Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky, studenty)
 • Trávení volného času na zahradě Domova, na balkoně nebo před budovou Luxoru
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ, ZŠ i SŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy, setkání a promítání v rámci Univerzity třetího věku
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Hraní her, předčítání literatury
 • Kondiční cvičení na jídelně s ergoterapeutem
 • Kondiční cvičení v rehabilitaci s fyzioterapeutem
 • Kondiční cvičení na pokoji s fyzioterapeutem
 • Setkání klientů ve společných prostorách a povídání u čaje nebo kávy
 • Hraní společenských her, pořádání turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“
 • Účast na individuální nebo společné canisterapii
 • Společenské akce (Silvestr, MDŽ, Masopust..)
 • Tematické akce (např. den Anglie, Španělska, Finska, Švýcarska aj.)
 • Výlety (např. do ZOO Chleby)
 • Účast na různých soutěží v jiných domovech (např. Lyský pětiboj, Českobrodské hrátky)
 • Individuální práce s klientem na tabletu
 • Prezentace výrobků klientů na výstavách
 • Individuální návštěva dobrovolníka v domově
 • Hudební vystoupení
 • Možnost poslechu hudby nebo mluveného slova z radiopřehrávače na pokoji nebo ve společných prostorách
 • Kondiční cvičení na RHB - každý den

 • Akce 2019 31. 12. 2019 Silvestr
  Poslední den v roce strávili klienti ve společnosti pracovnic v sociálních službách. Pro všech 70 klientů byla připravena tombola, při jejímž losování si užili všichni mnoho legrace. Zábava na jídelně plynula rychle při skvělém občerstvení se společným přípitkem i popřáním si hlavně hodně zdraví do Nového roku 2020!  Vánoce 2019
  I letošní vánoce jsme se s klienty věnovali přípravám, pekli cukroví, tvořili vánoční dekorace, zdobili ... a poté už jsme prožívali klidné a pohodové sváteční dny...  24. 12. 2019 Štědrý den
  Štědrý den, na který se všichni tak těšíme, je konečně tady. Naši klienti se již nemohou dočkat slavnostní večeře v přítomnosti pana ředitele, kterému patřilo úvodní sváteční slovo, společná modlitba a vzpomínka na ty, kteří nejsou již mezi námi. Štědrovečerní večeře proběhla tradičně po společném slavnostním přípitku, na připravené sváteční tabuli byl servírován smažený kapr s bramborovým salátem. Někteří si přáli pouze smažený řízek a byli i tací, kteří rádi ochutnali obojí. Večeře proběhla v klidném, rodinném duchu, senioři si popovídali, ochutnávali různé druhy cukroví a nechyběli ani vánoční balíčky od Ježíška. Štědrý večer byl vydařený, klienti odcházeli domů s výbornou náladou! Velké poděkování ještě patří paní Švandové a ostatním maminkám dětí ze ZŠ Plaňany, kteří se podílely na tvorbě a složení vánočních balíčků pro klienty.  23. 12. 2019 Zpívání se Skauty
  Před Štědrým dnem nás přišly potěšit svým zpěvem vánočních koled děti ze svazu skautů a skautek Junák. Skauti přinesli s sebou i lucerničku s Betlémským světlem a několik krabic vlastnoručně upečeného cukroví. Přítomné klienty vánočně naladili, za což všem velmi děkujeme a přejeme krásné Vánoce!  20. 12. 2019 Sváteční zpívání s Jarkem z Moravy
  Poslední pracovní den v týdnu nás navštívil pan Jarek z Moravy s programem vánočního zpívání, spirituálech o svátcích, Vánocích a přáních. Vystoupení zprostředkovala paní Radka Ziková – pastorační asistentka Pražské diecéze Církve československé husitské. Děkujeme panu Jarkovi i paní Radce za společné chvíle s našimi klienty a přejeme krásné Vánoce!  19. 12. 2019 Ježíškova vnoučata – vánoční vystoupení a předání daru
  Čtvrteční odpoledne jsme měli možnost strávit ve společnosti studentek třetího ročníku z Prahy, které se připravují pro budoucí povolání učitelek v mateřských školách. Iniciátorka slečna Michaela Doležalová se přihlásila bez váhání s ostatními do projektu Ježíškova vnoučata s tím, že chtějí udělat radost seniorům v Domově tím, že jim přijdou zahrát vánoční koledy a předat při této příležitosti nákladný dar, což je velká sady ozvučených tyčí. Na odpolední představení se sešla plná jídelna klientů, naši hosté je dokázali rozezpívat, roztleskat a po předání daru i společně zahrát na ozvučené tyče. Vánoční hudební vystoupení bylo velmi zdařilé, ale pro nás bylo největším dárkem, že mladí lidé nezapomínají na seniory, kteří byli velmi dojati. Děkujeme studentkám za jejich čas strávený u nás i za dar!  19. 12. 2019 Vystoupení pěveckého sboru KVÍTEK
  Ve čtvrtek dopoledne jsme po roce opět přivítaly děti z pěveckého sboru KVÍTEK Poděbrady ze ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Věry a Anny Froňkových. Děti zazpívaly v doprovodu Anny Froňkové, která hrála na klávesy, nádherné vánoční koledy. Tento sbor je úspěšný nejen u nás, ale i v zahraničí. O to více nás těší, že si vždy najdou i cestu k nám do Domova, a zpříjemní klientům advent. Děti po vystoupení rozdávaly seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka, za která děkujeme a přejeme celému sboru krásné prožití vánočních svátků a bohatého Ježíška!  18. 12. 2019 Vystoupení dětí z MŠ Montessori Poděbrady
  Dalším vystoupením přišly ve středu dopoledne potěšit naše klienty děti z Mateřské školy Montessori Poděbrady, které zazpívali vánoční koledy. Dětská vystoupení patří v našem Domově mezi klienty k oblíbeným a vyhledávaným aktivitám. I dnešní vánoční zpívání se dětem povedlo. Děkujeme dětem i paním učitelkám!  17. 12. 2019 Vystoupení studentů SZeŠ a SOŠ Poděbrady
  Úterní dopoledne nám přišli zpříjemnit studenti ze Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech. Za hudebního doprovodu kláves, houslí a ozvučených tyčí zazpívali známé vánoční koledy. Studentům se podařilo všechny zúčastněné klienty rozezpívat a rozveselit nejen zpěvem, ale také cukrovím a drobnými dárečky. Při předávání si stihli i společně popovídat. Děkujeme za návštěvu a přejeme krásné vánoce!  16. 12. 2019 Vystoupení žáků ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Dnes nás navštívily děti a paní učitelky z prvního stupně Základní školy T.G.M. Poděbrady, které přišly našim seniorům zazpívat vánoční koledy v doprovodu paní učitelky, která hrála na elektronické varhany. Děti obdarovaly naše klienty krásnými, ručně vyrobenými originálními anděly. Moc děkujeme!  14. 12. 2019 Vánoční vystoupení smíšeného pěveckého sboru sv. Cecílie
  Sobotní odpoledne bylo výjimečné, protože nás navštívili vzácní hosté ze smíšeného pěveckého sboru sv. Cecílie z Poděbrad, kteří na hudební scéně působí více než 20 let. Za tu dobu se sbor zapsal do podvědomí všech milovníků hudebního umění v Poděbradech, širokém okolí, v Praze i na dalších místech Česka jako umělecké těleso značného významu. Nelze ho přehlédnout. Jeho úspěchy jsou pozoruhodné. „Cecilky“ mají za sebou téměř 600 veřejných vystoupení. Pro sbor a jeho umělecké sebevědomí měla značný význam účast na Festivalech duchovní hudby v Ústí nad Orlicí, v Praze a také na celostátních soutěžích pěveckých sborů. Naši hosté zazpívali nádherné vánoční písně, vystoupení bylo úspěšné, což naši klienti ocenili velkým potleskem.  12. 12. 2019 Vystoupení country tanců Poděbrady
  Mezi pravidelné předvánoční hosty patří taneční soubor country tanců Poděbrady pod vedením paní Evy Volejníkové, na který se naši klienti v adventní čas velmi těší. Soubor je úspěšný, byl oceněný v Pardubicích v letech 2010 a 2015, kde na festivalu country tanců s mezinárodní účastí zahajovali a tančili na úvod hlavní soutěže. Taneční soubor je složen z aktivních seniorů, kteří mají věkový průměr 73 let, jsou se svými vystoupeními motivací nejen pro své vrstevníky, ale i pro mnohem mladší ročníky! Jako poděkování za jejich krásné vystoupení byli všichni obdarováni od pana ředitele vzrostlými růžemi.  11. 12. 2019 Vystoupení dětí z MŠ MOZAIKA
  Po druhém adventním víkendu nás přišly navštívit děti a paní učitelky z česko-anglické mateřské školy MOZAIKA. Děti zazpívaly vánoční koledy v českém i anglickém jazyce. Vystoupení nejmenších dětí bylo velmi hezké, malí zpěváci zpříjemnili seniorům dopoledne, za což všem zúčastněným děkujeme.  10. 12. 2019 MŠ Proftova zazpívala koledy
  Dnes nám přišly na jídelnu zazpívat a zarecitovat děti z MŠ Proftova pásmo koled a básniček. Děti s paními učitelkami přinesly i hudební nástroje a společně jsme si zazpívali. Přítomní klienti dostali na památku andílka z papíru a přáníčko. Děkujeme za návštěvu a brzy na viděnou.  09. 12. 2019 Vystoupení Hotelové školy Poděbrady
  Již opakovaně náš domov navštívili studenti střední hotelové školy. Za doprovodu kytar nám zazpívali koledy a některé i v anglické verzi. Připravili si pro každého klienta přání s PF a balíček s vlastnoručně upečenými a nazdobenými perníčky. Při rozdávání zazpívali i některým klientům na pokojích. Moc si vážíme jejich návštěvy a těšíme se brzy na viděnou.  05. 12. 2019 Mikulášská zábava
  Ve čtvrtek v odpoledních hodinách zavítal do našeho Domova Mikuláš se svou družinou. Zpočátku některé hříšníky trochu postrašil čert, který předčítal z „Knihy hříchů“ celoroční prohřešky. Ale Mikuláš naopak mnoho „dobrých duší“ pochválil, což se čertovi ale vůbec nelíbilo. I přes malé prohřešky byl každý klient obdarován balíčkem plným „pekelných“ dobrot. A jako minulý rok nás navštívil i letos pan ředitel Ing. Šulc z firmy MODEL Obaly, a.s. Nymburk v doprovodu paní personalistky Ferfecké, kteří našim klientům přinesli milé dárky. Tradičně nemohlo chybět bohaté občerstvení složené z chlebíčků, zákusků, kávy, vaječného likéru a rumu. Ke skvělé náladě přispěla i kapela PODĚBRADKA, při které jsme si společně s Mikulášem, čertem i andělem zazpívali a zatancovali. Zábava se maximálně vydařila, všichni odcházeli rozjařeni, spokojeni a plni dojmů.  04. 12. 2019 Zahraniční návštěva sociálních pracovníků z Litvy
  Ve středu dopoledne nás navštívili v rámci exkurze sociální pracovníci z Litvy, kteří pracují v různých oblastech sociálních služeb. Naši hosté nás poctili svou návštěvou na základě výborných referencí pana J. E. Edvilase Raudonikise - velvyslance Litvy, kterého jsme přivítali v Domově 8.2.2019. Pan ředitel přivítal všech 40 hostů a po představení domova odpovídal na četné otázky. Sociální pracovnící se zejména zajímali o systém vedení a práce s klienty, život a aktivitu klientů, financování sociálních služeb. Po prohlídce Domova se zapsali do knihy návštěv a připojili své poděkování. Bylo pro nás velmi příjemné slyšet z jejich úst velmi vysoké hodnocení úrovně naší práce. Návštěva přivezla klientům tradiční litevskou specialitu – atypický koláč šakotis, na kterém si pochutnají následující den, kdy se bude v Domově konat Mikulášská zábava s kapelou Poděbradka.  03. 12. 2019 Tvořivé setkání s žáky ZŠ Plaňany
  Dnešní dopoledne naši tvořiví klienti strávili ve společnosti žáků ze čtvrté třídy Základní školy Plaňany. Po přivítání se pustili do společné tvorby pestrobarevných vánočních řetězů složených z vystříhaných papírových stromků a dalších vánočních motivů. Paní učitelky s dětmi byly u nás poprvé a rády by svou návštěvu na jaře opakovaly, za což budeme moc rádi!  02. 12. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka
  Dnes jsme opět po měsíci přivítaly děti a paní učitelky z Mateřské školy T. G. Masaryka, abychom společně vytvořili vánoční ozdoby na stromeček. Z kartonu nastříhané stromečky a hvězdičky klienti s dětmi omotávali různě barevnými vlnami a bavlnky a zdobili. Společná díla se všem povedla.  22. 11. 2019 Kouzelnické vystoupení
  Podzimní páteční dopoledne naši klienti strávili ve společnosti paní Stanislavy Šimkové, která vystoupila s programem „ARTISTIC MAGIC SHOW“ - aneb vystoupení plné kouzel, čar a žonglování. Umělkyně při hudebním doprovodu a zábavnou formou kouzlila a čarovala z oboru ručních manipulací a mikro magie. Snažila se i o komunikaci a spolupráci s diváky. Nezapomněla ani na žonglování v taneční kreaci rock n rollové choreografii sestavenou mistrem Frankem Towenem. Ten sestavoval choreografie a učil i zpěvačku Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna a mnoho našich i zahraničních umělců. Klienti byli z vystoupení paní Šimkové nadšeni, velmi se jim líbilo.  20. 11. 2019 Hudební vystoupení
  Dalším vzácným hostem v Domově byl dnes mladý zpěvák s výjimečným talentem Tomáš Ringel. O tom, že má nádherný hlas nás přesvědčil ihned úvodní písni od Righteous Brothers z filmu Duch. Poté pokračoval dalšími známými melodiemi, především od skladatele Karla Svobody z repertoáru Karla Gotta – „Jdi za štěstím“, „Lady Karneval“, „Kávu si osladím“, „Stín katedrál“. Dále jsme měli možnost si poslechnout písně od Johna Lennona, Pavla Nováka i Franka Sinatry. Tomáš Ringel nyní učinkuje v několika muzikálech, např. Bídníci, Casanova, Adam a Eva, The Adams Family a od roku 2016 vystupuje v muzikálu Čas růží v Hudebním divadle Karlín. Zpěvu se věnuje od roku 2010, kdy se objevil v talentové soutěží televize Nova, kde postoupil do finále. Od té doby se intenzivně věnuje zpěvu pod vedením pana učitele Pavla Towena Veselého. Od roku 2014 úzce spolupracuje se zpěvačkou Evou Pilarovou a vystupovali spolu na jejím jubilejním koncertu s názvem „55 let na scéně“ v brněnském Mahenově divadle a pražské Lucerně. Vystoupení se všem líbilo a určitě se budeme těšit na další návštěvu!  15. 11. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnes nás svou návštěvou potěšil plk. Mgr. Marek Šmíd, vrchní komisař Policie ČR v Nymburce. Připravil si pro nás prezentaci s vysvětlením na jaké složky se Policie ČR dělí, jaké zbraně používají, co je jejich běžnou denní činností ve službě. Zároveň nás varoval na co si dát pozor jako senior v běžném životě. Klienti kladli zajímavé dotazy a setkání se jim moc líbilo.  08. 11. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnes jsme přivítali v rámci aktivity „Křeslo pro hosta“ dalšího vzácného hosta pana Ing. Pavla Benáka, ředitele Pivovaru Nymburk spol. s.r.o. Náš host u nás byl poprvé loni, jeho přednáška byla velmi poutavá a zajímavá, kdy pan ředitel vyprávěl nejen o historii pivovaru, ale i o výrobě piva či jeho exportu. Dnes nám pan ředitel vyprávěl s pomocí videoukázek především o technologii výroby a o dalších zajímavostech spojených s pivovarem. Nás host neopomněl vyprávět zajímavé historky i o Bohumilu Hrabalovi, který byl neodmyslitelně spjat k nymburským pivovarem, ve kterém žil téměř 30 let. Nymburský pivovar užívá jako obchodní značku pro tuzemský trh název Hrabalova díla Postřižiny – „Postřižinské pivo“. Na tento název dal písemný souhlas k užívání značky sám spisovatel. Klienti nejen se zájmem poslouchali a kladli různé otázky, ale měli též možnost ochutnat všech šest druhů světlých piv a také i polotmavý speciál, které pan ředitel přivezl. Na pana Ing. Benáka si ještě klienti vzpomněli při obědě, který též zapíjeli lahodným mokem. Děkujeme za návštěvu!  07. 11. 2019 Společná tvorba na Vánoční výstavu na KÚ Středočeského kraje
  Dnes jsme se s klientkami sešly, abychom společnými silami vytvořily výrobky na Vánoční výstavu, která se bude konat 27. listopadu na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze. Začaly jsme vánočními přáníčky, papírovými anděly, tvořily jsme ozdobné svícny. Na příští setkání máme naplánovanou tvorbu přírodních ozdob na stromeček a svícnů ze dřeva.  04. 11. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ T.G. Masaryka
  O dnešní dopolední program pro klienty se postaraly děti a paní učitelky z Mateřské školy T. G. Masaryka, kteří jsou našimi pravidelnými milými hosty a dokáží se seniory vytvářet krásné práce. Tento den jsme společně vystřihovali barevné listy, kterými jsme následovně vyzdobili jídelnu.  01. 11. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijal pan Ing. Bohuslav Kohout – ředitel firmy Maso Jičín, s.r.o se synem panem Pavlem Kohoutem – regionálním manažerem. Naši hosté nejen že zajímavě vyprávěli o firmě a výrobě masných výrobků, ale přivezli pro všechny i bohatou ochutnávku tlačenky, šunky a šunkového salámu. Že nám skvěle chutnalo, bylo vidět na rychle prázdných táckách. Návštěva s touto prezentací ochutnávky byla pro nás výjimečná a zajímavá, našim hostům moc děkujeme!  29. 10. 2019 Miss panenka senior - UNICEF
  Naše klientka paní Hutová se zúčastnila soutěže o „Miss panenku senior“, která probíhala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. Vyrobená panenka bude soutěžit s ostatními z dalších sociálních služeb v kraji. Smyslem je vydražit panenky v rámci projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“, kdy bude dán příspěvek na očkování dětí v rozvojových zemích. Panenku si paní Hutová pojmenovala Tonička.  29. 10. 2019 Ruční práce s Ing. Luskovou
  Úterní odpoledne strávily klientky ve společnosti naší nové dobrovolnice paní Ing. Jany Luskové, která naplánovala tvorbu kytic z padaného listí, šípků a různých bobulí. Paní Lusková přinesla každé klientce kytičku jako vzor a všem šla práce pěkně od ruky. Výsledek byl perfektní.  25. 10. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijala paní Ludmila Kubová, která ukončuje magisterské studium na Univerzitě v Olomouci, studijní obor „Mezinárodní rozvojová studia“. V rámci studií měli studenti možnost s doprovodem profesorů navštívit různé rozvojové země, o kterých čerpají ve škole teoretické znalosti. Paní Kubová měla možnost vycestovat do nejchudší země v Evropě – Moldavska. S pomocí obrázkové dokumentace vyprávěla klientům o zajímavostech této země, o geografii a především o tom, co sama v Moldavsku zažila a kam všude měla možnost se podívat.  24. 10. 2019 Muzikohraní
  Čtvrteční dopoledne naši klienti strávili ve společnosti našich pravidelných hostů - pana Jiřího Hampla a paní Ivany Guzkové, kteří přišli opět zazpívat a zahrát na melodické nástroje. První část aktivity probíhala tradičně na jídelně a poté naši hosté přišli potěšit i klienty na pokojích. Společné setkání se opět velmi vydařilo, klienti se pobavili a odcházeli spokojeni.  23. 10. 2019 Ruční práce s Ing. Luskovou a vystoupení ZUŠ
  Dnes se nám podařilo spojit dohromady dvě aktivity, kdy klientkám, které tvořily krásné náramky z korálků, zahrály nové skladby žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech. Co se děti naučily a jaký udělaly pokrok od posledního setkání si přišli poslechnout i ostatní klienti, kteří je podpořili velkým potleskem. Děkujeme a za měsíc na viděnou!  21. 10. 2019 Vyhodnocení 3. kola turnaje v Bingu
  Uběhlo dalších deset kol turnaje v Bingu a naši nedočkaví klienti se těšili již na třetí vyhodnocení. Tentokrát jsme udělovali ceny především díky sponzorskému daru ředitele hypermarketu TESCO Poděbrady panu Jiřímu Šterclovi, kterému patří velké poděkování. Dvě třetí pozice obsadily paní Hana Černá a paní Dagmar Jebavá, druhé místo obsadili tři klienti: pan Josef Cabrnoch, paní Mária Fotrová a paní Ludmila Němcová. Vítězkou celého turnaje se stala paní Zdenka Hutová. Všem soutěžícím jsme věnovali diplom a dárkový balíček složený z potravinářských a kosmetických produktů. Výhercům gratulujeme a můžeme zahájit další sérii oblíbené hry.  21. 10. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Na Hrázi
  Pondělní dopoledne nám všem zpříjemnily děti z Mateřské školy Na Hrázi, které jsou již našimi stálými hosty. Nejdříve si s klienty společně zazpívali lidové písničky a poté začali tvořit ke Dni vzniku samostatného československého státu státní vlajku z nastříhaných krepových papírů. Každá vlajka byla velmi originální, děti pomáhaly jak mohly a výsledek byl povedený.  18. 10. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na aktivitu „Křeslo pro hosta“ přijal pan Jiří Merta – předseda Spolku houbařů v Poděbradech, který přednášel na téma „Zajímavosti a mýty o houbách“. Náš host přinesl s sebou i mnoho obrázkové dokumentace, např. o vzácných houbách v Polabí, dále pustil obrázkovou prezentaci na televizi, čímž byla přednáška ještě poutavější a zajímavější. Je všeobecně známo, že Češi jsou vášnivými houbaři, statistiky uvádí, že až 80% Čechů někdy „houbařilo“. Další zajímavostí je, že na každého Čecha připadá za 1 rok 6 kg hub nebo že nejdražší houbou světa je lanýž bílý, u kterého se cena pohybuje 100.000,-Kč za 1 kg. Tyto a další zajímavosti jsme měli dnes možnost si poslechnout a ti, kteří na přednášku přišli, byli velmi spokojeni.  16. 10. 2019 Turnaj „Člověče, nezlob se!“
  Ve středu odpoledne jsme pořádali v našem Domově již čtvrtý ročník turnaje ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“. Soutěže se zúčastnili klienti z Domova Na Zámku Lysá nad Labem, Domova pro seniory z Kolína, klienti z ANNA Český Brod, noví soutěžící ze SeneCura SeniorCentrum Kolín a naše smíšené družstvo ve složení: paní Zdenka Hutová, paní Hana Černá, pan Jaroslav Slabihoudek a pan Josef Veselý. Z každého Domova přijeli 4 soutěžící a po úvodním seznámení a pohoštění mohlo začít utkání týmů. Byly připraveny 4 soutěžní stoly, kde vždy seděl zástupce z jednotlivého Domova. Všechna utkání byla napínavá, společně jsme fandili a užili mnoho legrace! U hráčského stolu jsme umístili soutěžní listinu se jmény hráčů, kam jsme zapisovali pořadí, počet bodů a čas. Hlavní cenu, kterou byl dort s motivem hry „Člověče, nezlob se“, získal DS Kolín. Na stříbrné příčce se umístili hráči z LUXORU, třetí příčku obsadil Domov Na Zámku Lysá nad Labem, na „bramborové“ pozici se umístil SeneCura SeniorCentrum Kolín a další místo obsadil Domov ANNA Český Brod. Hráči, kteří obsadili druhé až páté místo, si odvezli stejné ceny – dárkový balíček. Všem soutěžícím i jejich doprovodu děkujeme za velmi příjemné odpoledne a budeme se těšit na další ročník!  14. 10. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Labská Poděbrady
  Poprvé po letních prázdninách nás navštívily paní učitelky s dětmi z MŠ Labská. Děti byly v Domově poprvé, což vůbec nebylo poznat, protože se ihned po úvodním přivítání posadily mezi klienty a zapojily se do činnosti. Společně vytvářely z barevného papíru podzimní stromy, které ještě nazdobily vystříhanými podzimními motivy. Kolektivní práce všem „šla od ruky“ i díky povídání a zpívání. Děkujeme za návštěvu a za měsíc se budeme opět těšit!  09. 10. 2019 Grilování buřtů
  Do poslední chvíle jsme se rozhodovali, zda poslední grilování buřtů v tomto roce připravíme na zahradě nebo na jídelně. Nakonec nepřízeň počasí rozhodla za nás a sešli jsme se v teple na jídelně, kde venkovní oheň nahradil alespoň ten na obrazovce, který spolu s trampskými písničkami pomohl vytvořit pohodovou a příjemnou atmosféru.  08. 10. 2019 Den otevřených dveří, oslava životního jubilea paní Emilie Švecové a vystoupení kapely TOX
  V tento den jsme pořádali v Domově „Den otevřených dveří“, který se konal v rámci již XI. ročníku „Týdne sociálních služeb v ČR“. Návštěvníci si mohli prohlédnou bezbariérové prostory Domova, Komunitního centra a Rehabilitace. Nejen k této příležitosti, ale dodatečně i k Mezinárodnímu dni seniorů, který se konal 01. 10. 2019, ale především i k významnému životnímu jubileu naší klientky paní Emilie Švecové, všem přišla zahrát odpoledne kapela TOX pod vedením kapelníka pana Jaroslava Trnky, která klienty záhy rozezpívala, rozveselila a pobavila. Naši oslavenkyni přišel s kyticí popřát osobně i pan starosta Jaroslav Červinka. Pochutnali jsme si na chlebíčcích, zákuscích i na velkém narozeninovém dortu. Prožili jsme společně krásné odpoledne, celá akce se velmi vydařila!  07. 10. 2019 Den otevřených dveří + program aktivit
  DS LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, zve všechny zájemce v rámci XI. Ročníku „Týdne sociálních služeb v ČR“ na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 8. října mezi 9:00 a 15:00. Návštěvníci si mohou prohlédnout celé bezbariérové zařízení Domova, Komunitního centra i Rehabilitace, která slouží nejen pro klienty Domova, ale i pro veřejnost. Pro klienty Domova máme připraven odpolední program, kterým nás bude doprovázet hudební kapela TOX Jaroslava Trnky. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!  04. 10. 2019 Kroužek ručních prací zase trochu jinak...
  Dnes odpoledne nás poprvé navštívila paní Ing. Jana Lusková z Poděbrad, která se aktivně celý život věnuje ručním pracím. Na informativní schůzce seznámila přítomné tvořící klienty se svými výrobky, přinesla ukázky prací různých technik jako je např. drátkování nebo korálkování ( tj. spojování korálků pomocí silonu do ozdobných tvarů, např. figurek zvířat ). Velmi zajímavou technikou je např. výroba frivolitek, což je ozdobná krajka, která se vytváří pomocí nití a člunku. Paní Lusková měla s sebou i různé náramky, andělíčky, výrobky z listů... Některé výrobky jsou jednodušší, některé naopak náročnější, ale všechny byly moc hezké. Na příští schůzku jsme se domluvili, že začneme vyrábět od jednodušší techniky, což je výroba náramků ( navlékání korálků na drátky ).  01. 10. 2019 Den Bulharska
  Svou návštěvou na Den evropského státu nás poctil bulharský velvyslanec pan Jordan Parvanov s doprovodem. Hosté byli přivítáni již tradičně naší kolegyní v národním kroji chlebem se solí a nezbytným přípitkem. Pan velvyslanec uměl trochu česky, ale mluvil raději anglicky a s pomocí tlumočnice velmi poutavě klientům přiblížil život v Bulharsku, jeho historii, tradice, kulturu a zvyky. Na ochutnání přivezl všem klientům jednohubky ze dvou druhů sýrů a slaný závin. Díky tomuto významnému „dni evropského státu“ si klienti k obědu pochutnali na bulharských národních specialitách jako je fazolová polévka Čorba, dále klienti ochutnali Musaku s jogurtem (zapečené brambory s masem, rajčaty a jogurtem). Sladkou tečkou na závěr byl servírován bulharský moučník „tikvenik“. Hosté si ještě stihli prohlédnout Domov a popovídat s klienty. Děkujeme za velmi milou a sympatickou návštěvu!  27. 09. 2019 Muzikohraní
  Dnes jsme si v našem domově zpříjemnili dopoledne „Muzikohraním“ s panem Jiří Hamplem a jeho kolegyní paní Ivanou Guzkovou. Po uvítací písničce se hráli a zpívali známé lidové písničky a klienti se zapojovali hrou na různé nástroje. Kdo nemůže přijít na společné zpívání na jídelnu, toho navštíví hudebníci na pokoji.  25. 09. 2019 Vystoupení žáků ze ZUŠ Poděbrady
  Poslední středu v září nás navštívili žáci ze ZUŠ Poděbrady. Někteří teprve začínají a jiní už jsou zkušení hudebníci. Poslechli jsme si známé skladby zahrané na kytaru, harmoniku a housle. Klienti vystupující odměnili svým zpěvem a potleskem. Děkujeme a za měsíc se těšíme na další shledání, abychom viděli jejich pokroky.  19. 09. 2019 Vinobraní s prvním burčákem a muzikou
  Další očekávanou a vítanou návštěvou v Domově byl pan Milan Blažek s manželkou z Vinotéky Na Kolonádě. Pan majitel zajímavě povídal především o jeho oblíbených moravských vínech, o výrobě vína i burčáku. Ochutnávka bílého burčáku při známých melodiích moravských lidových písní nás provázela celým výkladem našeho hosta, všem velmi chutnalo. Děkujeme za návštěvu!  11. 09. 2019 Českobrodské hrátky
  Na středeční odpoledne jsme přijali pozvání do DS ANNA Český Brod, kde každoročně pořádá místní Domov aktivitu pod názvem „Českobrodské hrátky“. Vypravili jsme se s triem soutěžících – panem Jaroslavem Slabihoudkem, paní Jarmilou Gabrielovou a s paní Marií Nedbalovou. Plnili jsme úkoly se „soupeři“ z dalších zařízeních jako jsou Domov Hačka se sídlem v Olešce, Domov Na Hrádku Červený Hrádek, Zvoneček Bylany, Domov Na Zámku Lysá nad Labem, Centrum péče Doubrava, Domov seniorů Úvaly, Městské centrum kompletní péče Benátky nad Jizerou a domácí DS ANNA Český Brod. Po vřelém přivítání zaměstnanců Domova v kazetovém sále, úvodním slovu paní ředitelky a starosty města Český Brod, vystoupením tří skupin mažoretek a počátečním výborném občerstvení, jsme začali soutěžit v devíti disciplínách: kolo štěstí, výtvarná dílnička, hmatový kvíz, skládání kostek, hod na kroužky, šipky, hod míčem do koše, pétanque a kuželky. Všichni jsme se u plnění úkolů pobavili, klienti všechny disciplíny splnili svědomitě na výbornou. Na této společné akci zvítězila všechna družstva! Po ukončení všech aktivit všichni klienti dostali od paní ředitelky upomínkové dárky a pamětní list. Poté jsme si společně poseděli, občerstvili se a zazpívali s panem Karlem Máchou, který přišel jako každý rok zahrát známé a oblíbené melodie. Klienti byli s výletem spokojeni, velmi si ho chválili a byli rádi, že ho absolvovali.  26. 08. 2019 Kouzelnické vystoupení
  Do našeho domova poprvé zavítal mistr kouzelník Waldini se svým iluzionistickým magickým vystoupením. Během necelé hodinky jsme byli svědky mikromagie s kuličkou a prstýnkem, obdivovali jsme obratnost jeho rukou při kouzlech s kartami, bankovkami i ohněm a doslova jsme „zírali", když se mu najednou v rukou zničehonic objevila krásná živá hrdlička Natálka, kterou jsme si mohli všichni pohladit. Do svého zajímavého vystoupení zapojoval klienty i zaměstnance, kteří se tak stávali přímými účastníky triků a zároveň kouzelníkovými asistenty. V běžném životě lidé nemají rádi, když je někdo klame a šidí, ale toto vystoupení jsme si pořádně užili, dobře jsme se pobavili a rádi jsme se nechali trošičku „tahat za nos". Některým z nás ale kouzelnické triky mistra Waldiniho dlouho ležely v mysli a nedaly nám spát.  23. 08. 2019 Křeslo pro hosta
  Pozvání v tento slunečný den přijal pan Petr Jílek, sklepmistr rodinného vinařství Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o, který vyprávěl zajímavosti o vzniku vinařství a o výrobě vína. Biodynamické vinařství vzniklo před 16 lety, dnes je se svými 54 ha druhé největší v Čechách. Jako jediné vinařství v Čechách jsou držiteli respektované biodynamické certifikace DEMETER. Jsou „soběstačným statkem“, mimo jiné vlastní 100 ha pastvin a cca 80 ovcí. Vinařství je výjimečné tím, že nepoužívají žádnou chemii ke zpracování vína a téměř ve všech činnostech je zastoupena ruční práce, např. ve sběru, na zelených pracích, v míchání aj. Náš host zaujal nejen svým zajímavým vyprávěním, ale také tím, že přivezl na ochutnávku 2 druhy vína – Muškát Ottonek 2018 a Rulandské modré 2017, která všem chutnala. Děkujeme za návštěvu!  19. 08. 2019 Výlet autem do Jabkenic
  Po parném víkendu jsme se rozhodli uskutečnit plánovaný výlet s klienty do Jabkenic. Po cestě jsme si o obci v mladoboleslavském okrese popovídali a už se těšili až vše shlédneme na vlastní oči. Během cesty nám začalo vydatně pršet, což nás neodradilo a výlet jsme pojali jako okružní jízdu. Viděli jsme muzeum a památník skladatele Bedřicha Smetany, který zde mnoho let žil, dojeli jsme autem k jabkenické oboře a kolem kostela se starobylou zvonicí se vraceli zpět přes Loučeň kolem zámku. I přes nepřízeň počasí panovala dobrá nálada, klientům se výlet líbil a budou se těšit na další „podnikavou cestu“.  16. 08. 2019 Křeslo pro hosta
  Páteční prázdninové dopoledne našim klientům zpestřila svou přednáškou paní Kateřina Šulková. Velmi poutavě vyprávěla o chovu včel, o jejich životě, o praktickém využití včelího vosku a dalších zajímavých věcech, které s chovem souvisejí. Této zajímavé činnosti se naplno věnuje se svou rodinou. Naše milá návštěva přinesla na ukázku různé druhy medů, obrázky včel, včelí plásty a předvedla praktickou ukázku výroby svíček z včelího vosku. Všichni klienti z přednášky odcházeli s velkým nadšením.  13. 08. 2019 Muzikohraní
  Po měsíci nás opět navštívili již známí hosté pan Jiří Hampl s paní Ivanou Guzkovou, kteří se věnují muzikohraní. Jako obvykle se nejdříve věnovali klientům na jídelně, společně si zahráli i zazpívali. Poté potěšili imobilní klienty na pokojích. S oběma hosty jsme navázali pravidelnou spolupráci, takže se opět příště můžeme těšit na jejich návštěvu!  09. 08. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání v rámci aktivity Křeslo pro hosta přijal pan Luboš Vaněk, vedoucí Záchranné stanice Huslík v Poděbradech. Ekocentrum Huslík najdeme v bývalé Klicperově hájovně a je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno Českým svazem ochránců přírody, svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání (praktická péče o stav světa) mateřských škol, základních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy a je přístupný v otevírací době návštěvníkům. Ti zde mohou shlédnout různá zvířata, především ptáky, srnky, krávy, kozy a nově i koně. Náš host klientům poutavě vyprávěl o činnostech záchranné stanice, o zvířatech. Dokonce přinesl na ukázku hada Krajtu královskou, kterou si všichni přítomní klienti pohladili, a netopýra. Děkujeme našemu hostu za návštěvu a budeme se těšit na další zajímavé setkání.  29. 07. 2019 Vyhodnocení turnaje v Bingu
  Dalších deset soutěžních kol uteklo jako voda a naši soutěživí klienti se nemohli dočkat na odpolední vyhodnocení turnaje v Bingu. Třetí pozici obsadila paní Jarmila Gabrielová, na druhém místě se umístily paní Dagmar Jebavá a paní Zdenka Hutová a vítězem celého turnaje se stal pan Josef Cabrnoch. Všem soutěžícím jsme věnovali diplom a dárkový balíček složený z potravinářských, kosmetických a lékárenských produktů. A po vyhlášení výsledků jsme zahájili další sérii oblíbené soutěže.  21. 06. 2019 Výlet vyhlídkovým vláčkem II.
  Pro velký zájem klientů jsme po měsíci opět zorganizovali výlet vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech. Tentokrát nám počasí více přálo, bylo pod mrakem, ale příjemně. Naše trasa vedla k nádraží, okolo parku, léčebny Dr. Filipa směrem ke Gymnáziu na Husovu ulici. Pokračovali jsme kolem skláren Blažek Glass s.r.o., cyklostezkou podél řeky Labe okolo kempu, Střelnice až k soutoku Labe s Cidlinou, kde jsme měli chvíli pauzu. Naše zpáteční cesta domů vedla na hlavní Palackého silnici kolem tenisových kurtů, skláren Bohemia, opět kolem nádraží přes park s vodotryskem. Výlet se klientům velice líbil, rozpoznávali stará známá místa, kam chodívali a vzpomínali. Velké poděkování patří také Hasičskému záchrannému sboru z Poděbrad za pomoc při nastupování a vystupování klientů z vláčku.  20. 06. 2019 Muzikohraní
  Muzikohraní je aktivita, kterou si oblíbilo postupem času stále více a více klientů. Dnes opět vystupovali naši hosté pan Jiří Hampl a paní Ivana Guzková před plnou místností klientů, kteří si přišli zazpívat a hlavně si zahrát na různé melodické nástroje. Po hodinovém vystoupení udělali radost na pokojích i ostatním imobilním klientům, kteří se nemohli připojit ke společnému setkání na jídelně. Děkujeme a za měsíc na shledanou!  17. 06. 2019 Mezigenerační setkání s MŠ Labská a tanečním mistrem Petrem Veletou
  Dnešní mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Labská proběhlo v „tanečním duchu“, a to nejen s dětmi, ale i s dalším vzácným hostem panem Mgr. Petrem Veletou. Ph.D. Petr Veleta působil dlouhá léta jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního divadla v Karlíně nebo také jako šéf baletu a choreograf v divadle v Olomouci. Nyní se aktivně věnuje tanečním a pohybovým terapiím pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Náš host se se všemi přítomnými klienty vřele přivítal a poté si všichni, a to i klienti na vozíčcích, během hodiny tance mohli vyzkoušet kromě klasického valčíku také tango nebo kankán. Společná akce s dětmi i tanečním mistrem se velmi vydařila a budeme se těšit na další spolupráci.  14. 06. 2019 Udílení ceny „Ď“ v Národním divadle
  14. 06. 2019 se v Národním divadle na Nové scéně uskutečnilo celostátní kolo XIX. ročníku Ceny „Ď“. Cena „Ď“ je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ neboli „tak Ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale současně vysvětluje její myšlenku. Prvně byla cena „Ď“ udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Nejdříve se nominují adepti do krajského kola a poté, pokud jsou vybráni, se zúčastní nejvyššího celostátního kola. Za náš domov byly nominovány dvě pracovnice v sociálních službách. Paní Ivana Kramerová, která s pochopením, láskou a lidskou účastí pečuje o klienty, a paní Martina Jandlová, která s výrazně empatickým způsobem zabezpečuje náročnou péči v prospěch těch, kteří se bez pomoci druhých již neobjedou. Obě pracovnice hladce prošly krajským kolem a následovně převzaly ocenění v Národním divadle „na prknech, co znamenají svět“.  13. 06. - 16. 06. 2019 Šikovné ruce našich seniorů
  V těchto dnech se konal na Výstavišti v Lysé nad Labem již XX. Ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, který byl spojený také s Lázeňským veletrhem a Růžovou zahradou. Naše organizace měla zajištěn stánek s prezentací Domova pro seniory, Komunitním centrem a Rehabilitací. Návštěvníci si mohli prohlédnout i vyzkoušet kompenzační pomůcky, nechat si změřit krevní tlak a klást otázky, které je zajímali. Jubilejního ročníku soutěže se zúčastnili se svými tvořivými výšivkami a výrobky z našeho Domova čtyři klienti: paní Zdenka Hutová, paní Bohumila Hlaváčková, paní Věra Dubnová a pan Jan Ringer, kterým děkujeme za prezentaci. Celou akci doprovázel bohatý doprovodný program, např. vystoupení kapely ESO, Moniky Absolonové, Hany Zagorové, kapely Boom Band Jiřího Dvořáka, country i společenských tanců a dalších zajímavých hostů.  03. 06. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Na Hrázi
  Tentokrát jsme místo tvořivého setkání naplánovali společnou vycházku dětí a seniorů do nedalekého lázeňského parku, kde jsme se usadili do stínu na lavičky, povídali si, hráli různé hry, zpívali a malovali fixami na kamínky. Paní učitelky s dětmi nachystali výborné občerstvení a na konci báječného setkání obdrželi klienti „diplom za absolvování stezky“.  31. 05. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnes přijala pozvání na aktivitu „Křeslo pro hosta“ Mgr. Markéta Laluchová z lékárny Magistra a.s. Poděbrady. Po úvodním seznámení s lékárenským prostředím se náš milý host věnoval ve velké míře dotazům klientů, např. na doplatky léků, na prospěšnost vitamínů, na správné dávkování a zapíjení léků. Klienty zajímali také bylinky, především čaje, dále homeopatika, probiotika a nejčastější příznaky projevů nemocí. Paní magistra trpělivě a srozumitelně odpovídala na všetečné dotazy a za její návštěvu velmi děkujeme. Věříme, že toto setkání v Domově nebylo poslední.  30. 05. 2019 X. ročník Lyského pětiboje
  Ve čtvrtek odpoledne jsme se s klienty Domova zúčastnili jubilejního X. ročníku Lyského pětiboje, tentokrát s cirkusovou tématikou. Organizátoři z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem nás přivítali ve vkusných cirkusových kostýmech. Než jsme se všichni sešli, mohli jsme posedět a při občerstvení poslouchat živou hudbu. Účast přijalo jako loni 10 družstev, která závodila v pěti disciplínách, např. v „hodu na Klauna“ nebo ve „zkoušce pozornosti“, kdy si soutěžící museli zapamatovat rozmístění knoflíků a poté je sami sestavit na správná místa. Dále proběhl „kouzelníkův řetěz“, kdy hráči vysvobozovali přivázaného medvěda, který byl uvězněn pod osmi zámky, a ve „kvízu“ skládající se z devíti otázek týkajících se cirkusového prostředí. Volnou disciplínou a zároveň domácím úkolem byla výroba pouťových růží, kterou jsme splnili, přivezli a náš tým odprezentoval básní. Pro doprovody družstev si domácí připravili bonusovou disciplínu, která mohla také zamíchat celkovým pořadím. Na všechny disciplíny dohlížela tříčlenná porota složená z pracovníků z Městského úřadu Lysá nad Labem, která hodnotila kreativitu, nápad a vtip body od jedničky do desítky. Naši soutěžící ve složení pí. Černá, pí. Davidová, pí. Nedbalová a p. Slabihoudek se umístili na krásném 4. místě, získali účastnický list a balíček s plyšovým medvědem a dalšími drobnostmi. Desátý ročník byl velmi vydařený, svítilo nám sluníčko, a všem se velmi líbil!  29. 05. 2019 Vystoupení žáků ze ZUŠ Poděbrady
  Poslední středu v měsíci nás navštěvují žáci ze ZUŠ Poděbrady. Ani dnes tomu nebylo jinak. Poslechli jsme si známé skladby zahrané na kytaru, harmoniku a housle. Děti pod vedením pana učitele Měchury dělají velké pokroky, klienti je podpořili svým zpěvem a potleskem. Děkujeme a za měsíc se těšíme na další shledání.  22. 05. 2019 Tvoření s dětmi ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Další společné odpolední setkání s dětmi ze školního parlamentu 1. stupně ZŠ T.G.M. proběhlo opět ve velmi příjemné a pohodové atmosféře. Tentokrát klienti s dětmi tvořili z tvarovací hmoty dle fantazie různé výrobky s motivy květin, zvířat, srdíček a různých dalších tvarů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společnou akci!  22. 05. 2019 Opékání buřtů
  Poprvé v letošním roce jsme si naplánovali opékání buřtů na zahradě. I když jsme se domnívali, že na konci května nám bude počasí více přát, tak jsme se bohužel dočkali deštivého dne, což nás ale od plánované akce neodradilo. Buřty jsme opékali na zahradě pod stříškou na grilu a klienti mezitím natěšeně čekali na jídelně u prostřeného stolu s vychlazeným pivem. Poté si za poslechu trempských písní pochutnali na do zlatova opečených buřtech s hořčicí, křenem a chlebem. Dobře se při tom pobavili, všem chutnalo, a domů odcházeli s pocitem krásně stráveného a pohodového odpoledne. Budeme se těšit na slunečné počasí, abychom si pochutnali na buřtech na čerstvém vzduchu.  21. 05. 2019 Den Srbska
  V letošním roce jsme již potřetí pořádali Den evropského státu. Tentokrát nás svou návštěvou poctila srbská velvyslankyně paní Vera Mavrić s doprovodem tlumočnice. Hosty jsme přivítali tradičně v národním kroji s chlebem se solí a šumivým sektem na přípitek. Sympatická paní velvyslankyně velmi poutavě klientům přiblížila život v Srbsku, jeho historii, tradice, kulturu a zvyky. Na ochutnání přivezla všem klientům slovinské jídlo – slaný závin a minizákusky. Tradičně si díky tomuto významnému dni klienti k obědu pochutnali na srbských národních specialitách jako je polévka Čorba (zeleninovo-masová) nebo Srbská Sarma s dušenou rýží (plněný zelný list). Sladkou tečkou na závěr byl servírovaný srbský dezert. Hosté si ještě stihli prohlédnout Domov a popovídat s klienty. Děkujeme za velmi milou a vstřícnou návštěvu!  17. 05. 2019 Výlet vyhlídkovým vláčkem
  I když nám počasí úplně nepřálo, vydali jsme se na dlouho očekávanou projížďku oblíbeným vyhlídkovým vláčkem. Naše trasa vedla k nádraží, podél parku kolem Léčebny Dr. Filipa, Studentskou a Husovou ulicí jsme přejeli k Labi, viděli jsme zimní stadion i výstavbu nové basketbalové haly Na Ostende. Projížděli jsme dále kolem vyhlídkové lodi, podél zámku směrem ke Střelnici a vraceli se kolem prostor golfového hřiště zpět na hlavní hradeckou silnici přes Riegrovo náměstí k nádraží a domů. I přes mírnou nepřízeň počasí si klienti jízdu užili a mnozí zavzpomínali na své zážitky z dřívějších let. Jízda vyhlídkovým vláčkem je velmi oblíbenou aktivitou a máme zájem na tom, aby se jí účastnili téměř všichni klienti. Proto máme ještě domluvený další červnový termín.  16. 05. 2019 Turnaj v kuželkách
  Ve čtvrtek po snídani jsme vyjeli se třemi klienty na turnaj v kuželkách do soukromého zařízení SeneCura Senior centrum v Kolíně, kam kromě nás pozvání přijali také další naši „soupeři": Domov pro seniory – Městské sociální a zdravotní služby Kolín a SeneCura Hradec Králové. Každý Domov vytvořil tým ze tří členů, domácí soutěžící byli v přesile dvou družstev. Po vřelém uvítání paní ředitelky pořádajícího Domova se všech 5 družstev zapojilo do soupeření v kuželkách v devíti kolech, která byla do poslední chvíle velmi napínavá. Pravidla byla předem jasná i nekompromisní: byla rozlosovaná družstva na pořadí v soutěži, poté každý hráč házel po jednom hodu v každém kole a po třetím soutěžícím byly sečteny body za poražené kuželky. Padaly i tresty za přešlapy v podobě odečtu bodu. Pokud se někomu podařilo porazit všech deset kuželek, získal dvojnásobný počet bodů. Celkovým pořadím na konci soutěže ještě mohli zamíchat ředitelé Domovů, kteří klienty na akci doprovázeli. Po velkém a urputném boji se naši klienti, po usilovném fandění, umístili na krásném třetím místě a získali diplom a každý balíček. Vítězem této soutěže se stalo družstvo ze SeneCury Hradec Králové, které obdrželo kromě diplomu také větší dárkový balíček. Po turnaji jsme měli ještě možnost ochutnat místní kuchyni a prohlédnout si prostory Domova, kterým nás paní ředitelka provedla. Naši soutěživí klienti prožili krásné a pestré dopoledne, sportovní akce byla vydařená. Děkujeme pořadatelům za nevšední zážitek!  13. 05. 2019 Tvoření s dětmi z MŠ Labská Poděbrady
  Měsíc utekl jako voda a tak jsme opět mohli přivítat paní učitelky s dětmi z MŠ Labská Poděbrady. V tento den společně děti s klienty vyráběly májová srdíčka z kartonu, která omotávaly červenými, růžovými a dalšími barevnými bavlnkami. Společné dílo se všem povedlo a některá srdíčka zdobí i květináče na jídelně. Děkujeme a budeme se těšit na další setkání!  07. 05. 2019 Muzikohraní
  Opět po měsíci k nám do Domova zavítali na aktivitu „Muzikohraní“ pan Jiří Hampl s kolegyní paní Ivanou Guzkovou. Oba hosté se vřele přivítali se všemi přítomnými klienty, poté si všichni společně zahráli na různé melodické hudební nástroje, při jejichž tónech lze i relaxovat. Po hodinovém společném programu na jídelně přišli naši hosté potěšit i klienty na pokojích. Děkujeme za návštěvu a za měsíc na viděnou!  03. 05. 2019 Křeslo pro hosta
  V pátek dopoledne přijal pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta recitátor, herec a moderátor pan Jaroslav Brendl, který hraje nejen divadlo, ale věnuje se především poezii. A to náš host dokázal hned úvodem, když zarecitoval vrcholné dílo Karla Hynka Máchy „Máj“. Jaroslav Brendl svůj recitátorský projev prokládal povídáním o svém uměleckém životě. Setkání s milým hostem bylo velmi zajímavé, klienti si odnesli nevšední kulturní zážitek.  02. 05. 2019 Vyhodnocení cyklovýletu
  Od začátku března senioři z DS Luxor, p.s.s. pravidelně trénovali fyzickou kondici na oblíbeném rotopedu „šlapadle“ při tradičním cyklistickém výletu. Každý z účastníků ujel virtuální trasu z Poděbrad do centra Kutné Hory, která je dlouhá 30 km. Ujeté kilometry byly zaznamenávány do připravené mapy. V průběhu výletu se také účastníci seznamovali s fotografiemi a historií i současností památek v centru Kutné Hory. Cílem výletu byl Chrám sv. Barbory. Dnes byl výlet slavnostně ukončen. Každý z účastníků byl odměněn diplomem, medailí a dortem, o který se podělili s ostatními obyvateli domova.  24. 04. 2019 Vystoupení žáků ze Základní umělecké školy v Poděbradech
  Poslední středu v měsíci k nám vždy zavítají žáci ze ZUŠ Poděbrady s panem učitelem, aby se mohli našim klientům pochlubit, jaké pokroky dělají ve hře na kytaru, housle, harmoniku a dalších hudebních nástrojích. Děti jsou velmi šikovné a snaživé, což naši senioři vždy ocení velkým potleskem.  22. 04. 2019 Velikonoční výzdoba
  O Velikonocích vytvořili pracovníci v sociálních službách společně s klienty krásnou velikonoční výzdobu…  22. 04. 2019 Velikonoční pomlázka
  Velikonoční pondělí se v Česku nese ve znamení tradice, při níž muži dopoledne vyplácejí ženy a dívky pomlázkou z vrbového proutí. Každoročně tuto tradici s radostí dodržuje i pan ředitel Domova, který pravidelně přichází všechny klientky „omladit“ a obdarovat velikonočními balíčky plných dobrot. Tradičně na naše klienty nezapomněli studenti z Hotelové školy, kteří upekli a nazdobili pro všechny perníčky, za které děkujeme!  12. 04. 2019 Muzikohraní
  V pátek v odpoledních hodinách jsme přivítali naše milé a oblíbené hosty pana Jiřího Hampla a paní Ivanu Guzkovou, kteří se přišli s našimi klienty pobavit, zazpívat a zahrát na melodické nástroje. První část muzikohraní probíhala tradičně na jídelně a poté naši hosté přišli potěšit i klienty na pokojích. Setkání se opět velmi vydařilo, klienti byli velmi spokojeni a už se těší na další návštěvu, která se uskuteční opět za měsíc.  10. 04. 2019 Výstava prací klientů zařízení sociálních služeb Středočeského kraje
  Dne 10. 04. 2019 jsme byli prezentovat výrobky našich klientů v budově Středočeského kraje v Praze. Naši klienti si na Velikonoční výstavu připravili velikonočně laděné zápichy do květináčů ve tvaru tulipánů a jiné jarní motivy, dále velikonoční kuřátka a velikonočně osazené květináče s bazalkou. Návštěvníci výstavy se mohli také podívat na prostírání, která klienti vyšívají. I my jsme během výstavy načerpali novou inspiraci na další tvoření v rámci výtvarného kroužku a děkujeme tak Středočeskému kraji za její uspořádání.  08. 04. 2019 Vyhodnocení turnaje v „Bingu“
  Všichni soutěžící se těšili na pondělní odpoledne, kdy jsme vyhodnocovali hráče, kteří měli ve hře nejvíce štěstí a získali nejvíce bodů po deseti kolech v turnaji, který se konal od ledna. Hlavní cenou byl dárkový potravinový koš, dalšími cenami byly balíčky s čokoládovými bonbóny. Ti hráči, kteří se zúčastnili a získali minimální počet bodů, si odnesli čokoládu. Hra se natolik klientům zalíbila, že jsme po vyhlášení první soutěžní série zahájili další soutěžní kola.  08. 04. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Labská Poděbrady
  Dnes náš Domov opět po měsíci navštívily paní učitelky s dětmi z MŠ Labská, aby společně vytvářely s našimi klienty z barevného papíru veselé květináče, které ještě nazdobily vystříhanými jarními motivy. Na společnou práci se přišly také v rámci exkurze Domova podívat studentky zdravotnické školy z Francie, kterým se povedené práce velmi líbily.  05. 04. 2019 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne strávili klienti ve společnosti paní Hany Dvořákové, která do Domova dochází pravidelně na Literární klub. Tentokrát v rámci aktivity Křeslo pro hosta přišla povídat o dentální hygieně. Přednáška byla velmi zajímavá a klientky velmi zaujala.  03. 04. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Další společné odpolední setkání s dětmi ze školního parlamentu 2. stupně ZŠ T.G.M. proběhlo ve velmi příjemné a pohodové atmosféře. Tentokrát jsme zvolili pro společnou tvorbu výzdobu s velikonoční tématikou, kdy klienti s dětmi tvořili dekorace do květináčů ve tvaru vajíček, zajíců, květin a dalších tematických motivů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společnou akci!  29. 03. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání přijal opětovně RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., emeritní vědecký pracovník Akademie věd ČR, který tentokrát přišel povídat na téma „Věda a náboženství“. Náš host tak jako při poslední návštěvě velmi klienty zaujal, dnešní návštěvu zpestřil společnou besedou. Děkujeme za návštěvu!  19. 03. 2019 Cyklistický výlet 2019
  Od začátku března naši senioři pravidelně trénují fyzickou kondici na „šlapadle“ Thera Trainer Tigo. Společně jedeme virtuální trasu dlouhou 30 km, která vede z Poděbrad do centra Kutné Hory. V současnosti jsme ve Velkém Oseku a je před námi ještě 20 km. Letošní výlet zakončíme u Chrámu svaté Barbory, vystavěném v pozdně gotickém stylu, který je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. S těmito památkami se v průběhu cesty podrobně seznamujeme.  15. 03. 2019 Den Estonska
  Tento den byl opět pro nás velmi vyjímečný, jelikož jsme v rámci evropských dnů, které v Domově každoročně pořádáme, pozvali velvyslankyni Estonska paní Evu-Marii Liimets s doprovodem překladatelky. Osobně je přivítali i místostarostové Mgr. Roman Schulz a Ing. Miroslav Holas z Městského úřadu v Poděbradech. Tradičně nechybělo slavnostní přivítání chlebem a solí v národním kroji a přípitkem. Paní velvyslankyně poté všechny seznámila s její rodnou zemí, její kulturou, tradicemi a krásami. Klienti měli též prostor na své zvídavé otázky. Po přednášce si paní velvyslankyně prohlédla Domov a navštívila i několik pokojů klientů. Klienti si poté k obědu pochutnali na estonských specialitách jako je polévka SOLJANKA, která se skládá z masa, kyselých okurek a smetany. Dále k hlavnímu chodu paní kuchařky připravily KAPSAD MULGI s bramborem, což je vepřové maso, kysané zelí a kroupy. Jako dezert byl servírován KRINGEL, což je skořicový věnec. Letošní druhý evropský den se velmi vydařil a děkujeme vzácným hostům za jejich návštěvu!  11. 03. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Na Hrázi
  V sychravém počasí přišly rozzářit tváře našich klientů děti z Mateřské školy Na Hrázi, které jsou již našimi pravidelnými hosty. Nejdříve si společně zazpívali lidové písničky a poté začali tvořit jarní obrázek s barevnými květy. Každý vytvářel dle své fantazie, každý obrázek byl originál a všem se povedl.  08. 03. 2019 Květiny k MDŽ
  Ve středu jsme oslavili Mezinárodní den žen s občerstvením a kapelou Veleňanka a dnes pan ředitel věnoval k tomuto svátku a na přivítání jara všem klientkám Domova krásnou květinu - petrklíč. Všechny ženy velmi potěšil a dojal.  06. 03. 2019 Oslava MDŽ
  Dnes jsme společně s kapelou Veleňanka oslavili Mezinárodní den žen. Klienti si při poslechu známých melodií pochutnali na chlebíčcích a zákuscích, popovídali si a poté odcházeli s výbornou náladou a s pocitem příjemně stráveného odpoledne.  04. 03. 2019 Den Poděbrad – Číše vína
  Dne 04. 03. 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Poděbradech v rámci Dne Poděbrad pod názvem „Číše vína“ uskutečnilo udílení čestných ocenění společensky angažovaným seniorům, sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v sociální oblasti. Za DS Luxor Poděbrady byly oceněny pracovnice v sociálních službách paní Ivana Kramerová a paní Martina Jandlová.  01. 03. 2019 Setkání se studenty z Gymnázia Poděbrady
  V pátek dopoledne nás navštívilo 5 studentek z Gymnázia Poděbrady. Sešly se společně s klienty na jídelně, aby si společně nejen popovídali, ale především vyslechly vzpomínání klientů na válečné i poválečné období, které prožili na vlastní kůži. Většinou to nebyly hezké zážitky z této doby, ale pro mladou generaci je toto povídání velkým přínosem a určitě naše klienty ještě v budoucnu navštíví, aby si poslechly další nelehké osudy.  01. 03. 2019 Cyklistický výlet 2019
  Od 1. března vyjíždíme na tradiční cyklistický výlet. Naši senioři absolvují výlet na „šlapadle“ Thera Trainer Tigo, které je velmi oblíbené. Jednou v týdnu pojede každý účastník 15 minut a ujeté kilometry mu budou zaznamenávány do připravené mapy. Trasa letošního výletu je dlouhá 30 km a vede z Poděbrad k Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V průběhu výletu se seznámíme s fotografiemi a historií i současností památek v centru Kutné Hory.  25. 02. 2019 Hudební vystoupení Karla Šedivého
  Na pondělní odpoledne přijal pozvání všemi očekávaný a oblíbený pan Karel Šedivý, který nás pravidelně navštěvuje již patnáctým rokem. Klientům zahrál na kytaru a zazpíval ve stylovém oblečení známé Hašlerovy písničky, tentokrát pod názvem „Písničkář Karel Hašler“. Posluchači se v tomto díle blíže seznámili s životními osudy známého písničkáře. Hudební pořad byl sestavený z nejznámějších písní Karla Hašlera, které náš host doprovázel poutavým slovem o jeho dětství, hudebních začátcích, o herectví, ale i o jeho životě se Zdeničkou Frimlovou. Zaznělo mnoho nových, ale také známých a oblíbených písní českého písničkáře jako jsou například: Písnička česká, Pětatřicátníci a mnoho dalších. Karel Šedivý si s našimi klienty společně zazpíval a velmi rád podělil o radost, kterou Hašlerovy písničky přinášejí. Za to mu všichni velice děkujeme!  20. 02. 2019 Masopust
  Tak jako každý rok, i letos jsme v Domově společně slavili Masopust, což je třídenní svátek - slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Již tradičně si klienti pochutnali na masopustních dobrotách, mezi které patří jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, koblihy, vejmrda a další pochutiny, které zapíjeli lahodným vychlazeným pivem, vaječným likérem nebo rumem. K výborné zábavě přispěla oblíbená kapela Poděbradka, která klientům zahrála i písničky na přání a nechyběla ani gratulace pro klientku, která slavila kulaté narozeniny! Mezi klienty patří tato akce k velmi oblíbeným, všem se líbila a už se těší na další!  15. 02. 2019 Křeslo pro hosta
  Dnes jsme mezi námi přivítali PhDr. Janu Hrabětovou, historičku, etnografku a autorku mnoha zajímavých knižních titulů. Paní Hrabětová je výbornou znalkyní města Poděbrad a dnešní dopoledne našim klientům vyprávěla a promítala snímky o proměnách poděbradských parků.  13. 02. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Labská
  Opět po měsíci jsme v Domově přivítali paní učitelky s dětmi z mateřské školky Labská. S blížícím se dnem svatého Valentýna klienti s dětmi společně vyráběli z papíru krásná barevná a veselá srdíčka, o která se vzájemně podělili.  08. 02. 2019 Den Litvy
  V rámci evropských dnů, které v Domově pořádáme, nás poctil návštěvou velvyslanec Litvy, pan J.E. p. Edvilas Raudonikis. Opět nechybělo slavnostní přivítání chlebem a solí v národním kroji a přípitkem. Poté náš host všechny seznámil s jeho rodnou zemí, její kulturou, tradicemi a krásami. Během povídání jsme měli možnost ochutnat litevské speciality – šakotis (atypický koláč), sýr a kohuk (litevské tvarohové tyčinky), které si pro nás pan velvyslanec přichystal. Velice jsme všichni ocenili, že pan velvyslanec mluvil krásně česky, což nám vysvětlil tím, že v České republice a v Poděbradech několik let studoval. Naši klienti měli též prostor na své zvídavé otázky. Po přednášce si pan velvyslanec prohlédl Domov a navštívil i několik pokojů klientů. Klienti si poté k obědu pochutnali na litevských specialitách jako je cibulová polévka a Kugelis (zapečené brambory se zakysanou smetanou a zeleninovou oblohou). Jako dezert byl servírován litevský medový perník. Dnešní evropský den se velmi vydařil a děkujeme vzácnému hostu za jeho návštěvu!  06. 02. 2019 Společné tvoření s dětmi ze ZŠ T.G.M. Poděbrady
  Středeční odpoledne naši klienti strávili ve společnosti tvořivých žáků ze ZŠ T.G.M. Poděbrady, kteří jsou již našimi pravidelnými hosty. Dnes všichni společnými silami vytvářeli krásné obrázky s pomocí ubrouskové techniky. Návštěvy dětí naše seniory vždy velmi potěší. Nejen, že vytvoří společné výtvarné dílo, ale s dětmi si rádi popovídají.  06. 02. 2019 Pečení
  Tak jako v předchozích letech, i v tomto roce se pravidelně klienti scházejí každou středu na kroužku pečení v komunitním centru. Nový rok jsme začali péct v nové vestavné troubě, kterou jsme získali díky projektu Ježíškova vnoučata a za kterou ještě jednou štědré dárkyni děkujeme!  04. 02. 2019 Bingo
  Dnes odpoledne jsme se již podruhé setkali s klienty, abychom zahájili druhé kolo turnaje v Bingu, na které se těšili nejen hráči z předchozího kola, ale přišli i noví zájemci, aby „zamíchali pořadím“ a bojovali o hodnotné ceny.  01. 02. 2019 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne strávili naši klienti ve společnosti pana npor. Mgr. Zdeňka Skoupého, velitele Hasičského záchranného sboru v Poděbradech. Náš host poutavě povídal o činnostech stanice – ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a o poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pro případ mimořádných událostí dokonce i zajišťují pro veřejnost různé akce, výcviky a výchovu. HSZ provádí státní požární dozor a nabízí psychologickou službu. Klienti se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací. Děkujeme panu veliteli za přednášku!  30. 01. 2019 Vystoupení žáků ze ZUŠ Poděbrady
  Mezi další pravidelné a oblíbené hosty patří žáci ze Základní umělecké školy v Poděbradech s panem učitelem Měchurou, kteří vždy naše klienty dokáží potěšit svou hrou na různé hudební nástroje. Některé děti dochází do Domova dlouhodobě, některé jsme přivítali poprvé, aby nám ukázali své první hudební pokroky. Děkujeme všem a za měsíc se budeme opět těšit na další shledání.  28. 01. 2019 Hraní společenských her
  Toto pondělí jsme zahájili novou aktivitu „Hraní společenských her“. Díky projektu „Ježíškova vnoučata“, do kterého jsme se zapojili již druhým rokem, jsme získali nejen spoustu dárků pro jednotlivé klienty, ale i velké společné dárky jako byly mimo jiné i společenské hry, např. velké magnetické „Člověče, nezlob se!“ a „Bingo“. Dnešní odpoledne jsme seznámili naše klienty právě s hrou Bingo, která má jednoduchá pravidla. Každý hráč obdrží jednu kartu, na které je různě znázorněno 25 čísel, takže každá karta je jinak očíslovaná. Poté probíhá losování ze 75 čísel z osudí jako ve Sportce a pokud se toto číslo objeví na kartě, hráč ho vyškrtne. Vyhrává ten, který vyškrtá vodorovně, svisle nebo rovně 5 čísel za sebou. První „hráčské odpoledne“ navštívilo 10 soutěžících, a první tři, kteří získávají různě odstupňované bodové hodnocení, zapisujeme do velké turnajové tabulky. Po 10. utkáních vše vyhodnotíme a klienti nepřijdou ani o hodnotné ceny!  21. 01. 2019 Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Na Hrázi
  Pondělní dopoledne strávili naši tvořiví klienti ve společnosti nápaditých dětí ze soukromé MŠ Na Hrázi Poděbrady. Nejdříve si všichni společně zahráli a zazpívali a poté vytvářeli zdobená srdíčka. Po celou dobu návštěvy zde vládla příjemná a klidná atmosféra. Na další dětskou návštěvu se budeme těšit na konci února.  18. 01. 2019 Muzikohraní
  Opět jsme měli příležitost po měsíci přivítat oblíbené hosty na muzikohraní pana Jiřího Hampla a Ivanu Guzkovou. Ti se nejdříve věnovali klientům, kteří se sešli na jídelně a poté si společně zahráli a zazpívali individuálně na pokojích u klientů, kteří se nemohli dostavit na kolektivní aktivitu. Muzikohraní se stalo oblíbenou činností v našem Domově, proto jsme rádi navázali s oběma hosty pravidelnou spolupráci.  16. 01. 2019 Společné tvoření s dětmi z MŠ Labská
  Poprvé v novém roce jsme přivítali v rámci mezigeneračního setkání organizované neziskovou organizací Mezi námi, o.p.s. děti a paní učitelky z MŠ Labská Poděbrady. Dnešní společnou činností byla výroba sněhuláka, kterého vystřihovali a následně různě zdobili. Při tvůrčí aktivitě si klienti s dětmi popovídali o prožití vánočních svátků a především o dárcích od „Ježíška“. Klienti si i pro děti připravili ručně vyrobené dárečky, z kterých byli nadšeny. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání, které proběhne v únoru.  02. 01. 2019 Sbírka na zvířátka
  Tak jako každý rok, ani v letošním roce nezapomněli zaměstnanci i klienti Domova na „Sbírku na zvířátka“. V prosinci 2018 se nám podařilo pro zvířátka do záchranné stanice na Huslíku, na útulek pro psy v Poděbradech a v neposlední řadě i pro „luxoráckého“ kocoura Macka vybrat částku 8 311,-Kč. Všem přispívajícím moc děkujeme!

  Akce 2018


  Akce 2017


  Akce 2016


  Akce 2015


  Akce 2014


  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady