Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky, studenty)
 • Trávení volného času na zahradě Domova, na balkoně nebo před budovou Luxoru
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ, ZŠ i SŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy, setkání a promítání v rámci Univerzity třetího věku
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Hraní her, předčítání literatury
 • Kondiční cvičení na jídelně s ergoterapeutem
 • Kondiční cvičení v rehabilitaci s fyzioterapeutem
 • Kondiční cvičení na pokoji s fyzioterapeutem
 • Setkání klientů ve společných prostorách a povídání u čaje nebo kávy
 • Hraní společenských her, pořádání turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“
 • Účast na individuální nebo společné canisterapii
 • Společenské akce (Silvestr, MDŽ, Masopust..)
 • Tematické akce (např. den Anglie, Španělska, Finska, Švýcarska aj.)
 • Výlety (např. do ZOO Chleby)
 • Účast na různých soutěží v jiných domovech (např. Lyský pětiboj, Českobrodské hrátky)
 • Individuální práce s klientem na tabletu
 • Prezentace výrobků klientů na výstavách
 • Individuální návštěva dobrovolníka v domově
 • Hudební vystoupení
 • Možnost poslechu hudby nebo mluveného slova z radiopřehrávače na pokoji nebo ve společných prostorách
 • Kondiční cvičení na RHB - každý den

 • Akce 2018 24. 12. 2018 Štědrý den
  Nastal všemi očekávaný Štědrý den, který proběhl tradičně v klidné a rodinné atmosféře. Úvodem si všichni společně s panem ředitelem slavnostně připili sektem a poté si začali pochutnávat na štědrovečerní večeři, která proběhla v „tradičním duchu“. Byl servírován smažený kapr s bramborovým salátem u svátečně prostřeného stolu, kde se poté i za přítomnosti pana ředitele všichni společně pomodlili a zavzpomínali na své blízké i na ty, kteří již nejsou mezi námi. Ke zvýraznění vánoční atmosféry nechybělo předčítání z knihy probošta Františka Lukeše z kapitoly „Člověk sváteční“, který přednesl pan ředitel. Během celého večera měli klienti možnost ochutnávat různé druhy cukroví. Všichni klienti také dostali od Ježíška vánoční balíček a ti, kteří neměli sílu nebo možnost dojít na jídelnu, dostali dáreček i večeři přímo na pokoji. Štědrý večer se vydařil, všem chutnalo a především zde panovala výborná nálada a radost ze společně stráveného času se svými blízkými.  23. 12. 2018 Vánoční vystoupení Rotary klubu Poděbrady
  Nedělní odpoledne do Domova zavítali mladí lidé z ROTARY KLUBU, kteří zazpívali a zahráli seniorům krásné koledy, popovídali si s nimi a popřáli pevné zdraví do nového roku. Členové klubu jsou velmi akční, vykonávají veřejně prospěšné služby, připravují ekologické, vzdělávací a další projekty. Pravidelně organizují přednášky a diskuze, kterých se účastní zahraniční studenti a odborníci z celého světa. Děkujeme, že nás mladí členové klubu ve svém volném čase navštívili a udělali radost!  21. 12. 2018 Křeslo pro hosta
  Před posledním adventním víkendem nás opět navštívila paní Šárka Denková, která je spisovatelkou, redaktorkou, lektorkou a cestovatelkou a vydává své knihy pod pseudonymem Danka Šárková. Mimo vlastní psaní se věnuje vedení kurzů tvůrčího psaní, automatického psaní a případným zájemcům nabízí také individuální poradenství v těchto oblastech. Danka Šárková sama píše povídky, romány a moderní pohádky. Jejím debutem byl román „Nezlomená osudem“ z roku 2011. V samostatné edici „Příběhy na lehátko“ vydává tematicky zaměřené povídky – jednotlivé tituly se jmenují například „Nevěra“, „Láska“, nebo „Zvířata“. Aktualizované pohádky zasazené do současného světa vydala v knize „Co se dnes hraje?“. Danka Šárková studovala psychologii a absolvovala řadu vzdělávacích kurzů včetně kurzů tvůrčího psaní. Na dnešní návštěvě představila posluchačům své dvě nové knihy – „Ukradené dětství Kamily“ a „Příběhy na lehátko“, které si mohli klienti s věnováním koupit a ke zpestření vyprávěla a promítala o své poslední cestě do Itálie. Děkujeme za návštěvu.  20. 12. 2018 Vystoupení country tanců Poděbrady
  Již tradičně našim klientům zpříjemnilo předvánoční atmosféru vystoupení souboru country tanců Poděbrady pod vedením paní Evy Volejníkové, na které se naši klienti vždy velmi těší a ani tento rok si nenechali jejich vystoupení ujít. Soubor dosáhl velkých úspěchů v Pardubicích v roce 2010 a 2015, kde na festivalu country tanců s mezinárodní účastí zahajovali a tančili na úvod hlavní soutěže. Tančící aktivní senioři, kteří mají věkový průměr 73 let, jsou se svými vystoupeními motivací nejen pro své vrstevníky, ale i pro mladší generace.  19. 12. 2018 Vystoupení žáků ze ZUŠ Poděbrady
  Na poslední vánoční vystoupení v letošním roce přišli hudebně nadaní žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech, kteří chodí klientům zahrát na různé hudební nástroje a zazpívat pravidelně poslední středu v měsíci. Žáci zahráli různé melodie i vánoční písně, klienti si rádi zazpívali. Dětem i jejich panu učiteli děkujeme za jejich krásné vystoupení a budeme se na ně těšit opět v příštím roce 2019!  19. 12. 2018 Vystoupení žáků ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Dnešní dopoledne strávili naši klienti ve společnosti dětí ze 3. třídy Základní školy T.G.M. Poděbrady. Seniorům zazpívali vánoční písně a koledy za doprovodu elektronických varhan, na které hrála paní učitelka. Ještě před vystoupením stačily potěšit klienty vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Děkujeme za krásné vystoupení i přáníčka.  18. 12. 2018 Vánoční muzikohraní
  Dnes již v nových prostorách jsme mohli přivítat na oblíbeném muzikohraní pana Hampla s paní Guzkovou. První část programu probíhala ve skupinovém hraní a zpívání, ve druhé polovině se naši hosté věnovali klientům, kteří se nemohou z důvodu imobility dostavit na společenské akce. Tentokrát kromě své hudební produkce oba členové muzikoterapeutické asociace promítali našim klientům i koledy v podání našich známých zpěváků. Na konci muzikohraní se naši hosté s každým klientem osobně rozloučili, popřáli si vzájemně krásné prožití vánočních svátků a na viděnou v novém roce 2019!  17. 12. 2018 Vystoupení dětí z MŠ MOZAIKA
  Po adventním víkendu nás navštívily děti z česko-anglické mateřské školy MOZAIKA, které tentokrát seniorům přišly zazpívat koledy v českém i anglickém jazyce. Vystoupení nejmenších dětí bylo velmi hezké, malí zpěváci nejen že zpestřili seniorům dopoledne, ale přinesli i na ochutnání čokolády. Děkujeme dětem i paním učitelkám za krásný kulturní zážitek.  14. 12. 2018 Vystoupení studentů SZeŠ a SOŠ Poděbrady
  V pátek dopoledne našim klientům přišli zazpívat maturanti ze Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech. Jejich repertoár se neskládal jen z vánočních koled, ale také zazpívali známé „lidovky“ za doprovodu harmoniky, na kterou doprovázel student 4. ročníku. Studentům se podařilo všechny zúčastněné klienty rozezpívat a rozveselit. Účinkující mile překvapili klienty Domova vlastnoručně vyrobenými přáníčky a cukrovím, které po vystoupení rozdávali a společně si s nimi popovídali. Děkujeme za návštěvu a přejeme krásné prožití vánočních svátků!  13. 12. 2018 Vystoupení pěveckého sboru KVÍTEK
  Ve čtvrtek dopoledne přišly do Domova po roce zazpívat děti z pěveckého sboru KVÍTEK Poděbrady se sídlem ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Věry a Anny Froňkových. Děti zazpívaly krásné vánoční písně, k některým známým koledám se klienti rádi připojili. Tento pěvecký sbor má velké úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí. Letos poprvé se může pochlubit tím, že mu vyšlo vánoční CD, kterým naši klienti byli obdarováni. Děti překvapily seniory vlastnoručně vyrobenými přáníčky a svícínky ke štědrovečernímu stolu. Děkujeme za krásný hudební zážitek a budeme se těšit na další vystoupení.  12. 12. 2018 Tvůrčí činnost s dětmi ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Ve středu odpoledne nás navštívily děti ze Žákovského Parlamentu z 1. stupně ze ZŠ T.G.M. Poděbrady s paní učitelkou, aby s našimi klienty vytvářely vánoční přáníčka. Společnými silami za pomocí čtvrtky, inkoustu a zmizíku „vyčarovali“ originální vánoční přání. U výtvarné činnosti si vzájemně popovídali, dozvěděli se o sobě mnoho věcí, děti i klienti byli šikovní a už se vzájemně těší na další setkání, které proběhne již v novém roce. Děkujeme za příjemně prožité odpoledne!  12. 12. 2018 Vystoupení dětí z MŠ Montessori Poděbrady
  Dalším dětským vystoupením přišly ve středu dopoledne potěšit naše klienty děti z Mateřské školy Montessori Poděbrady. Tentokrát děti nezpívaly koledy, ale nastudovaly si premiéru operetky Červená Karkulka od dua autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Děti hrály a zpívaly v krásných kostýmech, měly i malované kulisy. Představení se všem moc líbilo, děti sklidily velký úspěch! Poté ještě obdarovaly klienty vlastnoručně vyrobenými přáníčky, které je velmi potěšili a dojali. Ale ani naši senioři nenechali děti odejít bez vlastnoručně vyrobených drobných dárků v podobě hvězdiček a holubiček. Děkujeme a budeme se těšit na další shledání!  11. 12. 2018 Vystoupení Státní Opery: Česká mše vánoční
  Dnes v odpoledních hodinách k nám do Domova zavítali velmi vzácní hosté, členové Státní Opery. Ti se postarali o nevšední a nádherný zážitek při vystoupení s Českou mší vánoční, česky psanou církevní skladbou Jakuba Jana Ryby. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. V současnosti představuje Státní opera nejlepší operní scénu v Praze a jednu z nejlepších ve střední Evropě. To dokázali i u nás v Domově, kde vystoupení sklidilo velký úspěch a děkujeme všem vystupujícím členům za výjimečný předvánoční zážitek.  11. 12. 2018 Vánoční vystoupení studentů Hotelové školy Poděbrady
  Úterní dopoledne přišli klientům zpříjemnit studenti Hotelové školy Poděbrady s doprovodem paní učitelky. Zahráli a zazpívali známé vánoční koledy, které všichni znali a mnozí si rádi zapěli. Studenti jako každý rok vlastnoručně upekli a přinesli pro všechny výborné perníčky s přáním do Nového roku. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme!  10. 12. 2018 Vánoční tvoření s dětmi z MŠ Labská Poděbrady
  Naposledy v tomto roce se již podruhé setkali naši klienti s dětmi z MŠ Labská Poděbrady v rámci mezigeneračního setkání organizované neziskovou organizací Mezi námi, o.p.s. a naším Domovem. Dnes společně tvořili vánoční stromečky s ozdobičkami z barevných papírů. Do aktivity, které se dnes zúčastnilo ještě více klientů než na minulém setkání, se zapojili všichni s radostí a elánem a ještě děti stačily při výrobě přednést koledy. Děkujeme a na další návštěvu se budeme všichni těšit v lednu 2019.  07. 12. 2018 Křeslo pro hosta
  V pátek v rámci Univerzity třetího věku přijal pozvání RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., emeritní vědecký pracovník Akademie věd ČR, který přišel s velmi zajímavou a poutavou přednáškou. Ta klienty zaujala tak, že našeho vzácného hosta pozveme na další setkání.  06. 12. 2018 Mikulášská zábava
  Ve čtvrtek 6. prosince už v odpoledních hodinách zavítal do našeho Domova Mikuláš se svou družinou, aby s andělem obdaroval klienty. I když zpočátku některé hříšníky trochu postrašil čert, nebo spíš čertice, která předčítala z „Knihy hříchů“ celoroční prohřešky. Ale i tak byl každý obdarován balíčkem plným dobrot. Nechybělo bohaté občerstvení, které se skládalo z chlebíčků, zákusků, ovoce, kávy, punče, vaječného likéru, rumu a vína. K výborné náladě přispěla již tradičně kapela PODĚBRADKA, která hrála téměř nepřetržitě i na přání klientů. Kapela zahrála i našemu klientovi panu Táboříkovi, který nedávno oslavil krásné 90. narozeniny a všichni jsme měli příležitost mu poblahopřát. Zábava se vydařila, všichni odcházeli rozjařeni a s výbornou předvánoční náladou.  06. 12. 2018 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Proftova Poděbrady
  Prvním předvánočním dětským vystoupením přišly naše klienty potěšit děti z MŠ Proftova Poděbrady. Předškoláci zazpívali známé vánoční koledy, klienti si také zazpívali a ještě děti melodicky doprovodili hudebními dřívky. Malí zpěváci vyrobili pro seniory vánoční přáníčka, které sami rozdali a popřáli seniorům krásné vánoční svátky. Děkujeme dětem i paním učitelkám a přejeme bohatého Ježíška!  05. 12. 2018 Pečení vánočního cukroví
  Pravidelnou středeční oblíbenou aktivitou je kroužek pečení, pořádaný v komunitním centru. Dnes jsme pekli oříškové rohlíčky, které mají klienti nejraději.  04. 12. 2018 Centrum Prima Pedagogiky
  V nových, čistých prostorách jídelny jsme mohli přivítat děti a paní učitelky z Centra Prima Pedagogiky, které se zaměřuje na individuální vzdělávání s podporou nadaných dětí. Děti spolu se zakladatelkou Centra Mgr. Lenkou Grösslovou vyprávěly s pomocí výukové nástěnky plné obrázků o Slovensku, o jeho geografii, kultuře, památkách a dalších zajímavostech našich východních sousedů. Klienti byli nadšení nejen z dětského programu, ale i z nově rekonstruovaných prostor jídelny, na kterou se moc těšili. Děkujeme dětem za jejich krásné vystoupení!  01. 12. 2018 Tvorba vánoční dekorace
  Sobotní odpoledne mohli strávit naši tvořiví klienti ve společnosti pracovníků v sociálních službách, kteří vymysleli, přinesli přírodní materiál a zrealizovali výrobu vánoční dekorace na stolky na všech patrech Domova.  30. 11. 2018 Muzikohraní
  Po měsíci nás opět navštívili naši milí hosté pan Jiří Hampl a paní Ivana Guzková, kteří našim klientům zahráli, zazpívali a v neposlední řadě si s nimi i popovídali. Svůj dvouhodinový program zvládli s natěšenými posluchači ještě naposledy v provizorních prostorách – na chodbách, což nikomu neubralo na dobré náladě. Krásné melodie se rozeznívaly po celém Domově a na příští muzikohraní pozveme umělce již do nových, zrekonstruovaných prostor jídelny.  Vánoční kroužek ručních prací
  S našimi klienty se pečlivě připravujeme na příchod adventního času a vánočních svátků. Pro letošní rok jsme se v rámci kroužku ručních prací rozhodli zpestřit si výzdobu v Domově výrobou nových ozdobiček a věnečků na dveře. Vánoční ozdobičky klientky kroužku ručních prací pečlivě obšívaly, plnily vatou a některé i vyzdobily dle svého gusta. Věříme, že nám naše výzdoba zpříjemní nastávající vánoční čas.  26. 10. 2018 Muzikohraní
  Páteční dopoledne klienti prožili opět ve společnosti pana Jiřího Hampla a paní Ivany Guzkové, kteří přišli na oblíbenou aktivitu muzikohraní. Toto setkání bylo trochu netradiční, vzhledem k tomu, že nyní díky stavebním pracím máme mimo provoz jídelnu. Naši hosté se věnovali klientům individuálně v provizorních prostorách, což nebránilo tomu, aby si společně zahráli na nejrůznější melodické hudební nástroje, zazpívali si, pohoupali se a vyzkoušeli různé hudební hry.  24. 10. 2018 Mezigenerační setkání klientů a dětí z MŠ Labská Poděbrady
  Ve středu dopoledne se uskutečnilo v Domově první mezigenerační setkání organizované neziskovou organizací Mezi námi, o.p.s. a naším Domovem. Při společné výtvarné tvorbě se při něm setkaly děti z MŠ Labská Poděbrady s našimi seniory. U velkého stolu vystřihovali a malovali obkreslenou ručku, kterou připevnili na dřívko. Do aktivity se s velkou chutí a elánem zapojili úplně všichni a při činnosti se ještě výborně pobavili. Děti byly bezprostřední, šikovné a dokázaly vykouzlit na tvářích seniorů spokojenost a radost, což je velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Setkání sklidilo na obou stranách velký úspěch, proto jsme navázali se školkou aktivní, pravidelné setkání, které bude probíhat 1x za měsíc.  22. 10. 2018 Výlet na zámek Loučeň
  Ještě jsme využily slunečného podzimního odpoledne a vydaly se s klientkami autem na výlet na zámek Loučeň, který je romantickou barokní památkou s původními interiéry. Obklopuje ho rozlehlý anglický park, který před nedávnem obohatil jeden celoevropský unikát - soubor dvanácti labyrintů a bludišť. Při více jak hodinové procházce parkem jsme některé labyrinty navštívily, a v tom největším jsme i chvíli bloudily... nicméně jsme si výlet velmi užily!!  19. 10. 2018 Beseda s p. Jiřím Mašatou
  V rámci páteční Univerzity třetího věku nás navštívil pan Jiří Mašata, sommeliér, spolumajitel poděbradské vinotéky a společnosti VIVAT VINO, s. r. o. Tato vinotéka se specializuje na prodej moravských a francouzských vín. Náš host poutavě vyprávěl o výrobě vín, o vinicích i o vhodných kombinací vína a pokrmů. Při této zajímavé přednášce klienti degustovali 3 druhy mladých velmi kvalitních vín. Našim hostům patří velké poděkování za krásné prožití pátečního dopoledne.  16. 10. 2018 Turnaj „Člověče, nezlob se!“
  V úterý odpoledne jsme pořádali v našem Domově třetí ročník turnaje ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“. Soutěže se zúčastnili klienti z Domova Na Zámku Lysá nad Labem, Domova pro seniory z Kolína, klienti z ANNA Český Brod a naši soutěžící ve složení paní Zdenka Hutová, paní Jarmila Gabrielová, paní Hana Davidová a paní Hana Černá. Z každého Domova přijeli 4 soutěžící a po úvodním seznámení a pohoštění mohlo začít utkání týmů. U každého ze 4 soutěžních stolů seděl zástupce z jednotlivého Domova a soutěž mohla začít. Všechna utkání byla napínavá od prvního až do posledního hodu kostkou! U soutěžních stolů vládly emoce, každý chtěl zvítězit! Hodnotilo se pořadí a počet získaných bodů. Hlavní cenu, kterou byl dort s motivem hry „Člověče, nezlob se“, získal DS Kolín. Na stříbrné příčce se umístili naši „bojovníci“ z LUXORU společně s Domovem ANNA Český Brod a na třetím místě se umístili hosté z Domova Na Zámku z Lysé nad Labem. Soutěžící, kteří obsadili druhé a třetí místo si odvezli stejné ceny – dárkový balíček. Všem soutěžícím i jejich doprovodu děkujeme za velmi příjemné odpoledne. Budeme se těšit na další setkání!  10. 10. 2018 Grilování buřtů na zahradě
  S napětím jsme očekávali, zda nám bude přát počasí a budeme moci opékat buřty na zahradě. Měli jsme štěstí, bylo nádherné, slunečné počasí, a tak jsme mohli uskutečnit poslední letošní grilování. Klienti se sešli v hojném počtu, popovídali si a za poslechu reprodukované hudby si pochutnávali na buřtech s hořčicí, které zapíjeli vychlazeným pivem. Tato akce patří mezi oblíbené aktivity klientů.  09. 10. 2018 Den otevřených dveří + vystoupení kapely Veleňanka
  V úterý po celý den jsme pořádali v Domově Den otevřených dveří, který se konal v rámci již X. ročníku „Týdne sociálních služeb v ČR“. Nejen k této příležitosti, ale dodatečně i k Mezinárodnímu dni seniorů, který se konal 01. 10. 2018, našim klientům přišla zahrát odpoledne všemi oblíbená kapela Veleňanka, která klienty rozezpívala, rozveselila a pobavila. Všichni si pochutnali na chlebíčcích, zákuscích s kávou a ovoci. Celá akce se velmi vydařila a klienti odcházeli do svých domovů se spokojenými úsměvy.  03. 10. 2018 „Českobrodské hrátky“
  Na středeční odpoledne jsme přijali pozvání do DS ANNA Český Brod, kde každoročně pořádá místní Domov aktivitu pod názvem „Českobrodské hrátky“. Vypravili jsme se s pěticí soutěžících – p. Slabihoudkem, p. Pučelíkem, p. Gabrielovou, p. Hutovou a s p. Nedbalovou, abychom plnili úkoly se „soupeři“ z dalších zařízeních jako byli Domov Buda Nesměň – Zásmuky, DS Úvaly, Domov pod Kavčí skálou Říčany, Zvoneček Bylany, Domov Hačka a domácí DS ANNA Český Brod. Po vřelém přivítání paní ředitelkou Domova a panem starostou města Český Brod, vystoupením dívek z aerobiku a počátečním výborném občerstvení, jsme začali soutěžit v devíti disciplínách. Mezi ty patřily: přírodní koutek, nápojový kvíz, kulinářský koutek, výtvarná dílna, kuželky, hod do koše a na kroužky, šipky, pétanque a pexeso. Disciplíny byly zábavné, klienti všechny zvládli na výbornou, i když v této soutěži nešlo o umístění na předních příčkách a zvítězila všechna družstva! Po splnění všech úkolů všichni klienti dostali od paní ředitelky upomínkové dárky, pamětní list a poté jsme si všichni mohli společně zazpívat s panem Karlem Máchou, který přišel zahrát známé a oblíbené melodie. Výlet se velmi vydařil, klienti byli spokojeni a budeme se těšit na další ročník!  01. 10. 2018 Den seniorů
  Na Mezinárodní den seniorů přijali pozvání paní učitelky s pěti nejmenšími dětmi ve věku 2 – 3 let ze soukromé MŠ Na Hrázi Poděbrady. Mezigenerační dopolední setkání klientů s dětmi bylo veselé, společně si všichni zazpívali písničky, zahráli na hudební nástroje, popovídali si. Naši hosté přišli nejen s dobrou náladou, ale i s výborným občerstvením, takže si klienti mohli pochutnat i na kávě s koláčky. Děti obdarovaly „babičky a dědečky“ krásnými dárečky, které naše klienty velmi potěšily. Společné setkání se velmi vydařilo, děti byly velmi milé, bezprostřední a všem děkujeme za zpestření všedního dne!  26. 09. 2018 Vystoupení žáků ZUŠ
  Po letní prázdninové pauze přišli našim klientům zahrát noví i nám již známí žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech za doprovodu pana učitele Měchury, který nás navštěvuje každé pondělí a hraje i zpívá klientům na harmoniku. Děti nám zahrály na kytary, harmoniky, trubky, housle a další nástroje. Vystoupení dětí patří k oblíbeným aktivitám Domova a my budeme moci pravidelně 1x měsíčně vidět jejich umělecké pokroky.  25. 09. 2018 Den Slovinska
  Svou návštěvou na Den evropského státu nás poctil slovinský velvyslanec pan Leon Marce s doprovodem tlumočnice slečny Alžběty Brabcové. Hosty jsme přivítali tradičně v národním kroji s chlebem se solí a nezbytným přípitkem. Přivítat je přišly i paní učitelky s dětmi z MŠ Na Hrázi a překvapily návštěvu milými dárečky. Pan velvyslanec velmi poutavě klientům přiblížil slovem i obrazem život ve Slovinsku, jeho historii, tradice, kulturu a zvyky. Na ochutnání přivezl všem klientům slovinské jídlo – pršut, sýry, národní bábovku „potica“, jotu (jídlo z kysaného zelí, fazolemi a bramborem), kranjskou klobásu, apikompleks (doplněk stravy s medem) nebo dezerty. Díky tomuto významnému dni si klienti k obědu pochutnali na slovinských národních specialitách jako je polévka Kokošja (vývar s vaječnými nudlemi), Žganci a Sarma (bramborová kaše s pohankou + zelný závitek). Jako dezert se podávaly koblihy. Hosté si ještě stihli prohlédnout Domov a popovídat s klienty. Děkujeme za velmi milou a vstřícnou návštěvu!  20. 09. 2018 Hudební vystoupení
  Na tento den přijal pozvání pan Vladimír Pecháček, bývalý člen legendární skupiny Šlapeto. Náš host vystudoval Konzervatoř v Teplicích, obor housle. V letech 1989 – 1995 hrál v Originálním pražském synkopickém orchestru, pak ho zlákala i jiná muzika a kapely jako již zmíněné Šlapeto nebo Hašlerka. Pan Pecháček našim klientům zahrál na kytaru a zazpíval známé lidové písně, hity Karla Hašlera i oblíbené melodie z filmů pro pamětníky. Jeho vystoupení bylo dynamické, klienti si zazpívali a zpříjemnili si odpoledne. Děkujeme za návštěvu!  14. 09. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání v rámci aktivity Křeslo pro hosta přijal pan Ing. Zbyněk Lukavec, ředitel EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady. Náš host představil klientům školu, její historii. Zdůraznil především to, že jejím hlavním profilem je podpora dlouhodobě udržitelného způsobu života na Zemi. A právě od toho název školy EKO - v rozměru ekologickém, ekonomickém a sociálním. Pomyslné tři základní pilíře udržitelného rozvoje jsou vnitřní filozofií školy, kterou promítá do výchovy a výuky. Velmi cenným vkladem do života mladých lidí je skutečnost, že si osvojí způsob uvažování a rozhodování v dimenzích udržitelného rozvoje, což by mělo být běžné v celé populaci, ale bohužel tomu tak není. V roce 2011 vznikla při EKO Gymnáziu Střední odborná škola Multimediálních studií, která dala EKO Gymnáziu další rozměr. Při škole ještě působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které se zaměřuje na další vzdělávání učitelů. Děkujeme za návštěvu.  13. 09. 2018 IX. Ročník Lyského pětiboje
  Ve čtvrtek odpoledne jsme se s klienty Domova zúčastnili v pořadí již IX. ročníku Lyského pětiboje. Tuto všemi domovy oblíbenou akci pořádal Domov Na Zámku v Lysé nad Labem v zahradních prostorách, kde nás čekali organizátoři ve stylových westernových kostýmech. Než jsme se všichni sešli, mohli jsme posedět a při občerstvení poslouchat živou hudbu. Účast přijalo 10 družstev, která závodila v pěti disciplínách, např. v „rýžování zlata“, „hod lasem na býka“, „návštěva u šamanky“, „kvízu“ z otázek týkajících se Divokého západu, Indiánů…. Bonusovou disciplínou byla výroba totemu, čelenky nebo lapače snů a jeho prezentace před ostatními soutěžícími. Náš Domov v rámci kroužku ručních prací vytvořil 3 lapače snů. Na všechny disciplíny dohlížela tříčlenná porota. Naši soutěžící ve složení p. Černá, p. Davidová, p. Nedbalová a p. Macková se umístili na krásném 3. místě, získali diplom a velký proutěný koš plný dobrot. I letošní ročník byl velmi úspěšný, akce se všem velmi líbila a budeme se těšit na jubilejní ročník!  07. 09. 2018 Muzikohraní
  V pátek přijali opět naše pozvání členové muzikoterapeutické asociace pan Jiří Hampl a Ivana Guzková, kteří nejdříve zazpívali a zahráli klientům na jídelně známé lidové písničky. Klienti byli našimi hosty aktivně zapojeni hrou na rytmické a melodické nástroje, např. hand pan, boomuhackers, tamburíny a další. Po hodinovém vystoupení naši hosté navštívili individuálně imobilní klienty na pokojích, kde hráli pouze pro ně, což seniory velmi dojalo a potěšilo. Představení bylo velmi úspěšné a příští měsíc se můžeme těšit na další setkání.  05. 09. 2018 Kroužek ručních prací
  Mezi dlouholeté pravidelné aktivity Domova patří i Kroužek ručních prací, který nově od 01. 07. 2018 každých 14 dní vede paní Mgr. Jana Bryxí, sociální pracovnice Luxoru. Mezi nové aktivity klientek patří např. ubrousková technika, patchwork nebo výroba lapačů snů. Vše budeme prezentovat i na letošním IX. Ročníku Lyského pětiboje v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem, kterého se účastníme 13. 09. 2018 s vybranými 5 soutěžícími klienty.  31. 08. 2018 Ochutnávka burčáku z Vinotéky Na Kolonádě
  Na pondělní dopoledne přijali naše pozvání manželé Blažkovi z Vinotéky Na Kolonádě Poděbradech, která je zaměřena na prodej vín pouze z Moravy a Čech. Majitelé prodávají vína archivní, přívlastková, jakostní i sudová, jejich obchod je spojený s malou výstavní galerií. Naši hosté nejen poutavě vyprávěli a promítali o vinařství, ale klienti měli také možnost ochutnat bílý burčák, který jim velmi chutnal. Děkujeme milým hostům za jejich návštěvu!  31. 08. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnes se klienti těšili na našeho pravidelného hosta, mořeplavce a cestovatele, pana Ing. Polesného, který poutavě povídal o svých zajímavých zážitcích za pomocí prezentace krásných fotografií z Turecka, které již mnohokrát navštívil. Svou poslední cestu do této země podnikl naposledy před několika týdny, přičemž si přivezl mnoho nových poznatků, se kterými se rád podělil s našimi seniory.  25. 07. 2018 Muzikohraní
  Ve středu odpoledne přijali naše pozvání členové muzikoterapeutické asociace pan Jiří Hampl a Ivana Guzková, kteří zahráli a zazpívali především známé lidové písničky, spojené s hudebními hádankami. Klienti byli našimi hosty aktivizováni hrou na rytmické a melodické nástroje, např. boomuhackers, tamburíny a další. Na konci muzikohraní se naši hosté s každým klientem osobně rozloučili, čímž mnoho klientů dojali a potěšili. Program byl velmi úspěšný, seniorům se líbil a budeme se těšit na další domluvenou spolupráci.  03. 07. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání do Domova přijala paní por. Bc. Petra Potočná, tisková mluvčí Policie České republiky Nymburk. Našim klientům povídala na téma „Jak se nestát obětí trestného činu“, jak se mají zachovat v konkrétních situacích a jak jim především předcházet, aby vůbec nenastaly. Jedná se hlavně o aktuální mnohokrát medializované případy o podvodném jednání pachatelů, kteří se vydávají za obchodní zástupce firem nabízející výhodné služby či zboží nebo se po telefonickém hovoru vydávají za rodinné příslušníky a potřebují finanční hotovost včetně mnoha dalších záludných situací. Vyprávění našeho hosta bylo velmi poutavé a přínosné pro nás všechny, kteří se zúčastnili.  29. 06. 2018 Křeslo pro hosta
  Na dnešní aktivitu Křeslo pro hosta přijal pozvání ředitel Nadačního fondu Lepší senior pan Zdeněk Svoboda, který je již sám velmi aktivním seniorem a původcem myšlenky práce se seniory. Hlavní aktivitou Nadačního fondu jsou vzdělávací přednášky pro seniory na různá témata, hlavně z oblasti pozitivní psychologie a podpory kladného přístupu k životu. A právě na toto téma přijel pan Svoboda našim klientům povídat a svou prezentaci zpestřil i o videoprezentaci. Náš host povídal o tom, co všechno přispívá k tomu, aby měl člověk pozitivní myšlení, např. prostředí, kde žije na světě, úroveň zdravotnictví, ale i zdroj čisté pitné vody… a mnoho dalších podnětů, které slouží k zamyšlení, abychom pochopili, že některé věci mohou bpší, dají se změnit, ale i naopak, že je mnoho věcí, které by mohly být horší… a že my, kteří žijeme teď a tady, se vlastně nemáme vůbec špatně… Přednáška všechny velmi zaujala, byla zajímavá a v budoucnu bychom rádi pozvali pana Svobodu na další návštěvu.  27. 06. 2018 Opékání buřtů na zahradě
  Na středeční odpoledne jsme si naplánovali společné opékání buřtů na zahradě, které patří mezi našimi klienty k velmi oblíbeným aktivitám i proto, že si mohou mezi sebou společně popovídat a zazpívat při reprodukované hudbě. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda nás počasí nezradí a nebudeme se muset přemístit do budovy, ale nakonec se vyčasilo, nepršelo a bylo příjemně. Všichni se dobře najedli, popili vychlazené pivo a spokojeni odcházeli do svých domovů.  22. 06. 2018 Výlet s klienty na Výstaviště do Lysé nad Labem
  V pátek, druhý den pořádání celorepublikové výstavy Senior - Handicap, jsme se vydali s klienty autem na Výstaviště do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli všechny ruční, literární a fotografické práce seniorů, které byly vystaveny v rámci soutěže „Šikovné ruce našich seniorů“. Tato akce je vyhlášena pro seniory, kteří žijí v domácnostech, dále pro klienty pečovatelské služby, pro seniory v klubech důchodců a ostatních seniorských skupinách a pro obyvatele domovů pro seniory. Naši klienti se také aktivně každý rok účastní a prezentují své výrobky. Tento den výstavu doprovázel bohatý doprovodný program, kde probíhalo slavnostní vyhlášení soutěže, vystoupila Městská hudba Františka Kmocha Kolín, shlédli jsme vystoupení poděbradských mažoretek, dále k poslechu i tanci zahrála kapela ESO. Program byl velmi pestrý a výrobky nádherné. Všichni jsme z Výstaviště odcházeli s pocitem příjemně stráveného dopoledne.  21. 06. - 24. 06. 2018 Výstava Senior - Handicap
  Ve dnech 21. 06. – 24. 06. 2018 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. vyhlásilo 19. ročník soutěže „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení“. Soutěž se konala na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2018 a naše organizace se jako každý rok aktivně zapojila. Soutěží se v těchto třech činnostech: ruční práce, literární práce a fotografie. Naši soutěžící – paní B. Hlaváčková, paní Z. Hutová, paní V. Dubnová, paní M. Fotrová a pan J. Ringer vystavovali své krásné výšivky v kategorii ruční práce. Zájem o tuto soutěž je velký, v loňském roce se zúčastnilo přes 1000 seniorů a bylo vystaveno přes 3300 prací. I když konkurence byla velká a naši senioři nezískali hlavní ceny, mohou být hrdi na své výrobky a hlavně na to, že dokáží aktivně využívat svůj volný čas, což se pozitivně odráží na jejich psychickém i fyzickém stavu. Všem našim soutěžícím děkujeme za aktivní účast a budeme se těšit na práce, které vyrobí již na jubilejní 20. ročník soutěže.  19. 06. 2018 Výlet vyhlídkovým vláčkem
  Dnes jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet, na projížďku oblíbeným vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech. Naše sluníčková vyhlídková trasa vedla k nádraží, kolem Penny marketu Husovou silnicí ke sklárnám Blažek Glass, s.r.o. k Labi a dojeli jsme rozkvetlou přírodou kolem pomníku S. K. Neumanna přes Čábelnu až na soutok Labe s Cidlinou, kde jsme na chvíli zastavili. Poté pokračovali zpět kolem kempu až na hlavní Palackého ulici přes město kolem zámku a dále jsme kolonádou projeli až do Luxoru. Výlet se nám vydařil, klienti byli spokojeni, mnozí si zavzpomínali a připomněli místa, kde strávili svůj život se svými rodinnými příslušníky.  15. 06. 2018 Výlet na Soutok
  V pátek odpoledne jsme zrealizovali s dalšími klienty výlet novým autem na Soutok. Premiérovou jízdu jsme absolvovali minulý týden, zatím se nám obě jízdy vydařily, počasí nám přálo, klienti byli spokojeni a výlet si moc pochvalovali….  09. 06. 2018 Bohoslužba
  Každý měsíc mají klienti možnost navštívit Bohoslužbu, která se pravidelně koná za přítomnosti římskokatolického faráře pana Vladimíra Hronka.  06. 06. 2018 Výlet novým autem na Soutok
  Díky novému automobilu jsme rozšířili nabídku aktivit o to, jak příjemně využít volný čas, na možnosti navštívit místa, kde bylo klientům dobře a která znají z mládí. Využili jsme krásného počasí a společně s prvními 5 klienty podnikli jízdu novým autem na poděbradský Soutok Labe s Cidlinou, kde jsme poseděli v restauraci a klienti zavzpomínali na doby, kdy tato místa navštěvovali. Prožili jsme všichni velmi příjemné odpoledne. Vzhledem k omezené kapacitě vozu nemůžeme cestovat všichni společně, tak se další klienti mohou těšit na příští výlety, které budou následovat.  05. 05. 2018 Křeslo pro hosta
  Mezi naše pravidelné a velmi vítané hosty patří pan Ing. Petr Polesný, který klientům vždy poutavě vypráví o svých cestovatelských zážitcích téměř z celého světa, které měl možnost vidět na vlastní oči. Dnes jsme „cestovali“ s pomocí video prezentace za daleký oceán do USA a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Děkujeme za návštěvu!  30. 05. 2018 Vystoupení ZUŠ Poděbrady
  Opět po měsíci nás navštívily děti ze Základní umělecké školy v Poděbradech za doprovodu pana učitele Měchury, který je naším pravidelným pondělním hostem na aktivitě „Hra na harmoniku“. Děti zahrály nové skladby na různé hudební nástroje, které se naučily, a tím potěšily naše klienty, za což jim velice děkujeme!  25. 05. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na dopolední aktivitu Křeslo pro hosta přijala paní PhDr. Jana Hrabětová, současná historička, etnografka a autorka zajímavých knižních titulů jako jsou např. Liblické pověsti nebo Zmizelé Čechy – Poděbrady. Paní Hrabětová je výbornou znalkyní města Poděbrad a našim klientům vyprávěla a promítala snímky o architektonických proměnách malebných Poděbrad.  24. 05. 2018 Opékání buřtů na zahradě
  Konečně jsme se dočkali krásného, slunečného počasí, abychom mohli zrealizovat dlouho očekávané a oblíbené opékání buřtů na zahradě Domova. Klienti si pochutnali na do zlatova opečených buřtech s hořčicí a chlebem, které zapíjeli vychlazeným pivem za poslechu příjemné reprodukované hudby. Dobře se při tom pobavili, všem chutnalo, a domů odcházeli s pocitem krásně stráveného a pohodového odpoledne. A za měsíc se budeme všichni znovu těšit na další opékání!  22. 05. 2018 Vystoupení
  Úterní odpoledne klienti Domova strávili ve společnosti pana Martina Krulicha, který nás navštívil již podruhé, tentokrát se svým hudebním vystoupením pod názvem „Hudební cesta časem“. Náš host je kapelník a zakladatel country-rockové skupiny ŽIVÁ HUBA. Přijel nám zahrát a zazpívat za doprovodu akustické kytary známé písničky od hudebních velikánů naší populární hudby jako jsou např. W.Matuška, J.Suchý, J.Schelinger, M.Tučný a další. Vystoupení našeho hudebního hosta se klientům velmi líbilo, zazpívali si, zatleskali do rytmu a všichni odcházeli s dobrou náladou.  18. 05. 2018 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne klientům zpříjemnila spisovatelka a cestovatelka Danka Šárková, vlastním jménem Šárka Denková, která nás navštívila již v minulém roce. Je autorkou především společenských románů. Ve všech jejích knihách se vždy jedná o vztahy v rodinách, na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou. Tentokrát vyprávěla o cestování se svým partnerem, s kterým procestovala Afriku a Asii (Kambodža, Thajsko, Malajsie, Etiopie a Jihoafrická republika), odkud čerpá inspiraci do svých knih a dnes našim klientům z těchto cest pouštěla zajímavé ukázky. Roky pracovala u Tradiční čínské medicíny jako recepční na klinice a poté jako ředitelka 1. školy tradiční čínské medicíny, odkud také nasbírala informace do svých knih. Vydala 14 knih, s sebou přivezla několik titulů, např. Tři plus jedna, Horalka, Zašívaná panenka, Nezlomená osudem, které si klienti s věnováním autorky mohli zakoupit.  10. 05. 2018 Křeslo pro hosta
  Mezi další vzácné hosty, kteří přijali pozvání do našeho Domova, patřil pan Ing. Pavel Benák, ředitel Pivovaru Nymburk spol. s.r.o. Náš host velmi poutavě vyprávěl nejen o historii pivovaru, ale i o výrobě piva či jeho exportu. Klienti poslouchali se zájmem, ale také kladli panu řediteli různé otázky. K pivovaru Nymburk, který byl založen v roce 1895, patří nedmyslitelně Bohumil Hrabal a Postřižiny. Známý spisovatel žil v Pivovaru Nymburk v letech 1919 - 1947. Nymburský pivovar užívá jako obchodní značku pro tuzemský trh název Hrabalova díla Postřižiny – Postřižinské pivo. Název Postřižinské pivo dal nymburskému pivu sám spisovatel a rovněž písemný souhlas k užívání značky. Pivovar vaří šest druhů světlých piv, jedno pivo tmavé a jeden polotmavý speciál, které náš host přivezl klientům na degustaci k neméně dobrému obědu. Děkujeme za návštěvu!  04. 05. 2018 Canisterapie
  Po delší absenci kvůli indispozici pejsků nás navštívila paní Mgr. Iva Bajtlerová s fenkou foxteriéra Elfií. Individuální canisterapie probíhala u stálých i nových klientů na pokojích. Ti si fenku rádi pohladili, pomazlili se s ní, mohli jí krmit jejími oblíbenými granulemi, někteří si jí vzali i na lůžko. Elfií jim za to ukázala, jak umí aportovat, hledat různé předměty… U všech navštívených milovníků pejsků byla vidět radost i úsměv, což je pro nás všechny velkou odměnou… Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání!  02. 05. 2018 Vystoupení kapely Veleňanka
  Dnešní odpoledne strávili naši klienti ve společnosti již všem známé a oblíbené kapely Veleňanka, která v plně obsazené společenské místnosti zahrála známé písničky i na přání. Všichni se za servírování výborného občerstvení ve formě zákusku, chlebíčku a osvěžujících nápojů dobře pobavili, mnozí si i zazpívali. I když pálení čarodějnic proběhlo již v pondělí, naši klienti nebudou ochuzeni o tuto tradici a na konci května se mohou těšit i na opékání buřtů na zahradě…  27. 04. 2018 Křeslo pro hosta
  Pozvání v tento slunečný den přijal pan Lukáš Rudolfský, generální ředitel rodinného vinařství Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. Vinařství založil v roce 2002 jeho otec pan Stanislav Rudolfský a od roku 2005 převzal řízení společnosti právě náš host. Společnými silami se pustili do obnovování zašlé slávy pěstování vinné révy na Kutnohorsku, jehož tradice sahá do 12. století. Vinařství sídlí v nádherných prostorách kláštera Řádu svaté Voršily v Kutné Hoře. Nachází se v něm nejenom vinotéka, ale především dvě degustační místnosti pro pořádání ochutnávek pro menší i velké skupiny. Pan Rudolfský vyprávěl o révě, kterou pěstují v optimálním množství tak, aby nepoškozovali životní prostředí. Při jejich činnosti naopak zlepšují půdu a navrací ji původní živost, kultivují krajinu, dělají ji pestřejší a zdravější pro zachování dalším generacím. Jako jediné vinařství v České republice i na Slovensku jsou držiteli respektované biodynamické certifikace DEMETER. Náš host klienty zaujal nejen svým zajímavým vyprávěním, ale také tím, že přivezl na ochutnávku různé druhy vína, které všem chutnaly. Děkujeme za návštěvu!  25. 04. 2018 Vystoupení ZUŠ Poděbrady
  Pravidelně poslední středu v měsíci do Domova dochází žáci ze ZUŠ Poděbrady, aby zahráli na kytaru, housle, harmoniku a další nástroje a hudebním programem zpříjemnili klientům odpoledne. Dětem i jejich učitelům velmi děkujeme a budeme se těšit na jejich další vystoupení s novými melodiemi.  20. 04. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání přijala spisovatelka a cestovatelka Hana Hindráková, která přišla našim klientům povídat a promítat o africké zemi, kterou mnohokrát navštívila – o Keni. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na cestovní ruch a rozvojové země. Mezi její největší lásky patří Afrika, cestování a psaní. Od roku 2000 navštívila čtyřikrát Keňu, dále Tunisko, Egypt, USA, Nepál, Nový Zéland, Argentinu, Chile, Portoriko, Velké a Malé Antily a většinu evropských zemí. Hana Hindráková píše poezii, prózu i publicistiku, a v roce 2008 byla jedním ze zakládajících členů neziskové organizace Fair, o. s.. Mezi její vydané knihy patří např. Očarovaná, Děti nikoho, Dobrovolnice a jiné. Autorka prezentovala i své knihy a šperky, které vyráběly ženy z keňských chudinských čtvrtí.  13. 04. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání přijal pan Ing. Polesný, který je naším pravidelným hostem. Tentokrát vyprávěl a promítal o vodstvu na Zemi, např. o Golfském proudu nebo oceánech, a poté se soustředil na Kanárské ostrovy. Přednášky pana Polesného patří k oblíbeným aktivitám našich seniorů.  06. 04. 2018 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne klientům zpříjemnila svým poutavým a zajímavým povídáním paní Vlasta Vaňoučková, která je dlouholetou kronikářkou Divadelního spolku Jiří Poděbrady. V DS Jiří začínala už jako mladá dívka a působila v něm až do doby, kdy se vdala. Poté se dlouhá léta starala o rodinné zázemí, aby se nakonec vrátila zpět do svého divadelního spolku, který po celý život zpovzdálí sledovala. Už ne jako herečka, ale jako kronikářka. A práce to nebyla jednoduchá. Divadelní spolek Jiří, jehož činnost se datuje již od roku 1861, přišel o všechny své historické záznamy už v roce 1937 při požáru Jiříkova divadla. Od té doby nikdo ucelené záznamy o spolku nevedl. Paní Vlasta Vaňoučková sesbírala dostupné materiály a začala psát divadelní kroniku od roku 1861. Celá kronika je psána ručně, úhledným písmem, doplněná fotografiemi i odkazy na dobové reálie. Vedle kroniky spolku také pracuje na kronice divadelního festivalu FEMAD, který DS Jiří pořádá již 45 let. Děkujeme za návštěvu!  02. 04. 2018 Velikonoční pomlázka
  Tradice o Velikonočním pondělí v Luxoru. Klienti dostali velikonoční balíčky a na dámy čekala pomlázka od pana ředitele, aby byly zdravé a omlazené. Na naše klienty mysleli studenti Domova mládeže Junior, kteří si vyrobili velikonoční perníková vajíčka, za které velice děkujeme.  28. 03. 2018 Zahraniční návštěva Střední zdravotnické školy v Nymburce
  Naše zařízení má dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Nymburce. Studenti školy se s náročným povoláním pracovníka v sociálních službách seznamují formou řízených praxí, ale i vzájemnou výměnou se školou s podobným zaměřením ve Francii. Dne 29. 3. se s prostředím Luxoru díky této spolupráci seznámila skupinka studentek z Francie.  28. 03. 2018 Vystoupení ZUŠ Poděbrady
  Poslední středu v měsíci klienty Domova pro seniory navštívil pan učitel Měchura se svými žáky. Žáci lidové školy klientům zahráli na harmoniku, kytaru a další strunné nástroje. Každé vystoupení sklidilo od klientů potlesk.  16. 03. 2018 Den Španělska
  Na páteční dopoledne přijal naše pozvání velvyslanec Španělska pan Pedro Calvo-Sotelo Ibanez-Martin za doprovodu své manželky. Po tradičním slavnostním přivítáním v lidovém kroji a chlebem se solí, slavnostním přípitku s našimi klienty a úvodním slově pana ředitele, pan velvyslanec s pomocí fotografické dokumentace velmi podrobně a poutavě vyprávěl o Španělsku, o kultuře, cestovním ruchu, přírodě a dalších zajímavostech. Klienti také měli možnost se ptát, co je zajímalo. Pan velvyslanec potěšil nejen krásným výkladem, ale přivezl také dárkové tašky s fíky a propagačními materiály. Klienti si v tento významný den pochutnali k obědu na španělských specialitách jako je španělská česneková polévka nebo krůtí Escaldums ( krůtí maso, rajčata, bílé víno, mandle ). Návštěva pana velvyslance s chotí byla velmi zajímavá a všem přítomným se velmi líbila. Děkujeme vzácným hostům!  08. 03. 2018 Mezinárodní den žen
  Tento mezinárodně uznávaný svátek jsme, bohužel, z důvodu vysoké nemocnosti klientů neoslavili tak jako obvykle, kdy se společně scházíme na jídelně, pobavíme se a zazpíváme si s kapelou Veleňanka. Dnešní den pan ředitel každou klientku Domova navštívil a potěšil nejen milým slovem, ale i krásnou kytičkou petrklíčů, zákuskem ve tvaru srdíčka a chlebíčkem, na kterém si už ale pochutnávali všichni klienti Domova.  26. 02. 2018 Hudební vystoupení Karla Šedivého: Hašlerovy písně
  Po mrazivém víkendu přijel všemi očekávaný a oblíbený pan Karel Šedivý, aby našim klientům zahrál na kytaru a zazpíval známé Hašlerovy písničky, tentokrát pod názvem „Procházka Prahou s Karlem Hašlerem“. Jedná se hudební pořad sestavený z nejznámějších písní Karla Hašlera, které náš host doprovázel poutavým slovem. Posluchači se v něm seznámili s životními osudy největšího českého písničkáře a poslechli si mnoho jeho známých melodií jako jsou například: Po starých zámeckých schodech, Písnička česká, Staré topoly, Pětatřicátníci a mnoho dalších melodií. Karel Šedivý se věnuje také komorní hudbě, je členem souborů: Trio české hudby, České duo a Arco collegium. Dnes se s našimi klienty velmi rád podělil o radost, kterou Hašlerovy písničky přinášejí. Za to mu všichni velice děkujeme!  21. 02. 2018 Masopust
  Každoročně i v Domově pro seniory slavíme společně Masopust, což je třídenní svátek - slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Tradičně si klienti pochutnávají na masopustních dobrotách, mezi které patří jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, koblihy, vejmrda a další pochutiny, které zapíjeli lahodným vychlazeným pivem nebo rumem. K výborné zábavě přispěla kapela Poděbradka, která rozezpívala i roztančila taneční prostor! Mezi klienty patří tato akce k velmi oblíbeným, všem se líbila a už se těší na další!  16. 02. 2018 Přednáška PhDr. Olgy Vilímkové
  Na páteční dopoledne přijala naše pozvání paní PhDr. Olga Vilímková, která se dlouhodobě zabývá problematikou indiánů v Latinské Americe. V posledních třinácti letech pravidelně navštěvuje Peru, kde také rok žila ve vysokohorské indiánské vesničce Pucamarca. Pracovala jako dobrovolná učitelka ve státní školičce a bydlela v indiánské rodině. V současné době učí na VŠE v Praze a pracuje jako průvodkyně do zemí Latinské Ameriky, především do Peru. Pořádá přednášky a výstavy o životě indiánů v Peru. Je zakladatelkou nadačního fondu Inka, který pomáhá indiánským dětem v horách Peru při vzdělání. Vyprávění a promítání o životě mezi indiány v Peru bylo velice zajímavé a poutavé, klientům se moc líbilo! Děkujeme!  09. 02. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijala paní ředitelka Ing. Miriam Piskačová ze Základní školy TGM Poděbrady. Přednášela o přijetí a vzdělávání žáků na základní školu, o pravomocech vyučujících, o spolupráci rodičů se školou, o školních i mimoškolních aktivitách žáků a dalších zajímavých tématech ohledně školství. Paní ředitelka především odpovídala na četné otázky klientů, při nichž se nevyhnula ani porovnávání současného školství s dobou, kdy naši senioři procházeli školními lavicemi. Děkujeme za návštěvu!  31. 01. 2018 Vystoupení žáků ZUŠ Poděbrady
  Poslední lednový den v novém roce do Domova opět zavítaly děti ze Základní umělecké školy Poděbrady s panem učitelem Stanislavem Měchurou. Děti se pod jeho vedením učí hrát na různé hudební nástroje, např. na harmoniku, kytaru nebo housle. Své nové hudební výkony chodí každou poslední středu v měsíci předvést našim seniorům, kteří se na každé vystoupení velmi těší.  26. 01. 2018 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne klientům zpříjemnil svým povídáním a promítáním o Irsku pan Ing. Polesný, který do Domova pravidelně dochází a pokaždé poutavě vypráví o svých cestovatelských zážitcích z různých koutů světa.  09. 01. 2018 Vystoupení VOX nymburgensis
  Nevšední podvečerní kulturní zážitek zažili klienti při vystoupení smíšeného komorního sboru VOX nymburgensis, který působí při Městském kulturním středisku Nymburk. V repertoáru sboru jsou tak zpěvy od jednohlasého gregoriánského chorálu přes polyfonní skladby renesanční i barokní, klasicistní a romantická díla, až po kompozice 20. a 21. století. V hojné míře také české lidové písně a písně dalších evropských národů. Zazpívat klientům přišlo 20 sboristů pod profesionálním vedením MgA. Jana Mikuška. Vystoupení bylo hodně emotivní a seniorům se velmi líbilo. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený večer!  02. 01. 2018 Sbírka na zvířátka
  Každoročně v prosinci pořádá náš Domov „Sbírku na zvířátka“, které se účastní klienti a zaměstnanci. V prosinci 2017 se nám podařilo pro zvířátka do záchranné stanice na Huslíku, na útulek pro psy v Poděbradech a v neposlední řadě i pro „luxoráckého kocoura“ Macka vybrat částku 7 337,-Kč. Všem přispívajícím moc děkujeme!

  Akce 2017


  Akce 2016


  Akce 2015


  Akce 2014


  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady