www.kr-stredocesky.cz

"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb (MPSV)


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí

Zpracování osobních a citlivých údajů v rámci poskytování ambulantních sociálních služeb v Komunitním centru
Zpracování osobních a citlivých údajů v rámci poskytování ambulantních sociálních služeb v Komunitním centru
    V rámci poskytování ambulantních sociálních služeb Komunitního centra zpracováváme osobní a citlivé údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Osobní a citlivé údaje poskytovatel sociálních služeb zpracovává pouze v rozsahu odpovídajícím poskytované službě tak, jak je charakterizováno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních a citlivých údajů se dále řídí vnitřním předpisem organizace.
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady