.
  Počasí klientům přeje a nejsou moc velké vedra, proto jak dámy, tak ale i pánové skoro každou středu pečou nadýchané buchty pro celý domov. Ve čtvrtek na poslechu dechovky si každý kdo májem může vychutnat kousek nad šálkem kávy.  30. 06. 2014 Turnaj v Člověče, nezlob se!
  První pololetí roku 2014 od února do června se klienti mohli v rámci kroužku “Hravé úterý„ zúčastnit turnaje Člověče, nezlob se! a dalších stolních her. Kromě této hry se také hrála Dáma a karty. Nejoblíbenější karetní hry byly Lízaný mariáš a Prší.

  Výsledky z jednotlivých her byly pravidelně zapisovány a pak vyhodnocovány. Celkem bylo 20 hráčů a 15 utkání.

  Umístění:
  1. místo paní Zdenka Hutová – velká gratulace. Paní Hutová dosáhla celkem 11 vítězství.
  2. – 3. místo paní Jarmila Gabrielová a paní Marie Davídková
  pan Josef Kratochvíl a pan Ing. Luděk Drbal – velká gratulace.

  Všichni zúčastnění dostali za své umístění nebo za účast diplom. Vítězové navíc byli oceněni krásnými cenami.  30. 06. 2014 Cyklistický maraton 2014 - Od pramene Labe
  V květnu a červnu se konal cyklistický maraton v jízdě na rotopedu. Celkem bylo najeto 209,30 km.
  Závodu se účastnili jak ženy, tak i muži. Nejmladšímu závodníkovi bylo 63 let a nejstaršímu 96 let. Startovní čára byla u pramene Labe a nejdelší úsek ujel pan Jan Ringer.
  Panu Ringerovi se podařilo ujet neuvěřitelných 110,15 km a za své úsilí získal 1. místo v podobě zlaté medaile. Hlavní sladkou cenou pro všechny závodníky byl marcipánový dort.

  Na dalších místech se umístili:
  2. místo pan Karel Miškovský - 59,84 km
  3. místo pan Václav Král - 23,01 km

  Na dalších místech:
  paní Mária Bednářová - 1,44 km
  pan Antonín Procházka - 4,77 km
  pan Rudolf Vašíček - 8,05 km
  pan Václav Polák - 1,69 km
  pan Ing. Luděk Drbal - 0,35 km

  Všem účastníkům děkujeme. Jste úžasní, že jste našli sílu a chuť se zúčastnit a dokončili jste závod.
  Doufáme, že si příští rok opět maraton zopakujeme.  20. 06. 2014 Promítání z akce Senior - Handicap: aktivní život a soutěže Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem
  Po čtyřdenní výstavě jsme uskutečnili pro klienty, kteří se výstavy nemohli osobně účastnit promítání fotografií. Na výstavě byly k vidění umělecké práce klientů sociálních služeb, výstava Růžová zahrada a prezentovali se zde zařízení nejen sociálních služeb.
  Promítání mělo veliký úspěch. Snad dalších rok se do Lysé nad Labem podívá více klientů.  18. 06. 2014 Vystoupení Olomoucké umělecké agentury „VIOLA”
  Dobré představení je potřeba si připomínat. I v letošním roce jsme opět do našeho Domova pozvali pana Zdenka Černohouze s kolegou s pořadem „BYLA NOC KRÁSNÁ, MÁJOVÁ”. Jednalo se o pásmo písní z období Národního obrození, o písně kramářské, staropražské a písničky lidové ze všech koutů naší země. Program měl opět velký úspěch.  12. – 15. 06. 2014 Prezentace Domova pro seniory Luxor Poděbrady, posky. soc. služeb
  I letos jsme se zúčastnili výstavy Senior Handicap na výstavišti v Lysé nad Labem. Prezentovali jsme zde náš Domov pro seniory a Komunitní centrum. Klienti domova zde prezentovali své díla.  11. 06. 2014 Pečení
  Pravidelně každou středu klienti Domova ve spolupráci s paní Mgr. Stehlíkovou připravují sladké moučníky. V letním počasí klienti nejraději používají jahody , meruňka a další sezónní ovoce. Buchty se vždy povedou a jsou chutné a nadýchané.  10. 06. 2014 Vyhodnocení turnaje Člověče, nezlob se!
  Celé pololetí roku 2014 se klienti mohli v rámci kroužku “Hravé úterý„ zúčastnil turnaje Člověče, nezlob se! Výsledky z jednotlivých her byly zaznamenávány a pak vyhodnocovány. Celkem bylo 20 hráčů. Na prvním místě se umístila paní Zdenka Hutová a 2. – 3. místo obsadila paní Gabrielová a paní Davídková a z můžu to byl pan Kratochvíl a pan Drbal. Vítězové dostali krásný diplom a ceny. Ostatní hráči dostali také diplom, alespoň za účast.  10. 06. 2014 Canisterapie
  Dnes se konala v Domově velká promo akce canisterapie. Na klienty Domova se s paní Ing. Bajtlerovu a jejími cennými spolupracovníky přišlo podívat 14 psích miláčků. Byli to velcí i malí pejsci všech možných ras. Každý klient, který měl zájem se mohl s pejskem setkat, pohladit si ho, dám mu pamlsek anebo si jen tak popovídat. Canisterapie probíhala také na pokojích.  02. 06. 2014 Hudební vystoupení paní Evy Henychové
  Zpěvačka a kytaristka paní Eva Henychová do Domova pro seniory zavítala až v Plzně. Skvělým zpěvem a hrou na kytaru zpěvačka zpříjemnila klientům krásný červencový den.  28. 05. 2014 Vystoupení žáků z Lidové školy umění
  Poslední středu v měsíci mezi klienty domova zavítali žáci umělecké školy v Poděbradech. Mladí a nadaní umělci potěšili seniory nejen zpěvem, ale i hrou na nejrůznější hudební nástroje. Velké zastoupení měla harmonika, která je nejvíce oblíbená.  23. 05. 2014 Volby do Evropského parlamentu
  Ve dnech 23. a 24. 05. 2014 probíhali po celém území České republiky volby do Evropského parlamentu. I klienti Domova Luxor se první volební den podle svého zájmu a preferencí zúčastnili voleb.  21. 05. 2014 Vystoupení ZUŠ Poděbrady
  Ve středu klienty Domova navštívily děti, slečny a mladí pánové z Lidové školy umění v Poděbradech. Pod vedením paní učitelky Lenky Kvasničkové Bajcarové si klienti mohli poslechnout krásně připravené monology, hru na hudební nástroj a zpěv.  16. 05. 2014 Cesta po Číně
  Na Univerzitě třetího věku klienti Domova spolu s panem ředitelem a panem Ing. Polesným cestovali po krásách Číny, dominantním územní východní Asie.  20. 05. 2014 Projížďka vláčkem
  I letos jsme naplnili celý vyhlídkový vláček, který klienty provezl krásnými kouty Poděbrad a přilehlého okolí. Cílová stanice byla na soutoku dvou řek Labe a Cidliny. Během projížďky si klienti Domova mohli prohlídnou nejen celou kolonádu s fontánou, ale také historické domy, které zkrášlují Poděbrady. Přírodu si klienti užili podél Labské stezky a Čábelny.  08. 05. 2014 Canisterapie
  Sváteční den jsme kromě Svíčkové omáčky s houskovým knedlíkem k obědu strávili pohromadě se vzácnou návštěvou, se třemi pejsky a morčátky. Pejskové i morčátka navštívili i klienty na pokoji. Akce se velice vyvedla.  16. 04. 2014 Odpolední předčítání
  Dnešní odpoledne klienti domova strávili s dobrovolnicí paní Hanou Dvořákovou. V úzkém kruhu si klienti s paní Dvořákovou povídali a poslouchali předčítání o známých hercích českého filmového plátna a dalších významných osobnostech.  11. 04. 2014 Vystoupení základní školy T. G. Masaryka
  Páteční dopoledne nám rozveselili žáčci ze 4. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech. Žáčci s paními učitelkami měli nachystaný pestrý repertoár krásných písniček, které každého klienta a nejen je, poveselily.  11. 04. 2014 Vítání jara s paní Ludmilou Mollovou
  Jaro s námi v Domově přivítala paní Ludmila Mollová, která si pro naše klienty připravila povídání o Velikonočních svátcích a zvycích. Přednáška byla velice zajímavá.  09. 04. 2014 Nedoklubko – projekt „Mámy pro mámy“
  Nedoklubko je celorepublikové občanské sdružení, jehož cílem je pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám. Již před pár lety se klienti našeho domova zapojili do projektu „Mámy pro mámy“ a vyráběli dárečky pro předčasně narozené děti a jejich rodiče. Mgr. Hladká nám přišla povědět o činnosti sdružení a nabídnout znovu zapojení do projektu. Klientům se nejvíce líbila ukázka kalendáře s fotkami dětí. Klienti za podpory pracovníků se rádi zapojí.  08. 04. 2014 Poslech vážné hudby
  V měsíci dubnu jsme zavedli novou aktivitu „Poslech vážné hudby“. Pan ředitel pouští dle výběru klientů nejrůznější interprety klasické vážné hudby. V úterý klienti Domova poslouchali skladby nejednoho klasika, jako je např.: Wolfgang Amadeus Mozart.  21. 03. 2014 Ochutnávka pečiva
  Klienti našeho domova, kteří jsou právoplatnými členy Výboru obyvatel, což je výbor složený ze zástupců klientů domova pro seniory se zúčastnilo ochutnávky pečiva. Klienti ochutnali jak slané rohlíky, housky a chléb, tak i sladké koláče, koblihy a vánočku.  20. 03. 2014 Křeslo pro hosta
  Dnešní křeslo pro hosta patřilo paní profesorce Marii Kordové. Paní Kordová klientům domova vyprávěla životní příběh slavného krále s mnoha přívlatky, Jiřího z Poděbrad. Vyprávění paní Kordová doplnila i četnými obrázky a literaturou. Těšíme se na pokračování na téma „rod Jagellonců“.  06. 03. 2014 Masopust
  6. března klienti domova oslavili masopust s pravou českou zabijačkou. Nechyběl zde ovar, vejmrda, tlačenka, černá polévka ani sladké koblížky. K výborné náladě hrála kapela Velenka.

  Nahlédněte na masopustní menu  06. 03. 2014 Oslava svátku Mezinárodního dne žen
  Muži domova pro seniory pan ředitel, pan vedoucí provozu a pan údržbář poblahopřáli všem klientkám domova k Mezinárodnímu dni žen jarní květinkou.  20. 02. 2014 Křeslo pro hosta – Paní Pospíšilová „Divadlo včera a dnes“
  Paní Pospíšilová přišla se svými kolegy z Divadelního spolku Jiří, aby nám povyprávěli o historii místního divadla a činnosti spolku. Program byl oživen ukázkami z představení i v kostýmech. Dále si paní Pospíšilová přivedla i své malé svěřence, kteří nám ukázali co se již naučili.  11. 02. 2014 "Hledá se srdce člověčí"

  Vlastní hudební pořad představila našim klientům paní Mgr. Adéla Polášková. Paní Polášková je šansoniérka, která se sama doprovází na kytaru. Za celý svůj život složila řadu vlastních písní a šansonů, které mají dodnes svou uměleckou kvalitu. Paní Polášková pobavila seniory nejenom svou vlastní hudbou, nýbrž i svými vlastními texty o přírodě, lidských vztazích a hlavně o lásce a životě vůbec.  30. 01. 2014 Taneční vystoupení

  V domově vystoupili se svým tanečním programem členové tanečního souboru p. Králové. Tanečníci předvedli klientům country tance. Po jejich vystoupení následovaly taneční pro starší a pokročilé.  29. 01. 2014 Vystoupení Lidové školy umění

  Odpoledne náš domov navštívili žáci ZUŠ Poděbrady a potěšili klienty dobře provedenými skladbami. Tito žáci budou v tomto roce reprezentovat svoji školu a město Poděbrady na hudební soutěži.  24. a 31. 01. 2014 Tvoření na výtvarném kroužku
  Výtvarný kroužek se stal velmi oblíbenou aktivitou. Na výtvarném tvoření pod vedením paní Mgr. M. Stehlíkové klienti domova zkoušeli netradiční výtvarné potřeby a pomůcky k rehabilitaci rukou a v další hodině klienti vytvářeli vázičky polepené ubrouskovou technikou.  22. 01. 2014 Lednové pečení
  Klienty domova se s plnými silami pustili do pečení moučníků na čtvrteční dechovku s kávou. Dnes klientky upekly jablkový závin podle receptu paní Bednářové.  22. 01. 2014 Návštěva z Evropského parlamentu
  O životě seniorů v pobytových zařízeních přijel s obyvateli a zaměstnanci Luxoru pobesedovat poslanec Evropského parlamentu pan Ing. Jaromír Rohlíček, CSc.  21. 01. 2014 Odpoledne s Velenkou
  Klienti domova strávili veselé dopoledne s oblíbenou kapelou Velenka. Kapela do domova přijela nejen zahrát, ale i popřát všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko, klientce paní Růženě Čáslavské ke krásnu životnímu jubileu 95let.  18. 01. 2014 Canisterapie
  Velice žádanou terapii s psíkem zajišťuje v našem domově slečna Jana Pánková se svou fenkou Sněženkou. Ohlas na první návštěvu Sněženky v tomto roce byl obrovský. Sněženka je velmi oblíbená nejen mezi klienty, ale i zaměstnanci. Slečna Pánková se Sněženkou zajišťuje většinou individuální terapii, aby měl každý klient, který má zájem, fenku alespoň chvilku sám pro sebe.  17. 01. 2014 Výtvarný kroužek
  Opět se tento rok otevřel výtvarný kroužek. Výtvarné tvoření probíhá pod vedením paní Mgr. Milady Stehlíkové. Klienti domova mohou vyjádřit svou fantazii a představivost v nejrůznějších technikách a tématech. Výtvarný kroužek, jako i jiné aktivity, slouží také k popovídání a ke sdílení s ostatními.  16. 01. 2013 Den Velké Británie
  Dnes nás navštívila britská velvyslankyně paní Jan Thompson se svou kolegyní paní Miroslavou Žilkovou a kolegou panem J. Šimralem. Jako pozornost klienti domova dostavili nádherný dort s anglickou vlajkou a anglické víno. Paní velvyslankyně nejprve představila svou zemi a následně odpovídala na dotazy klientů. Děkujeme za návštěvu.  15. 01. 2014 Křeslo pro hosta
  Letošním prvním hostem v domově pro seniory byla paní Ludmila Mollová. Paní Mollová si připravila pro klienty domova přednášku na téma „Škola v minulém století“. Paní Molová hovořila nejen o škole v minulosti ale i o problémech současného školství, kdy chybí učební obory a tedy ve výsledku zkušení řemeslníci. Problémy nastávají i v MŠ, kdy není dostatek míst pro malé děti.
  Každý si tam mohl zavzpomínat na léta strávené ve školních lavicích.  08. 01.2014 Novoroční pečení
  Nový rok jsme opět zahájili pravidelným pečením. Klienti našeho domova se scházejí a pečou nejrůznější sladké a někdy i slané pochoutky. Nejvíce jsou osvědčen hrníčkové buchty.  2. 1. 2014 Posezení s klienty
  I na Nový rok jsme pro klienty našeho domova připravili odpolední novoroční posezení. Na posezení se hodnotil uplynulý rok 2013 a debatovalo se o všem možné, hosty debaty byli pan ředitel domova a evangelický farář Bohumil Baštecký.

  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady