Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v přímé péči, dobrovolníci, studenti)
 • Bohoslužba - 1x měsíčně
 • Biblická hodinka - 1x měsíčně
 • Křeslo pro hosta (besedy se zajímavými osobnostmi, lékařem a podobně)
 • ZUŠ - 1x měsíčně, vždy poslední středa v měsíci
 • Canisterapie - 1x za 3 týdny
 • Předčítání z knih a beseda - 1x měsíčně
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ a ZŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy a setkání v rámci Univerzity volného času
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Celodenní stravování obohacené každodenní nabídkou výběru ze 4 zeleninových a ovocných salátů
 • Kondiční cvičení na jídelně - každý den
 • Kondiční cvičení na RHB - každý den

 • Plánované aktivity:
  Odpoledne s překvapením (přednáška)
  Odpoledne her - karty, stolní hry, šachy
  Akce 2016 31. 12. 2016 Sbírka na psí útulek v Poděbradech
  V prosinci se v Domově uskutečnila sbírka na psí útulek v Poděbradech, na Středisko ohrožených a handicapovaných živočichů „Huslík“ a pro našeho „Luxorského kocoura Macka“. Přispívali nejen klienti, ale i zaměstnanci Domova. Moc všem děkujeme!  24. 12. 2016 Vánoce v Domově
  Klienti v Domově oslavili Vánoce, jak se patří. Nechyběl bramborový salát ani kapr. Všem klientům bylo připraveno i cukroví, které upekl a nazdobil kroužek pečení. A i zde naděloval Ježíšek dárky.  23. 12. 2016 Vánoční hraní
  V pátek do Domova přišli studenti gymnázia, aby klientům zahráli a pomohli jim vytvořit vánoční přáníčka.  23. 12. 2016 Vystoupení Rotary klubu
  Den před Vánoci do Domova zavítal Rotary klub, aby klientům zazpíval vánoční koledy, popovídal si s nimi a popřál jim veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2017. Děkujeme za návštěvu!  22. 12. 2016 Country tance
  Ve čtvrtek měli klienti možnost shlédnout vystoupení Country tanců pod vedením paní Králové. Děkujeme za návštěvu!  21. 12. 2016 Vystoupení Státní opery Praha
  Ve středu do domova zavítal sbor ze Státní opery Praha, aby zde uskutečnil Rybovou mši vánoční a popřál klientům veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2017. Děkujeme za návštěvu!  20. 12. 2016 Vystoupení MŠ Proftova
  V úterý do Domova zavítaly malé děti z mateřské školy, které se převlékly za některé postavy z Betlému a zazpívaly klientům nejznámější koledy. Na závěr klientům popřály a rozdaly jim dárečky. Děkujeme!  19. 12. 2016 Vystoupení Hotelové školy Poděbrady
  V pondělí Domov navštívila Hotelová škola Poděbrady, aby klientům zpříjemnila dopoledne pěveckým vystoupením. Navíc všem klientům škola věnovala vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky. Děkujeme!  16. 12. 2016 Vystoupení Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady
  V pátek Domov navštívili studenti oboru veřejnosprávní činnost. Nejprve klientům zazpívali, poté jim rozdali vlastnoručně vyrobené cukroví a pomohli jim vyrobit si vánoční dekoraci, kterou si mohli ponechat. Děkujeme za návštěvu!  14. 12. 2016 Vystoupení ZŠ T.G.Masaryka
  Ve středu se na klienty přišly podívat děti ze Základní školy T. G. M., aby jim zazpívaly a rozdaly přáníčka s kalendáři. Děkujeme za návštěvu!  12. 12. 2016 Dokončená vánoční výzdoba
  Vánoční výzdoba v Domově je dokončena a rozsvícena. Teď už čekáme jen na Ježíška.  09. 12. 2016 Pěvecký sbor „Kvítek“
  V pátek Domov navštívil pěvecký sbor „Kvítek“ ze Základní školy Václava Havla, aby klientům zazpíval vánoční koledy. Každý z klientů navíc dostal vánoční přání, které děti samy vyrobily. Děkujeme za návštěvu!  07. 12. 2016 Vystoupení MŠ Mozaika
  Ve středu Domov navštívila česko-anglická školka Mozaika, která si připravila pěvecké vystoupení, kde zazpívala české i anglické vánoční písně. Všechny děti klientům popřály veselé Vánoce a daly každému čokoládový bonbón. Děkujeme za návštěvu!  06. 12. 2016 Mikulášská
  Letos do Domova zavítal Mikuláš, čert a anděl o den později. Ani tento rok nezapomněli na knihu hříchů a každého klienta obdarovali balíčkem plný dobrot. Nechyběla ani kapela Velenka, která klientům zahrála známé písně a koledy. K občerstvení byly připraveny chlebíčky, dorty a na přípitek víno, vaječný likér a rum.  01.12.2016 Vánoční výzdoba
  I tento rok se klienti navštěvující výtvarný kroužek aktivně zapojili do zkrášlení Domova. Vytvořili vánoční výzdobu, která se rozmístila na chodbách a schodišti.  25. 11. 2016 Tablety v rukou našich seniorů
  Nejenom v zahraničí se používání komunikační elektroniky seniory a osobami se zdravotním postižením stává standardem. My jsme se inspirovali u našich českých kolegů – speciálních pedagogů ze Speciální základní školy v Poděbradech. Na půdě této školy vznikla v květnu 2011 iniciativa iSEN, což je celorepubliková platforma pro sdílení informací o využívání iPadů ve vzdělávání. O tom, že iPady nejsou „hračkou“, ale kompenzační a vzdělávací pomůckou, se od letošního roku mohou přesvědčit i obyvatelé našeho domova. Skladba nainstalovaných aplikací (programů) seniorům prokazatelně pomáhá ke zkvalitnění jejich života, ke zlepšení komunikačních dovednosti nebo nalezení adekvátního způsobu alternativní komunikace. Velmi oblíbené jsou aplikace, které stimulují paměť i další kognitivní (rozumové) funkce a také ty, které pomáhají s nácvikem jemné motoriky a grafomotoriky (např. psaní, kreslení). Díky iPadům můžeme optimálně realizovat reminiscenční (vzpomínkovou) terapii. V neposlední řadě mohou tato zařízení našim seniorům umožnit kontakt s jejich blízkými, kteří je z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat osobně. Zájem a nadšení klientů, kteří s iPady pracují, přináší také radost nám, pracovníkům domova, kteří tuto aktivizační činnost zaštiťují. Za realizační tým Bc. Jana Málková, DiS a Mgr. Anna Radechovská, DiS  25. 11. 2016 Canisterapie
  Téměř každý měsíc do Domova dochází paní Mgr. Bajtlerová se svými pejsky na individuální canisterapii. Klienti mají možnost si pejska pohladit, pomazlit se sním nebo mu třeba dát pamlsek. Tato aktivita je u klientů velice oblíbená a vždy jim zvedne náladu.  24. 11. 2016 Soutěž „Podzimní dekorace“
  Klienti, kteří navštěvují výtvarný kroužek, se účastní soutěže „Podzimní dekorace“, kam zaslali fotografie svých výrobků a teď napjatě čekají, zda právě jejich výtvor vyhraje. Zde je malá ochutnávka.  11. 11. 2016 Přednáška o nedoslýchavosti
  Již podruhé do Domova zavítala paní Mgr. Rakušanová, aby klientům řekla další informace o nedoslýchavosti a navíc, aby zájemcům přeměřila sluch a navrhla jim vhodnou kompenzační pomůcku, kterou si budou moci vyzkoušet.  11. 11. 2016 Oslava narozenin p. Kurkové
  Klientka Domova p. Kurková oslavila významné 90. narozeniny. Její rodina a přátelé ji uspořádali narozeninovou oslavu v prostorách Domova. Klientce popřáli samozřejmě i zaměstnanci Domova a pan ředitel Mgr. Jaromír Novák.  09. 11. 2016 Přednáška o Indii
  Opět do Domova zavítal pan Jan Chalupný, který klientům vyprávěl o svých zážitcích z cestování po Indii. Své vyprávění doplnil promítáním fotografií a videí. Děkujeme!  19. 10. 2016 ZUŠ Poděbrady
  Po jarních prázdninách k nám opět zavítala Lidová škola umění z Poděbrad. Klienti Domova si mohli poslechnout skladby na strunné nástroje, hlavně hru na kytaru a housle. Všem dětem a studentům moc děkujeme za hezké představení.  05. 10. 2016 Turnaj v Člověče, nezlob se!
  V Domově se odehrál první ročník Turnaje v Člověče, nezlob se, kam dorazil Domov pro seniory Anna z Českého Brodu a Domov Na Zámku Lysá nad Labem. Za Luxor soutěžila paní Zdenka Hutová, pan Jaroslav Slabihoudek, paní Jarmila Gabrielová a paní Jaroslava Havlová. Na prvním místě se umístili zástupci z Českého Brodu, na místě druhém Lysá nad Labem a třetí místo obsadili klienti z Luxoru. Hlavní výhrou byl krásný dort ve tvaru „Člověče, nezlob se“. Dárky do soutěže věnoval Středočeský kraj a Městské kulturní centrum Poděbrady. Děkujeme!  21. 09. 2016 Vystoupení dětí ze ZUŠ
  Po prázdninové přestávce opět do Domova zavítaly děti ze ZUŠ, které přišly klientům zazpívat a zahrát na různé hudební nástroje, např. kytaru, harmoniku, housle aj.  12. 09. 2016 Oslava 100. narozenin pana Dvořáka
  Dnes se v Domově slavilo mimořádné výročí jednoho z klientů pana Miloslava Dvořáka, který se dožil právě 12. září rovné stovky! A také ji řádně oslavil. Gratulovat přišli nejen přátelé, ale i starostové Poděbrad a Velkého Oseka, kde pan Dvořák před dvěma roky žil. Nechyběl přípitek šampaňským ani velkolepý dort a hrály se písničky na přání v podání kapely Poděbradka. Všichni panu Dvořákovi přejeme hodně zdraví a štěstí!  11. 09. 2016 Návštěva představitelů ČSSD
  Dnes Domov navštívili čelní představitelé ČSSD, premiér Bohuslav Sobotka, předseda parlamentu Jan Hamáček, hejtman Miloš Petera a senátorka Míla Třísková, aby se pozdravili s klienty, podívali se, jak zde žijí a mimo jiné i poblahopřáli panu Dvořákovi k jeho jubilejním 100. narozeninám. Kroužek pečení návštěvě upekl placku a všichni klienti měli také možnost si s představiteli ČSSD popovídat. Klienti i všichni zaměstnanci na rozloučenou obdrželi růži.  07. 09. 2016 Českobrodské hrátky
  Jako každý rok, tak i tento, se v Českém Brodě v Domově pro seniory Anna konaly Českobrodské hrátky. Za Luxor soutěžila paní Jarmila Gabrielová, pan Jaroslav Slabihoudek, paní Jaroslava Havlová, paní Bohumila Hlaváčková a paní Zdenka Hutová. Během celého odpoledne se klienti utkali v devíti disciplínách, jako např. kuželky, kvíz, házení šipek aj. Pro každého byla připravena sladká odměna.  29. 08. 2016 Cvičení na rehabilitaci
  Každý všední den od 9 hodin se v našem domově koná cvičení na rehabilitaci. Cvičení je přizpůsobeno našim klientům a vede ho zkušený fyzioterapeut.  24. 08. 2016 Výbor obyvatel
  Každý měsíc se v našem domově koná Výbor obyvatel. Účastní se ho zvolení zástupci z řad klientů domova, pan ředitel Mgr. Jaromír Novák a zástupci ze sociálního, zdravotního a stravovacího úseku. Zde mají klienti možnost se na cokoliv zeptat, mohou vznášet připomínky, postřehy či stížnosti. Klienti jsou také informováni o veškerých změnách nebo novinkách týkající se provozu domova.  24. 08. 2016 Kroužek pečení
  Každou středu se v našem domově realizuje kroužek pečení, kde mají naši klienti možnost si upéct něco dobrého.  29. 07. 2016 „Křeslo pro hosta“
  Dnes se v našem domově uskutečnila přednáška na téma nedoslýchavost, kterou vedla Mgr. Marie Rakušanová, akustická poradkyně z firmy REJA spol. s r. o. Klienti měli možnost se dozvědět, co to nedoslýchavost je, jak vzniká a seznámili se s kompenzačními pomůckami.  29. 06. 2016 Opékání buřtů
  Využili jsme krásného počasí a znovu jsme si na zahradě s klienty opekli buřty. K opékání nám hrála příjemná hudba a k pití byla možnost dát si i vychlazené pivo. Všem se akce moc líbila.  22. 06. 2016 Výlet vláčkem po Poděbradech
  Dnes jsme využili krásného počasí, abychom s klienty vyrazili na projížďku výletním vláčkem po Poděbradech. V deset hodin jsme vyrazili od našeho domova přes kolonádu a dojeli až na soutok Labe s Cidlinou. Výlet se všem moc líbil! Velké poděkování patří Městské policii z Poděbrad za pomoc při nastupování a vystupování klientů z vláčku.  16. – 17. 06. 2016 Senior - Handicap: aktivní život a soutěž Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem
  Náš domov se i tento rok prezentoval na výstavě Senior – Handicap: aktivní život. V prostorách výstaviště v Lysé nad Labem jsme měli stánek, kde se náš domov představoval návštěvníkům výstavy. Někteří klienti našeho domova se účastnili soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení, který na výstavě také probíhala. Cílem této soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu. Hlavní cenu nikdo nezískal, ale i tak jsme všichni pyšní, co vše naši klienti dokázali.  15. 06. 2016 Kroužek pečení
  Každou středu od 10 hodin se v našem domově koná kroužek pečení. Klienti nejraději pečou placky s jablky, banány a marmeládou. Hotový dezert se druhý den podává i klientům, kteří navštíví aktivitu poslech dechovky s kávou.  26. 05. 2016 Přednáška
  Našim klientům byla nabídnuta možnost zúčastnit se přednášky na téma „Nedoslýchavost – co vědět a jak ji řešit“, která se konala v Pentagonu v Poděbradech. Někteří tuto možnost využili a v doprovodu pana ředitele Mgr. Jaromíra Nováka tuto akci navštívili. Klienti se nejen dozvěděli mnoho zajímavých informací o nedoslýchavosti, ale navíc si mohli nechat orientačně přeměřit sluch.  20. 05. 2016 Den Holandska
  Dnes se v našem domově konala akce „Den Holandska“, v rámci níž nás navštívil velvyslanec Eduard Hoeks v doprovodu svého diplomatického personálu. Klienti měli možnost seznámit se s tradicemi a krásami této země a zároveň si i pochutnali na typických holandských specialitách jako je Stamppot a hrášková polévka s klobásou. Děkujeme za návštěvu!  13. 05. 2016 Srdce pro Seniory
  Dnes se v domově konalo přátelské posezení se spisovatelkou a moderátorkou Marií Formáčkovou, která hned na úvod vyzpovídala pana Dr. Ing. Jiřího Peřinu, který se do domova přijel podívat. Dále si s klienty povídala o zdraví a kvalitě života a vyprávěla legendární historky z pracovního i osobního života významných českých osobností, jako jsou Helena Růžičková, Josef Dvořák či Zdeněk Troška. Jako hudební doprovod přijala pozvání talentovaná zpěvačka Jana Kociánová. Děkujeme za návštěvu!!  11. 05. 2016 Opékání buřtů
  Hezký slunečný den strávili klienti s personálem Domova na zahradě při opékání buřtů. Nesmělo chybět pivo a hudba, aby se zábava rozproudila. Bylo to krásně strávené odpoledne, které si všichni užili.  05. 05. 2016 „Lyský pětiboj“
  Klienti Domova se zúčastnili sedmého ročníku Lyského pětiboje. Z osmi soutěžních družstev se klienti Domova pro seniory Luxor Poděbrady umístili na 2. místě. Klienti soutěžili např. v hodu na cíl nebo ve zpěvu. Kromě krásných dárečků klienti obdrželi i dort a diplom. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští ročník!  03. 05. 2016 Canisterapie
  Dnes se u nás v domově konala velká Canisterapie na jídelně. Paní Mgr. Iva Bajtlerová se svým týmem přivedla osm pejsků, aby potěšili naše klienty a vykouzlili jim úsměv na rtech.  20. 04. 2016 Vystoupení dětí z ZUŠ
  Dobrou náladu a veselé skladby nám přišli zahrát žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech. Klienti Domova si mohli poslechnout hru na housle, kytaru nebo harmoniku. Děkujeme žákům za hezké vystoupení!  18. 04. 2016 Vystoupení „Karla Hašlera“
  I tento rok k nám zavítal pan Karel Šedivý, který klientům zazpíval písně Karla Hašlera.  28. 03. 2016 Velikonoční pondělí
  Na Velikonoční pondělí proběhlo v domově tradiční vyšlehání něžného pohlaví a každý z klientů dostal velikonoční balíček. I snídaně a oběd se nesl v duchu Velikonoc, nechyběl bramborový salát s řízkem ani kraslice a mazanec.  17. 03. 2016 Den Lotyšska
  Domov pro seniory navštívil velvyslanec Lotyšska jeho Excellence Alberts Sarkanis se svou chotí a asistentkou v doprovodu hejtmana středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery. Klienti měli možnost nejen ochutnat lotyšské speciality jako je Boršt, Lotyšský bramborový salát s pečeným jehněčím a Ovocný kysel, ale zároveň se i seznámit s tradicemi a krásami této země. Děkujeme za návštěvu!  11. 03. 2016 Univerzita třetího věku
  Páteční dopoledne zpříjemnil klientům Domova pan Ing. Polesný, který si připravil přednášku o jedněch z nejznámějších španělských ostrovů. Život, podnebí, památky i zvířectvo, typické pro Kanárské ostrovy, pan Polesný komentoval jak z vlastních zkušeností, tak i z dokumentů, který měli klienti ke zhlédnutí.  09. 03. 2016 Vystoupení umělecké agentury Viola
  Ve středu, ještě k mezinárodnímu dni žen, zahrálo duo umělecké agentury Viola z Olomouce pod vedením pana Černohouze. Pánové opět sklidili velký potlesk. Akce se klientům moc líbila a příští rok se budeme těšit.  01. 03. 2016 Písničky na přání
  Jarní měsíc březen jsme začali zvesela písničkami na přání, které pravidelně každé úterý pouští pan ředitel klientům Domova. V největší oblibě jsou písně lidové. Zazněla např. Ta naše písnička česká, písničky K. Hašlera, Červená sukýnka nebo Vysoký jalovec a další.  24. 02. 2016 Masopust
  Ve středu klienti Domova oslavili masopust. Jako vždy nesmělo chybět masopustní občerstvení v podobě zabíjačkových hodů a poslech živé hudby. Tento rok zahrála kapela Poděbradka.  21. 01. 2016 Oslava stých narozenin paní Havrlantové
  Roků sto a přání jen jedno. Zdraví.
  Jak se dožít stovky a přitom vypadat tak báječně jako naše klientka paní Emílie Havrlantová? První co vás při pohledu na „pohádkovou babičku“ napadne…jak to, sakra, dělá?! Všichni dobře víme, jak se umí životní cesty kroutit a protivit, pochopitelně jinak, než si přejeme. Víc stoupáme do kopce, než běžíme dolů, bezstarostně, s větrem v zádech. A taky se možná někdy často rouháme, že těch třicet, padesát, šedesát pět roků tady už by stačilo… Ale žít život celých sto let? Umíte si to představit a ještě mít po té štrece šibalskou jiskřičku v očích? Doufali jsme, že nám paní Havrlantová recept na dlouhověkost prozradí, třeba během narozeninové oslavy, kterou jsme pro ni v Domově, ve čtvrtek 21. ledna, přichystali. Ale kdepak, „pohádková babička“, bývalá bankovní úřednice, trpělivě, občas s tajemným a často potěšeným úsměvem přijímala gratulace od zástupu gratulantů.
  Poklonit se úctyhodnému stáří se přišel i pan starosta Ladislav Langr nebo paní senátorka Emílie Třísková. Velkolepou oslavu s překrásným třípatrovým, a jak se později jednohlasně potvrdilo, i výtečným dortem, občerstvením si nenechali ujít ani naši klienti. I oni byli ohledně tajemství vysokého věku tajemní. S oslavenkyní si decentně přiťukli šampíčkem, a s písničkami, které přijela zahrát milovaná kapela Velenka, se aspoň na chvilku vrátili do časů svého mládí. Oblíbené hitovky se nesly sálem a v s láskou zpívaných textech nebylo zaznamenáno jediné zaškobrtnutí. Jak to sakra dělají, ptali jsme se s obdivem na začátku, a ani teď nejsme moudřejší. Vypadá to, že stáří ví, a mládí si na to bude muset přijít samo.  07. 01. 2016 Posezení s dechovkou a kávou
  První čtvrtek v novém roce se rozhodně nemohl obejít bez staré, dobré, a mezi našimi seniory tolik oblíbené dechovky. Do taktů českých lidových písniček zatančila, a bohaté suknice lidového kroje rozvlnila, sestřička Hanka Svobodová. K příjemné atmosféře zcela jistě přispěla i linoucí se vůně čerstvé kávy a perníku, který klienti sami upekli v rámci kroužku pečení.

  Akce 2015


  Akce 2014


  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady