Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v přímé péči, dobrovolníci, studenti)
 • Bohoslužba - 1x měsíčně
 • Biblická hodinka - 1x měsíčně
 • Křeslo pro hosta (besedy se zajímavými osobnostmi, lékaři, cestovateli a podobně)
 • Vystoupení žáků ze ZUŠ - 1x měsíčně, vždy poslední středa v měsíci
 • Canisterapie - 1x za 3 týdny
 • Předčítání z knih a beseda - 1x měsíčně
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ a ZŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy a setkání v rámci Univerzity volného času
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Celodenní stravování obohacené každodenní nabídkou výběru ze 4 zeleninových a ovocných salátů
 • Kondiční cvičení na jídelně - každý den
 • Výbor obyvatel – 1x za měsíc
 • „Kniha do domu“ – donáška knih 1x měsíčně z Městské knihovny v Poděbradech
 • Kulturní a zábavné vystoupení
 • Výlety, oslavy Masopustu, MDŽ, velikonočních a vánočních svátků, různé výstavy, opékání buřtů na zahradě, oslavy jubileí klientů…
 • Kondiční cvičení na RHB - každý den

 • Akce 2017 31. 12. 2017 Silvestr
  Poslední den v roce klienti prožili ve společnosti především sestřiček, které se jim hezky věnovaly na jídelně a k těm seniorům, kteří nemohli přijít na jídelnu, došly na pokoj. Odpoledne začalo přípitkem všeho nejlepšího do Nového roku 2018, popřáli si vzájemně hlavně zdraví, štěstí a každý klient si vylosoval v tombole cenu, kde každý los vyhrával. Všichni si zpříjemnili poslední chvíle roku 2017 povídáním u dobrého jídla i pití.  24. 12. 2017 Štědrý den
  Dlouho očekávaný Štědrý den tradičně proběhl v klidné, rodinné atmosféře. Štědrovečerní večeře byla nachystána u společně prostřeného svátečního stolu, kde se i za přítomnosti pana ředitele všichni společně pomodlili a zavzpomínali na své blízké i na ty, kteří již nejsou mezi námi. K večeři nechyběl smažený kapr se salátem ani slavnostní přípitek. Všichni klienti dostali od Ježíška vánoční balíček a ti, kteří neměli sílu nebo možnost dojít na jídelnu, dostali dáreček i večeři přímo na pokoji.  22. 12. 2017 Vystoupení ROTARY KLUBU
  Páteční odpoledne do Domova zavítali mladí lidé z ROTARY KLUBU, kteří zazpívali a zahráli seniorům krásné koledy, popovídali si s nimi a popřáli pevné zdraví do nového roku. Účelem ROTARY KLUBU je poskytování obecně prospěšných služeb za účelem prosazování cílů celosvětové organizace Rotary International, při uskutečňování humanitárních a vzdělávacích projektů, při podpoře péče o zdraví a sociálních potřeb, vyvíjení činnosti směřující ke kultivaci osobního a společenského života a podpoře skupin osob, které jsou jakkoli handicapovány (fyzicky, psychicky apod.) a to jak v obcích, kde ROTARY KLUB působí, tak kdekoli jinde v České republice či ve světě. To vše při respektováni vysokých etických zásad ve všech oblastech života vedoucích k napomáhání vzájemnému porozumění mezi lidmi. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další návštěvu!  21. 12. 2017 Projekt „Ježíškova vnoučata“
  Mezi další obdarované klienty v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ patří pan Jan a paní Marie, kterým osobně přijela předat dárečky paní Anna se synem a jeho kamarádem. Našim překvapeným klientům popřáli krásné prožití vánočních svátků, ostatním klientům přivezli na ochutnání cukroví a společenskou kvízovou hru „Střední Čechy“ – otázky a odpovědi. Za vše moc děkujeme a přejeme krásné vánoce!  21. 12. 2017 Vystoupení VIOLA Olomouc – „Veselé Vánoce s písničkou“
  Ve čtvrtek dopoledne přijeli z Olomouce do Domova zahrát pan Zdeněk Černohouz s kolegou z umělecké agentury VIOLA s vánočním programem „Veselé Vánoce s písničkou“. Zahráli a zazpívali písně z období Národního obrození, písně kramářské a staropražské, ale i lidové písničky, které aktuálně doplnili pásmem koled přibližujících pohodu a klid vánočních svátků. Klienti si mohli zazpívat písně populárních autorů jako jsou např. Karel Hašler, Fanoš Mikulecký, František Kmoch, Václav Bláha a další. Představení se všem velmi líbilo, účinkující sklidili velký potlesk a budeme se těšit na jejich další návštěvu!  21. 12. 2017 Aktivity
  I když venku vládne nevlídné sychravé počasí, klienti Domova si mohou vybrat z bohaté nabídky aktivit, které pořádáme.  21. 12. 2017 Cukroví od našich klientů
  V předvánoční čas klienti, kteří navštěvují pravidelně středeční kroužek pečení, upekli pro celý Domov vánoční cukroví, především velmi oblíbené ořechové rohlíčky, linecká kolečka i cukroví z ušlehaných bílků. Všichni obyvatelé se už moc těší na sladké vánoční mlsání a všem klientům, kteří celoročně pro ostatní připravují ke kávě různé dezerty, děkujeme!  20. 12. 2017 Perníčky z Hotelové školy
  Studenti z Hotelové školy Poděbrady, z Domova mládeže JUNIOR, přišli popřát klientům krásné vánoční svátky a přinesli jim nazdobené perníčky. Děkujeme!  20. 12. 2017 Vystoupení žáků ZUŠ
  Posledním vystoupením v letošním roce přišli potěšit naše klienty Domova hudebně nadaní žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech, kteří chodí klientům zahrát na různé hudební nástroje a zazpívat pravidelně poslední středu v měsíci. Žáci zahráli vánoční písně, klienti si zazpívali. Dětem děkujeme za jejich krásné vystoupení a budeme se na ně těšit opět v příštím roce 2018!  20. 12. 2017 Literární kroužek
  Mezi další pravidelné aktivity seniorů patří literární kroužek, konající se každou středu v dopoledních hodinách na jídelně, tentokrát pod vedením paní Dvořákové. Ta klientům předčítá z knih, časopisů, novin a dalšího tisku, které jim i ráda zapůjčí.  20. 12. 2017 Vystoupení dětí z MŠ Proftova Poděbrady
  Posledním předvánočním dětským vystoupením přišly naše klienty potěšit děti z Proftovy mateřské školy z Poděbrad. Děti zazpívaly mnoho krásných koled a klienti je hudebně doprovázeli s pomocí dřívek. Malí zpěváci vyrobili pro seniory vánoční přáníčka a dokonce jim přinesli na ochutnání vlastnoručně zdobené perníčky. Moc děkujeme dětem i paním učitelkám a budeme se těšit na další vystoupení!  19. 12. 2017 Posezení s panem ředitelem
  Mezi pravidelné a oblíbené dopolední úterní aktivity Domova patří „Posezení s panem ředitelem“. Toto sezení mělo vánoční atmosféru, klienti si nechali zahrát své oblíbené písničky a všichni měli dobrou náladu!  18. 12. 2017 Vystoupení ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Po víkendu nás navštívili žáci z 2. a 5. třídy ze Základní školy T.G.M. Poděbrady, aby seniorům zazpívali vánoční písně a koledy za doprovodu elektronických varhan, na které hrála paní učitelka. Klienty potěšili vánočními přáníčky. Děkujeme za krásné vystoupení.  15. 12. 2017 Vystoupení pěveckého souboru Kvítek
  V předvánoční čas do Domova po roce přišly zazpívat děti z pěveckého sboru KVÍTEK Poděbrady se sídlem ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Věry a Anny Froňkových. Děti zazpívaly krásné vánoční písně, k některým známým koledám se klienti rádi připojili. Tento sbor má velké úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí. Loni vystupoval v Drážďanech a před 14 dny zpíval v Hamburku na koncertu známého zpěváka Rolfa Zuckowského, který slavil 40 let na hudební scéně v Elbphilharmonii Hamburg. Děti překvapily seniory vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Děkujeme za krásný hudební zážitek a budeme se těšit na další vystoupení.  13. 12. 2017 Vystoupení dětí z MŠ MOZAIKA
  Tento týden nás navštívily již podruhé děti z mateřské školy, tentokrát seniorům přišly zazpívat koledy v českém i anglickém jazyce děti z česko-anglické mateřské školy MOZAIKA z Poděbrad. Děti si s klienty i popovídaly a přinesly klientům kromě krásného hudebního zážitku na ochutnání i sladké mlsání.  12. 12. 2017 Vystoupení dětí z MŠ Montessori
  V úterý dopoledne přišly naše klienty potěšit děti z Mateřské školy Montessori Poděbrady. Děti zazpívaly koledy a poté rozdávaly seniorům vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka, která je velmi potěšila a dojala. Děkujeme a budeme se těšit na další shledání!  08. 12. 2017 Projekt Ježíškova vnoučata
  Také náš Domov se zapojil do celostátního projektu „Ježíškova vnoučata“. Ta mají za cíl propojit lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory či v domácí péči s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. A tito dárci už jsou netrpěliví a každý den se ptají, kdy už budou moci přání plnit. V tuto chvíli je to jen na nás, abychom začali sbírat a vkládat přání, protože bez nich databázi pro dárce nelze otevřít. Zjistili jsme u některých klientů, co by si přáli, přání vložili do systému a čekali na dárce, kteří se k našemu překvapení velmi rychle začali ozývat. Pak již bylo na individuální domluvě s dárci, jakým způsobem budou dárečky předávat. Většina dárců zvolila přepravní společnost, ale našel se i „Ježíšek“, který předal dárečky osobně. Osobní setkání bylo velmi milé a i naši překvapení a obdarovaní klienti potěšili dárkyni vlastnoručně vyrobenými dárky.  08. 12. 2017 Vystoupení studentů ze Střední zemědělské školy a SOŠ
  V pátek dopoledne našim klientům přišli zazpívat koledy studenti 2. ročníku ze Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech. Připravili si mnoho krásných vánočních koled, které za doprovodu elektronických varhan a paní učitelky zazpívali. Studenti mile překvapili klienty Domova vlastnoručně vyrobenými přáníčky a cukrovím, které po vystoupení rozdávali a společně si s nimi popovídali.  07. 12. 2017 Mikulášská zábava
  Ani letos na klienty Domova nezapomněli Mikuláš, čert a anděl. V „Knize hříchů“ čert přečetl celoroční sledované malé prohřešky hříšníků, ale následně byl každý obdarován pestrým balíčkem sladkostí i dalších dobrot. K odpolednímu bohatému občerstvení byly servírovány chlebíčky, zákusky, na přípitek víno, vaječný likér a rum. A k dobré zábavě nemalým dílem přispěla kapela PODĚBRADKA, která zahrála i písničky na přání klientů. Více než dvouhodinová zábava se všem velmi líbila a každý odcházel s dobrou náladou.  07. 12. 2017 Country tance
  Již tradičně našim klientům zpříjemnilo předvánoční atmosféru vystoupení souboru country tanců pod vedením paní Mileny Králové, na které se naši klienti vždy velmi těší a ani tento rok si nenechali jejich vystoupení ujít. Tančící aktivní senioři se svými vystoupeními jsou motivací nejen pro své vrstevníky, ale i pro mladší generace.  01. 12. 2017 Vánoční výzdoba
  Na první adventní neděli se již mohli klienti potěšit vánoční výzdobou v celém Domově. Všechny pokoje zkrášlil ozdobený vánoční stromeček. Na klidnou a pohodovou vánoční atmosféru se připravujeme i za pomoci chystaného svátečního prosincového programu, kdy nás přijdou navštívit děti z mateřských a základních škol, studenti středních škol, pěvecké soubory a mnoho dalších výjimečných hostů.  01. 12. 2017 Křeslo pro hosta
  Pozvání do Domova pro seniory Luxor tentokráte přijal pan RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., člen Akademické rady a místopředseda Akademie věd pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd. Klienti Domova se tak mohli zúčastnit zajímavé přednášky z úst odborníka.  29. 11. 2017 Vystoupení žáků ZUŠ
  Po měsíci nás opět navštívili žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech s panem učitelem Stanislavem Měchurou a zahráli na kytary, harmoniky a housle nové skladby, které se naučili. Děkujeme a budeme se těšit na předvánoční vystoupení!  24. 11. 2017 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne klientům zpříjemnil svou návštěvou náš stálý milý host pan Ing. Petr Polesný, který velmi poutavě přednášel a promítal o dalších svých cestovatelských zážitcích, tentokrát ze vzdáleného kontinentu Austrálie.  23. 11. 2017 Den Švýcarska
  Tentokrát na Den evropského státu přijal pozvání švýcarský velvyslanec pan Rolf Ott, aby klientům přiblížil slovem i obrazem život ve Švýcarsku, jeho historii, tradice, kulturu a zvyky. Klienti též měli možnost se pana velvyslance zeptat, co je zajímalo, a také hojně tuto možnost využili. Díky tomuto významnému dni mohli klienti ochutnat speciality tohoto státu jako je švýcarská zelná polévka, Zürcher Geschnetzeltes, rösti (hovězí na smetaně, víně, s houbami + bramborové placičky) a jablečný štrúdl. Delegace navštívila také pokoj klientů a popovídala si s nimi. Děkujeme za milou a vstřícnou návštěvu!  14. 11. 2017 „Hudební cesta časem“
  Na úterní dopoledne přijal pozvání pan Martin Krulich, kapelník a zakladatel kapely Živá Huba. Náš host při plném obsazení jídelny natěšených klientů zazpíval, zahrál na akustickou kytaru a foukací harmoniku. Z jeho úst zazněly krásné písně známých interpretů, především jako jsou Waldemar Matuška, Pavel Novák, Jiří Suchý, skupina Olympic a mnoho dalších. Vznikla velmi příjemná atmosféra, klienti si zazpívali a zpříjemnili si všední den krásným hudebním zážitkem.  08. 11. 2017 Společné podzimní setkání
  Pokud nevlídné podzimní počasí nedovolí našim klientům Domova podnikat vycházky do nedalekého lázeňského parku, nevadí, k příjemnému posezení si čas a místo vždy najdou a společně si spolu popovídají.  27. 10. 2017 Křeslo pro hosta
  Páteční pozvání přijal další významný host pan profesor Jiří Navrátil, čestný občan města Poděbrad. Stojí již přes 20 let v čele společnosti Otakara Vondrovice, která se systematicky snaží kultivovat širokou poděbradskou veřejnost ve směru k poznávání krásné hudby. Pan profesor se aktivně podílí na organizacích koncertů, zájezdů, besed, je dlouholetým členem Poradního sboru pro sborový zpěv a podílí se na mnoha dalších aktivitách kolem světa hudby. Návštěvu zahájil povídáním o svém bohatém kulturním životě, poté aktivně zapojil klienty do dechového cvičení. Při hudebních ukázkách skladeb hudebních skladatelů, např. A. Dvořáka nebo B. Smetany, předvedl dirigování, jako by stál před orchestrem. Jeho povídání o hudbě bylo velmi zajímavé, klientům se velmi líbilo a bylo pro ně velkým kulturním přínosem.  23. 10. 2017 Hra na harmoniku s panem Měchurou
  Mezi pravidelné aktivity v Domově patří pondělní hra na harmoniku s panem Stanislavem Měchurou, který působí jako učitel na Základní umělecké škole v Poděbradech. Kromě hry na harmoniku učí také své žáky hrát na kytaru, akordeon, piano a další hudební nástroje. Klienti Domova rádi navštěvují různé aktivity, avšak hudební programy patří k nejoblíbenějším.  18. 10. 2017 Křeslo pro hosta
  Ve středu dopoledne přijala pozvání do Domova spisovatelka a cestovatelka paní Šárka Denková, která je autorkou především společenských románů, např. „Světlo a tma“, „Horal(ka)“, „Zašívaná panenka“. Klienti měli možnost si od paní Denkové poslechnout i úryvky z jejích knih. Mezi její další velké vášně patří cestování po vlastní ose do různých exotických zemí, např. po Thajsku, Kambodži nebo Keni, kde poznává způsoby života lidí, především dětí, a poté se věnuje besedám s promítáním fotografií i prezentací videí z těchto oblastí. Děkujeme za poutavou besedu a budeme se těšit na další setkání!  11. 10. 2017 Opékání buřtů
  Středeční odpoledne jsme s našimi klienty strávili opékáním buřtů, které si obyvatelé Domova snědli na jídelně. Ke zpestření této akce pan ředitel pouštěl reprodukovanou hudbu a hrál písničky na přání. Klienti si pochutnali, buřty zapili vychlazeným pivem, poté si i zazpívali. Opékání buřtů patří k oblíbeným činnostem v Domově především v letních měsících, kdy akce probíhá v zahradních prostorách.  03. 10. 2017 Vystoupení kapely VELEŇANKA
  V rámci „Týdne sociálních služeb v ČR“ se dne 3.10. v LUXORU konal Den otevřených dveří, kde si návštěvníci mohli prohlédnout prostory Domova pro seniory, Komunitního centra a Rehabilitace. Pro naše klienty jsme připravili odpolední program na jídelně s bohatým občerstvením, kde vystoupila všem známá kapela VELEŇANKA, která zahrála a zazpívala známé písničky i na přání našich klientů. Tato kapela se těší velké oblibě našich seniorů a vždy se na ni velmi těší. Děkujeme a těšíme se na další shledání!  02. 10. 2017 Výlet do ZOO Chleby
  Využili jsme krásného slunečného počasí a zrealizovali jsme s klienty výlet do nedaleké soukromé ZOO Chleby, kterou v roce 1997 založili manželé Fraňkovi. Zoo Chleby se neustále vyvíjí a mění, stále však zůstává návštěvnicky přívětivou. K vidění je zde více než 420 zvířat ve zhruba 120 druzích. Zastoupeny jsou všechny skupiny zvířat - od nejpočetnějších savců, např. klokani, gepard, lemuři, velbloudi, dále mnoho druhů ptactva, např. papoušek Ara, andulky, sovy, krkavci…, přes plazy a obojživelníky až po ryby a bezobratlé - ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a také množství rostlin (např. mnoho druhů bambusů, kaktusů). Kromě cizokrajných zvířat jsme mohli jsme vidět i mnoho domácích zvířat – ovce, myši, pískomily, králíky a jiné. Navštívili jsme volný výběh morčat a koz, které mají možnost návštěvníci nakrmit. V této ZOO se stala v roce 2016 nejvýznamnější událost mezinárodního významu, kdy dorazilo po dlouhém jednání trio nejkrásnějších primátů planety – langurů duk, kteří jsou vzácnější než např. pandy velké. Zajímavé je i obří akvárium, které sloužilo původně filmařům k natáčení Erbenovy Kytice. V celé ZOO vládne přátelská až rodinná atmosféra, našim klientům se zde velmi líbilo a určitě znovu přijedeme.  27. 09. 2017 Vystoupení žáků ZUŠ
  Po letních prázdninách do Domova opět přišly klientům zahrát na různé hudební nástroje děti ze Základní umělecké školy Poděbrady. Toto hudební představení patří mezi pravidelné a oblíbené aktivity Domova, které vždy klienty potěší.  21. 09. 2017 Českobrodské hrátky
  Ve středu odpoledne se 5 našich soutěživých klientů ( p. J. Gabrielová, p. H. Černá, p. Z. Hutová, p. J. Havlová, p. B. Hlaváčková ) zúčastnilo již 5. ročníku Českobrodských hrátek. Dalšími účastníky byli klienti z: Domova Na Hrádku Červený Hrádek, Domova pro seniory Kolín, Domova seniorů Úvaly, Domova U Anežky Luštěnice, Domova Na Zámku Lysá nad Labem, Městského centra komplexní péče, ze Zvonečku Bylany a pořádajícího DOMOVA ANNA Český Brod. Po občerstvení a přivítání všech hostů paní ředitelkou a zastupiteli města se všichni soutěžící začali věnovat plněním úkolů na různých stanovištích. Mezi úkoly patřilo kolo štěstí, kulinářský koutek, kde si klienti vytvořili každý svou zavařovací skleničku s ovocem a želatinou, kterou si po ukončení akce odvezli domů. Dále výtvarná dílnička, kde klienti společně malovali na kameny, které si poté pořádající Domov vystavil na zahradě. Mezi další zajímavé úkoly patřil čichový kvíz, skládání puzzle nebo plnění sportovních aktivit, např. hod šipkami, petangue, kuželky. Všichni plnili úkoly s velkým nasazením, i když na této akci nebylo vítěze ani poražených. Po splnění všech úkolů jsme si všichni za doprovodu živé hudby poseděli u kávy, popovídali, všichni soutěžící dostali milé dárečky. Klientům se tato akce velmi líbila, byli rádi, že strávili hezké aktivní odpoledne.  19. 09. 2017 Turnaj „Člověče nezlob se!“
  Po velkém úspěchu z minulého ročníku jsme v úterý odpoledne pořádali v našem Domově druhý ročník turnaje ve společenské hře „Člověče nezlob se!“. Soutěže se zúčastnili klienti z Domova Na Zámku Lysá nad Labem, Domova pro seniory z Kolína, klienti z ANNA ČESKÝ BROD a naši soutěžící paní Zdenka Hutová, paní Jarmila Gabrielová, paní Jaroslava Havlová a paní Bohumila Hlaváčková z LUXORU Poděbrady. Každý tým se skládal ze 4 soutěžících a u každého ze 4 soutěžních stolů seděl zástupce z jednotlivého Domova. Všichni hráči se se po občerstvení zapojili do hry s velkou chutí a elánem! Hodnotilo se pořadí, počet získaných bodů a pokud by nastala situace, že by některý soutěžní tým získal stejný počet bodů, tak dalším hodnotícím kritériem byl celkový čas hry v týmu. Po velkém napínavém „boji“ se na prvním místě umístil DS Kolín, který si mimo drobných cen, které získal každý účastník, odvezl i hlavní cenu, kterou byl krásný dort ve tvaru hry „Člověče nezlob se!“. Druhé místo obsadili klienti z LUXORU, na třetím místě se umístil Domov Na Zámku z Lysé nad Labem a bramborovou medaili získal Domov ANNA Český Brod. Všem soutěžícím i jejich doprovodu děkujeme za velmi příjemné odpoledne a budeme se těšit na příští setkání!  08. 09. 2017 Canisterapie
  Páteční dopoledne se naši klienti opět setkali s paní Mgr. Ivou Bajtlerovou, která přivedla nám všem již známou fenku foxteriéra Elfie. Klienti na pokojích si pejska pohladili, pomazlili se s ním, vyfotili, dávali mu granulky, někteří si ho vzali i do postele a hlavně si i popovídali s paní Bajtlerovou o pejscích, jejich výcviku i osobních zkušenostech s chovatelstvím. Klienty psí návštěva velmi potěšila a za měsíc se mohou těšit na další setkání.  01. 09. 2017 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne náš Domov opět navštívil p. Ing. Polesný a tentokrát vyprávěl o cestovatelských zážitcích z Jižní Ameriky, např. o Argentině, Amazonce, deštných pralesích, Panamském průplavu. Poutavou přednášku doplnil prezentací fotografií. Mezi klienty je tato aktivita velmi oblíbená, což potvrzuje jejich hojná účast.  21. 08. 2017 Hudební představení - TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
  Pondělní dopoledne naši klienti strávili poslechem komponovaného hudebního pořadu o historii české lidové hudby, kde nás navštívili zpěváci a herci Petr Kubec a Kateřina Klečková. Klienti v melodiích slavných autorů jako byli Karel Hašler, Jaromír Vejvoda a další zavítali do krásných míst naší vlasti. Právě mnohé lidové písně jako jsou například „Červená sukýnka“, „Večer za Strahovskou bránou“, „Ta naše písnička česká“, „Na břehu Blanice“ často pomáhaly překlenout i velice těžká období našeho národa. Vystoupení potěšilo všechny klienty, kteří si přišli poslechnout lidovou hudbu a ještě si společně zazpívat.  16. 08. 2017 Hudební vystoupení divadla SEMAFOR
  Středeční dopoledne klientům našeho Domova zpestřilo hudební vystoupení zpěváků Jany Koutné a Jaroslava Beneše z divadla SEMAFOR, kteří se představili s písničkovým programem „NA SEMAFORU ZELENÁ“. Zazpívali známé hity, např. „Chlupatý kaktus“, „Malé kotě“, „Tereza“, „Sladké hlouposti“, „Pramínek vlasů“ a mnoho dalších. Klientům se vystoupení velmi líbilo, zazpívali si, společně zavzpomínali na umělce, kteří vystupovali v tomto divadle. Velmi děkujeme našim milým hostům!  09. 08. 2017 Kroužek pečení
  Pravidelně každou středu od 10:00 hod. mohou klienti navštívit v prostorách komunitního centra kroužek pečení, kde připraví pro celý Domov vždy výborný sladký dezert, na kterém si všichni následující den společně pochutnají s kávičkou při další aktivitě - poslechu dechovky na jídelně.  21. 07. 2017 Křeslo pro hosta
  Na páteční dopoledne přijala pozvání paní Blanka Stibichová, která si pro klienty Domova připravila přednášku na téma čínské medicíny. Přednáška byla velice poutavá a pro zájem o téma bude akce opakována s dalším rozšířením o možnosti péče o zdraví a krásu.  19. 07. 2017 Miss staré koleno
  Ve spolupráci s firmou Abena zastoupené panem Ing. V. Džambíkem a paní J. Hrutkovou, brněnskou stylistkou, byla realizována společenská akce “Miss staré koleno“. Jako porota zasedli: ředitel pan Mgr. J. Novák, vážený host režisér pan Tomáš Magnusek, baletní mistr pan Vlastimil Harapes a obchodní ředitel MK Market s.r.o. pan MUDr. Milan Veselý. Akce se zúčastnilo pět dam z Domova pro seniory, které svou prezentací a odvahou dokázali, že pobavit se a strávit krásné odpoledne je možné v každém věku. Všem zúčastněným dámám, paní J. Gabrielové, paní H. Černé, paní J. Havlové, paní Hutové a paní B. Hlaváčkové, ze srdce gratulujeme.  11. 07. 2017 Poslech hudby na přání
  Každé úterý i o velkých prázdninách se klienti Domova scházejí s panem ředitelem Mgr. J. Novákem v jídelně a pouští si písničky na přání. Klienti se tak mohou nejen poveselit a zazpívat, ale také i zavzpomínat na mládí a další jiné hezké chvíle svého života.  22. 06. - 25. 06. 2017 Šikovné ruce našich seniorů… pro radost a potěšení… v Lysé nad Labem
  Náš Domov pro seniory se prezentoval na již 18. ročníku soutěže „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení“. Výstava probíhala prostorách Výstaviště v Lysé nad Labem, kde jsme měli umístěn stánek s výrobky našich klientů. Soutěžilo se v těchto činnostech: ruční práce, literární práce a fotografie. Cílem této soutěže je především aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, zlepšení psychického a zdravotního stavu, což naši senioři bezesporu splnili. Hlavní cenu si nikdo neodvezl, ale všichni soutěžící získali pamětní list a odznáček jako vzpomínku na tuto akci, které se určitě s novými výrobky zúčastníme i příští rok.  13. 06. 2017 Tvořivá práce klientů
  Klienti Domova připravují keramické výrobky na 18. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů, která se bude konat od 22.6. do 25.6. 2017 na Výstavišti v Lysé nad Labem.  16. 06. 2017 Italský den
  Dnes navštívil Domov pro seniory italský velvyslanec J. E. Aldo Amati s doprovodem. Delegaci jsme přivítali tradičně chlebem a solí v národním kroji a nechyběl ani slavnostní přípitek s obyvateli Domova. Velvyslanec seznámil klienty s tradicemi a krásami Itálie, ale také hovořil o problémech, které v současné době tuto zemi trápí, a tou je především otázka imigrace. Italský velvyslanec velmi ochotně odpovídal na různé otázky a poté hosté navštívili i některé pokoje klientů a popovídali si s nimi. Tento den si klienti mohli pochutnat na italských specialitách jako je polévka minestrone, těstoviny s kuřecím masem a mozzarellou se zeleninovou oblohou nebo dezert tiramisu. Moc děkujeme za velmi milou návštěvu!  10. 06. 2017 Bohoslužba
  Každou druhou sobotu v měsíci probíhá na jídelně bohoslužba, kde se klienti Domova setkávají s lidmi z farnosti Poděbrady při společných chvílích, které tráví čtením a povídáním o Bibli.  09. 06. 2017 Křeslo pro hosta
  Na dnešní aktivitu Křeslo pro hosta přijal pozvání pan Luboš Vaněk, vedoucí záchranné stanice Huslík v Poděbradech, který náš Domov pro seniory navštívil poprvé. Přivezl s sebou ptačího hosta – „symbol moudrosti“, překrásnou sovu pálenou. Pan Vaněk zaujal plně obsazenou jídelnu svým poutavým vyprávěním o záchranné stanici a jejich zvířatech, které se po zranění snaží vyléčit a vrátit do přírody. Již se těšíme na jeho další návštěvu, kterou zpestří promítáním ze zvířecího světa z různých koutů světa.  31. 05. 2017 Vystoupení žáků ZUŠ
  Ve středu odpoledne k nám do Domova opět zavítali žáci ze Základní umělecké školy s panem Stanislavem Měchurou, učitelem hudby, kde pod jeho vedením zahráli našim klientům různé skladby na kytaru, housle a harmoniku. Děti zpestřily svůj program přednesem básní a zpíváním. Děkujeme za hezké představení.  30. 05. 2017 Vystoupení pěveckého sboru VOX NYMBURGENSIS
  V úterý navštívil klienty Domova smíšený komorní pěvecký sbor VOX NYMBURGENSIS, který přivezl s sebou kromě krásných písniček i skvělou, pohodovou náladu, a navodil na jídelně příjemnou atmosféru. Sbor zazpíval především úpravy známých lidovek od Antonína Tučapského, např. Pod dubem, za dubem… I když akce probíhala v podvečerních hodinách, účast byla velká, klienti si zazpívali a celý sbor sklidil velký potlesk. Budeme se těšit na jeho další vystoupení.  26. 05. 2017 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání přijal mezinárodně uznávaný fotograf pan Pavel Šticha, poděbradský rodák, žijící desítky let v Berlíně. Krátce před plánovaným začátkem akce byla jídelna Domova zcela zaplněna natěšenými klienty, kde se poté všichni zaposlouchali do poutavého vyprávění známého fotografa, který prezentoval vlastní nádherné snímky z pobytu na Havaji.  24. 05. 2017 Grilování buřtů na zahradě
  Letošní rok jsme poprvé využili příznivého počasí a na zahradě s klienty grilovali buřty. K této činnosti nám hrála příjemná reprodukovaná hudba a ke zpestření odpoledne zahrál na harmoniku náš klient pan Bartoš. Klienti měli možnost zapít buřty vychlazeným pivem. Akci si všichni pochvalovali a už se těší na další zahradní grilování, které je naplánované na příští měsíc.  23. 05. 2017 Výlet vyhlídkovým vláčkem
  Za slunečného počasí jsme vyrazili s klienty Domova na projížďku vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech. V deset hodin jsme byli připraveni k odjezdu a naše vyhlídková trasa vedla k nádraží, kolem léčebny Dr. Filipa, Gymnázia Jiřího z Poděbrad, dále Husovou silnicí ke sklárnám Blažek Glass, s.r.o. k Labi a dojeli jsme malebnou přírodou okolo Pomníku S. K. Neumanna přes Čábelnu až na soutok Labe s Cidlinou, kde jsme na chvíli zastavili, porozhlédli se po okolí a pokračovali zpět kolem golfového hřiště, radiových vysílačů směrem na Palackého ulici, kolem Skláren Bohemia, a.s. do Luxoru. Na výletě se všem velmi líbilo, mnozí klienti se na projíždějící místa vraceli ve vzpomínkách do svých mladších let.  19. 05. 2017 Křeslo pro hosta
  Pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijal pan Ing. Polesný, který klientům přiblížil život v Africe. Přednášku doplnil četnými fotografiemi přírody, ale i ze záběrů z běžného života.  16. 05. 2017 Velká canisterapie
  K naší velké radosti nás opět navštívila paní Mgr. Iva Bajtlerová na velkou canisterapii, která se konala na jídelně a přivedla s sebou 11 krásných pejsků různých ras i s jejich milým doprovodem. Klienty Domova přišel potěšit např. malamut, 2 labradoři, border kolie a další přítulná malá i velká plemena. Akce se zúčastnilo přes 30 klientů Domova pro seniory, všichni přítomní měli možnost se s nimi pomazlit, pohladit, dát jim pamlsek, vyfotit se a popovídat si s jejich asistenty. Klienti, kteří se nemohli kolektivní akce zúčastnit, pejsci potěšili na pokoji. Ti, kteří měli zájem, mohli vybraného pejska povodit i po chodbě. Canisterapie patří k jedné z nejoblíbenějších aktivit v Domově a vždy dokáže vykouzlit na tvářích seniorů krásný úsměv.  11. 05. 2017 Lyský pětiboj
  Klienti Domova se již tradičně zúčastnili dalšího, v pořadí už osmého, ročníku Lyského pětiboje. Přálo nám krásné, slunečné počasí, proto celou akci pořadatel Domov Na Zámku v Lysé nad Labem organizoval v zahradních prostorách, kde všichni mohli při občerstvení poslouchat živou hudbu a „kochat se“ pohledem na krásné dobové kostýmy, ve kterých nás celé odpoledne organizátoři pětiboje provázeli. Účast přijalo 9 družstev, kteří závodili v pěti disciplínách, např. v hodu míčkem, lukostřelbě, kvízu, hledání pokladu. Za „domácí úkol“ dostali soutěžící složit báseň, což se jim povedlo na výbornou. Klienti Domova pro seniory Luxor Poděbrady se umístili na krásném 3. místě a získali diplom a velký proutěný koš plný dobrot. Akce se všem velmi líbila a budeme se těšit na další ročník!  05. 05. 2017 Individuální canisterapie
  Klienty Domova pro seniory přišla potěšit svou návštěvou paní Mgr. Iva Bajtlerová s tříletou fenkou foxteriérkou Elfie. Klienti se s pejskem pomazlili, vzali si ho i do postele, dali mu pamlsek, vyfotili se s ním. Mnozí začali vyprávět o svých chovatelských zkušenostech s pejsky a bylo na nich vidět, jak jim čtyřnohý přítel člověka zvedl náladu. Příště proběhne skupinová canisterapie 16.5.2017 na jídelně za přítomnosti 11 pejsků, na kterou se už všichni moc těšíme!  02. 05. 2017 Slavnostní vyhlášení cyklo závodu Poděbrady – Chlumec nad Cidlinou
  Naši stateční závodníci dojeli šťastně do cíle a jejich odměnou za jejich snahu a píli bylo slavnostní vyhlášení závodu, kde je čekalo ocenění v podobě medaile, diplomu, knihy a dárku s překvapením. Na závodníky čekala také sladká odměna v podobě výborného originálního dortu, se kterým se při popíjení kávy a za poslechu písniček na přání rozdělili se všemi obyvateli Domova. Všichni si tuto slavnostní chvíli velmi užili a cyklisté se již těší na další závod!  21. 04. 2017 Křeslo pro hosta
  Pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijala paní PhDr. Jana Hrabětová, etnografka z Polabského muzea v Poděbradech, která velmi poutavě vyprávěla o historii Poděbrad. Svou prezentaci doplnila promítáním dobových fotografií města.  18. 04. 2017 Aktivity v domě
  Společné soužití obyvatel Luxoru obohacuje široká nabídka aktivit, která je hojně využívána. Každé úterý je ihned po snídani, tj. v 9:00 hod., připraveno cvičení na rehabilitaci, poté v 9:30 kondiční cvičení na jídelně s ergoterapeutkou Bc. Aničkou Hrochovou, od 10:00 hod. se klienti mohou těšit na posezení s panem ředitelem při kávě s písničkami na přání a po dobrém obědě na společenské hry na jídelně.  17. 04. 2017 Velikonoce
  Velikonoční svátky si tradičně připomínáme jídelníčkem, výzdobou, ale i pondělní pomlázkou s balíčkem plných dobrot.  12. 04. 2017 Velikonoční zajíčci
  Perníkové zajíčky přinesli studenti z Domova mládeže Junior Poděbrady pro naše klienty a budou součástí velikonočních balíčků.  11. 04. 2017 Velikonoční výstava
  Klienti Domova pro seniory se zúčastnili Velikonoční výstavy pořádané Krajským úřadem středočeského kraje v Praze. Na výstavě bylo k vidění a zakoupení od sladkých dobrot připravovaných na Velikonoční svátky až po tematickou dekoraci malovaných vajíček, pletených věnců či nejrůznějších zvířátek z keramiky či různobarevných látek. Klienti na výstavě prezentovali své dovednosti v podobě keramických kytiček a další keramiky k ozdobení květináče, ručně vyráběných zajíčků různých velikostí, látkových kuřátek aj.  31. 03. 2017 Křeslo pro hosta
  Poslední březnový pátek přijal pozvání pan PhDr. Souček, ředitel ŽS a ekolog. Klienti Domova si mohli poslechnout poutavou přednášku a shlédnout prezentaci plnou fotografií jarní přírody, fauny i flory z okolí Poděbrad.  24. 03. 2017 Křeslo pro hosta
  Pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijal pan Ing. Polesný, který klientům přiblížil stát Blízkého východu, a to Libanon. Přednáška o této velmi zajímavé zemi, jejíž jazykem je arabština, byla doplněna četnými fotografie kulturních památek, přírody a momentů běžného života z cest pana Polesného..  Cyklo závod – 10. den
  Dnes je desátý den od začátku našeho Cyklo závodu na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. „Závod“ je přizpůsoben všem klientům, kteří mají radost z pohybu. Ti, kteří jsou upoutání na mechanický vozík nebo nemohou z jakýchkoliv jiných příčin jet na kole, používají ruční RHB trenažér. Jiní berou vytyčenou trasu jako příležitost pro pěší túru. Průměrný věk účastníků závodu je 87 let. Jeden z klientů na nás již čeká v cíli, ostatní projíždí krajinou okolo Národní přírodní památky – Žehuňského rybníka.  Antistresové omalovánky jako aktivní prevence Alzheimerovy choroby
  Klientky našeho domova si oblíbily antistresové omalovánky, o kterých víme, že mají blahodárný účinek nejenom na naši dobrou náladu, ale také působí jako prevence Alzheimerovy choroby. Mandaly, květiny a zvířecí motivy jsou nejoblíbenější.  22. 03. 2017 Masopust
  Středeční odpoledne se v Domově pro seniory konaly zabijačkové hody. Klienti si mohli pochutnat na tlačence, jelítkách nebo sladkých koblížcích. K posledu zahrála obílená kapela Poděbradka pod vedením pana Oldy Hořáka. Odpoledne se klientům velice líbilo, dokonce se i tančilo.  21. 03. 2017 Cyklistický závod
  21. 03. klienti Domova pro seniory vyrazili na první etapu cyklistického závodu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou s cílem došlapat až na Zámek Karlova Koruna. Závodu se účastní 10 klientů, muž i ženy od 65 let, přičemž nejstaršímu účastníkovi závodu je 93 let. Každý z účastníků závodu bude odměněn a na první tři vítěze čeká i medaile.  08. 03. 2017 Blahopřání k Mezinárodnímu dni žen
  Pan ředitel Mgr. Novák se svými kolegy pogratuloval petrklíčem všem ženám žijícím v Domově pro seniory. Rozdané kytičky udělaly hodně radosti.  08. 03. 2017 MDŽ
  Dnes nejen ženy, ale i muži oslavili Mezinárodní den žen poslechem oblíbené kapely Veleňanka, výborným občerstvením a nejbližšími přáteli.  27. 02. 2017 Vystoupení pana Karla Šedivého
  Poslední únorové pondělí si klienti Domova pro seniory poslechli hudební vystoupení pana Karla Šedivého v pořadu Lásky Karla Hašlera. V tomto pásmu si klienti mohli poslechnout vyprávět o největších láskách Karla Hašlera, o Praze, o hudbě a také o Zdeničce Frimlové, lásce a životní partnerce Karla Hašlera.  24. 02. 2017 Univerzita třetího věku
  Hostem pátečního dopoledne se stal pan René Franěk, který je ředitelem Zoologické zahrady Chleby. Obec Chleby se nacházejí necelých 12 km od Poděbrad a Zoo funguje od roku 1997. Jaká zvířata a jaký je provoz ZOO se klienti mohli dozvědět v rámci pravidelně pořádané aktivity U3V.  17. 02. 2017 Návštěva paní Czerninové princezny Lobkowiczové
  Dnes přijala pozvání do našeho křesla pro hosta vážená paní Czerninová princezna Lobkowiczová. Děkujeme za vřelou návštěvu a velmi poutavé vyprávění o životě. Těšíme se na další setkání.  14. 02. 2017 Den svatého Valentýna
  Dnes jsme společně s klienty oslavili Den svatého Valentýna. Odpoledne jsme si zpříjemnili valentýnským pohoštěním a pro dobrou náladu nám zahrála kapela Veleňanka.  12. 02. 2017 Příprava oslavy Dne svatého Valentýna
  Klientky domova společně s Mgr. Stehlíkovou na výtvarném kroužku připravují výzdobu na oslavu Dne svatého Valentýna.  03. 02. 2017 Křeslo pro hosta
  V pátek k nám zavítal pan Polesný, který si pro klienty připravil povídání o Mexiku. Klienti měli možnost shlédnout fotografie a poznat přírodu, kulturu a zvyky této země.  01. 02. 2017 Vystoupení základní školy Jedna radost
  Ve středu do Domova přišly na návštěvu děti ze Základní školy Jedna radost, aby klientům zazpívaly. Děkujeme za návštěvu!  25. 01. 2017 Den Evropského státu
  Tentokrát na Den evropského státu přijala pozvání velvyslankyně Finska Helena Tuuri, aby klientům přiblížila život ve Finsku, jeho tradice, kulturu a zvyky. Jako obvykle se podávalo i tradiční jídlo tohoto státu. Klienti měli možnost ochutnat hrachovou polévku, hovězí kostky v zelenině s bramborovou kaší, ovocný kysel a finský moučník. Velvyslankyně si prošla celý domov a dala klientům možnost se na cokoli zeptat. Děkujeme za návštěvu!

  Akce 2016


  Akce 2015


  Akce 2014


  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady